Decyzja nr 32 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 października 2020 roku w sprawie: zajęć praktycznych/ praktyk studenckich dla studentów studiów II stopnia pielęgniarstwa i położnictwa (I i II rok) oraz studentów VI roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w wybranych Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Mając na względzie ogłoszony stan epidemii, w uzgodnieniu z Dyrektorem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, postanawiam co następuje:

 

  1. Realizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów studiów II stopnia pielęgniarstwa i położnictwa (I i II rok) oraz studentów VI roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim może odbywać się w toku indywidualnym w Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
  2. Załącznik nr 1 określa bieżącą dostępność miejsc w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego do przeprowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w dniach powszednich w godzinach od 7.30-15.05. Zmiana dostępności miejsc zgłaszana jest przez właściwe jednostki Szpitala Uniwersyteckiego właściwym Dziekanom. Aktualizacja Załącznika nr 1 jest przekazywana do wiadomości Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia oraz publikowana na stronach właściwych Wydziałów i nie wymaga zmiany niniejszej Decyzji.
  3. Zajęcia będą odbywały się pod nadzorem pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych we właściwych regulacjach powszechnych, procedurach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  4. Studenci zainteresowani odbywaniem zajęć w sposób, o którym mowa w pkt 1, niniejszej Decyzji, zgłaszają się we właściwych Dziekanatach. Właściwy Dziekan decyduje o wprowadzeniu indywidualnego planu zajęć dla studentów podejmujących te zajęcia.
  5. Decyzja obowiązuje od dnia jej podjęcia.
  6. Decyzja może być odwołana lub zmieniona w każdym czasie.

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab.Tomasz Grodzick

UWAGA !

 W zakresie zajęć praktycznych/ praktyk  obowiązuje komunikat nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 października 2020 roku w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum od dnia 20.10.2020


Podstawa prawna:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast