Firma: CELON PHARMA S.A. – Rekrutacja na stanowisko NAUKOWCA – Toksykologia/ADMET

Firma: CELON PHARMA S.A. – Rekrutacja na stanowisko NAUKOWCA – Toksykologia/ADMET
Poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisko MŁODSZEGO NAUKOWCA/NAUKOWCA w zespole Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharma S.A.

Zakres obowiązków:

Wykonywanie zadań w związku z realizacją projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działania 1.1, 1.2 i 4.1

Oferujemy:

− udział w realizacji innowacyjnych projektów badawczych dotyczących innowacyjnych leków
− udział w projektach obejmujących fazę badań przedklinicznych, których celem jest rozwój nowych leków
Ponadto oferujemy:
− pracę w młodym i dynamicznym, interdyscyplinarnym zespole badawczym
− współpracę z renomowanymi jednostkami badawczymi w Polsce i na świecie
− możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
− stabilne środowisko pracy
− pakiet świadczeń dodatkowych.

Wymagania:

−wymagane wykształcenie wyższe w obszarze: toksykologii, farmakologii, medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii lub pokrewnym oraz udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny, mile widziany stopień naukowy doktora
− wymagane minimum 3-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej (np. realizacja pracy doktorskiej lub praca na pozycji naukowca/specjalisty w jednostkach akademickich lub w sektorze farmaceutycznym)
− znajomość wytycznych – guidelines EMA i FDA, dotyczących procesów toksykologicznych – tzw. pakietu badań IND enabling
− znajomość podstawowych wytycznych dotyczących rozwoju przedklinicznego leków – znajomość procesu rozwoju leków i związanych z nim zagadnień zgodnie z definicjami EMA i FDA
− znajomość praktyczna testów panelu ADMET oraz związanych z nim metodyk badawczych w tym: HPLC, MS/MS, hodowli komórkowych, testów z użyciem cytochromów – zgodnie z wytycznymi EMA/FDA – te umiejętności będą dodatkowym atutem
− wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie profesjonalnym w mowie i piśmie, inne języki mile widziane
− silne zdolności organizacyjne
− doskonale zdolności komunikacyjne
− umiejętność przygotowywania dokumentacji z obszaru badań przedklinicznych – zapytania do CRO, raporty, podsumowania, prezentacje
− umiejętność projektowania oraz oceny przedklinicznych pakietów bezpieczeństwa w celu wsparcia programów z zakresu rozwoju klinicznego, w tym zintegrowanej oceny ryzyka toksyczności i danych farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi wytycznymi (ICH, EMA, FDA).
− umiejętność projektowania oraz zarządzania badaniami przedklinicznymi (GLP i non-GLP) w celu przedłożenia ich odpowiednim organom regulującym, zwłaszcza dotyczących: IND enabling toxicology studies.
− umiejętność aktywnej współpracy z instytucjami w Polsce, jak również zagranicznymi CRO (Contract Research Organization) w zakresie zleconych badań.
− umiejętność samodzielnej pracy oraz współpracy z wielodyscyplinarnymi grupami badawczymi w konfiguracji docelowej i zespołowej
− udział w procesach toksykologicznych dla innowacyjnych cząsteczek będzie dodatkowym atutem
− doświadczenie w pracy w firmie farmaceutycznej będzie dodatkowym atutem

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na poniższy adres. Prosimy o zamieszczenie w tytule maila nazwy stanowiska Naukowiec- Toksykologia/ADMET Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

adres e-mail: research@celonpharma.com
adres strony www: www.celonpharma.com


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast