Firma: CELON PHARMA S.A. – Rekrutacja na stanowisko NAUKOWCA SPECJALISTY DS. DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

Firma: CELON PHARMA S.A. – Rekrutacja na stanowisko NAUKOWCA SPECJALISTY DS. DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ
Poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisko Naukowca SPECJALISTY DS. DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ w zespole badawczym Onkologia, Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharma S.A.

Zakres obowiązków:

− planowanie, wykonywanie i analiza doświadczeń związanych z rozwojem testów diagnostycznych związanymi z innowacyjnymi lekami przeciwnowotworowymi,
− poszukiwanie biomarkerów i ich weryfikacja in vitro,
− wykonywanie i analiza badań przesiewowych in vitro jako metod do selekcji pacjentów do badań klinicznych,
− przeprowadzanie i analiza eksperymentów z wykorzystaniem technik biologii molekularnej i komórkowej,
− praca z materiałem zwierzęcym, ludzkim,
− implementacja nowych metod diagnostyki molekularnej.

Oferujemy:

− udział w realizacji projektów badawczych dotyczących diagnostyki molekularnej związanej z innowacyjnymi lekami przeciwnowotworowymi,
− udział w projektach obejmujących wszystkie fazy badań przedklinicznych, których celem jest rozwój i wprowadzenie nowych leków,
− pracę w młodym i dynamicznym, interdyscyplinarnym zespole badawczym,
− współpracę z renomowanymi jednostki badawczymi w Polsce i na świecie,
− możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
− stabilne środowisko pracy,
− pakiet świadczeń dodatkowych.

Wymagania:

− wymagane wykształcenie wyższe w obszarze: biologii, biotechnologii, farmacji, analityki medycznej lub pokrewnym oraz udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny, mile widziany stopień naukowy doktora,
− minimum 4-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej (np. realizacja pracy doktorskiej lub praca na pozycji naukowca/specjalisty w jednostkach akademickich lub diagnostycznych),
− wiedza z zakresu onkologii molekularnej i klinicznej, biomarkerów oraz udział w projektach badawczych związanych z tymi badaniami,
− biegłość w izolacji DNA, RNA, białek, FISH, immunohistochemii, spektrometrii mas, sekwencjonowania nowej generacji,
− doświadczenie zawodowe w pracy z systemem MassARRAY® lub tytuł Diagnosty Laboratoryjnego będzie dodatkowym atutem,
− znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na poniższy adres e-mail.. Prosimy o zamieszczenie w tytule maila nazwy stanowiska Specjalista ds. Diagnostyki molekularnej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

adres e-mail: rekrutacja@celonpharma.com
adres strony www: www.celonpharma.com


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast