Firma: Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni poszukuje lekarzy specjalistów do pracy w poradni dla kobiet

Firma: Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni poszukuje lekarzy specjalistów do pracy w poradni dla kobiet
Poszukujemy kandydatów na stanowisko: LEKARZ (SPECJALISTA) DO PRACY W PORADNI DLA KOBIET

Zakres obowiązków:

  • Oferujemy pracę dla lekarzy w Poradni dla Kobiet;

Oferujemy:

  • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze;
  • Forma zatrudnienia do uzgodnienia;

Wymagania:

  • Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej albo lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii, albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

albo

  • Lekarz w trakcie specjalizacji (lekarz, który ukończył I rok specjalizacji i uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedyz i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej) w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości lub lekarz w trakcie perinatologii  
  •  Mile widziane doświadczenie w pracy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej;
  •  Sumienność, zaangażowanie;

Prosimy wysłać aplikację na poniższy adres: lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: (14) 61 53 204. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpitalu Powiatowym” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia. 1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko …………………………………………………………………………………………………………… 2. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku gdy uznam iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). 3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. (Podstawa prawna: Ustawa z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm)

adres e-mail: jbinkowska@szpital-bochnia.pl
adres strony www: szpital-bochnia.pl/


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast