Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2018/2019

Szczegółowe informacje na temat procedury wnioskowania o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego 

 

Szanowni Państwo Doktoranci,

Uprzejmie informujemy, że 3 września br. uruchomiona zostanie w USOSweb tura składania wniosków o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2018/2019.

Pragniemy przypomnieć, że zmianie uległ sposób wnioskowania o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego. Doktorant zobowiązany jest do wypełnienia wniosku w wersji elektronicznej w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy zatwierdzić, wydrukować i podpisany złożyć we właściwym sekretariacie w terminie do 20 września br. Za wniosek poprawnie złożony uważa się wyłącznie wniosek zarejestrowany w USOSweb i złożony we właściwym sekretariacie.

W przypadku osiągnieć przypadających na okres od momentu złożenia wniosku do 30 września br. będzie istniała możliwość uzupełnienia zarejestrowanego już w USOSweb wniosku oraz jego ponownego złożenia wraz z dokumentacją potwierdzającą nowe osiągnięcia.

Podstawę oceny spełniania przez doktoranta kryteriów przyznania ww. stypendiów stanowi dokumentacja złożona wraz ze sprawozdaniem z wykonywania obowiązków w danym roku akademickim oraz dokumentacja dodatkowa złożona w przypadku uzupełniania wniosku.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że powyższe kwestie reguluje zarządzenie nr 43 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzenie nr 44 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku w sprawie: regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast