Firma: CELON PHARMA S.A. – Rekrutacja na stanowisko NAUKOWCA W ZESPOLE NEUROLOGICZNYM

Firma: CELON PHARMA S.A. – Rekrutacja na stanowisko NAUKOWCA W ZESPOLE NEUROLOGICZNYM
Poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisko NAUKOWCA w zespole neurologicznym Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharma S.A.

Zakres obowiązków:

− planowanie, wykonywanie i analiza doświadczeń związanych z rozwojem kandydatów na innowacyjne leki dla chorób o podłożu neuropsychiatrycznym,
− wykonywanie i analiza badań przesiewowych metodami biofizycznymi wliczając w to metody oparte na termoforezie i powierzchniowym rezonansie magnetycznym oraz testami biochemicznymi i enzymatycznymi,
− przeprowadzanie i analiza eksperymentów wykonanych technikami biologii molekularnej i komórkowej,
− Implementacja nowych technik badawczych w zakresie wykonywanych projektów.

Oferujemy:

− udział w realizacji projektów badawczych dotyczących innowacyjnych leków dla chorób o podłożu neuropsychiatrycznym,
− udział w projektach obejmujących wszystkie fazy badań przedklinicznych, których celem jest rozwój i wprowadzenie nowych leków na rynek,
− pracę w młodym, dynamicznym i interdyscyplinarnym zespole badawczym,
− współpracę z renomowanymi jednostki badawczymi w Polsce i na świecie,
− możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
− stabilne środowisko pracy,
− pakiet świadczeń dodatkowych.

Wymagania:

− wymagane wykształcenie wyższe w obszarze: biologii, biotechnologii, farmacji lub pokrewnym oraz udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny, mile widziany stopień naukowy doktora,
− minimum 4-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej (np. realizacja pracy doktorskiej lub praca na pozycji naukowca/specjalisty w jednostkach akademickich lub w sektorze farmaceutycznym),
− wiedza z zakresy neurobiologii, psychiatrii molekularnej, patofizjologii chorób związanych z układem nerwowym oraz udział w projektach badawczych związanych z tymi dziedzinami,
− znajomość i biegłość w stosowaniu technik biofizycznych (np. termoforeza, powierzchniowy rezonans magnetyczny), biologii molekularnej (analizy Western Blot, analizy ekspresji genów metodą qPCR, hodowle linii komórkowych, hodowle neuronalnych linii pierwotnych, testy enzymatyczne i biochemiczne, uzyskiwanie materiału z tkanek odzwierzęcych). Znajomość technik związanych z klonowaniem oraz ekspresją białek będzie dodatkowym atutem,
− wiedza dotycząca procesów drug discovery i development, tworzenia i walidacji testów przesiewowych, pracy z komórkami iPS będzie dodatkowym atutem,
− znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na poniższy adres e-mail. Prosimy o zamieszczenie w tytule maila nazwy stanowiska Naukowiec CNS. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

adres e-mail: research@celonpharma.com
adres strony www: www.celonpharma.com


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast