Firma: Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni zatrudni pielęgniarki

Firma: Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni zatrudni pielęgniarki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej zatrudni pielęgniarki.

Zakres obowiązków:

Oferujemy pracę w Pracowni Endoskopii w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferujemy:

  • stabilność zatrudnienia;
  • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach;
  • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze;
  • forma zatrudnienia do uzgodnienia;

Wymagania:

  • dyplom pielęgniarki;
  • prawo wykonywania zawodu;
  • kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii;
  • sumienność, zaangażowanie;

Prosimy wysłać aplikację na poniższy adres e-mail lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: (14) 615 32 04. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpitalu Powiatowym” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia. 1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko …………………………………………………………………………………………………………… 2. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku gdy uznam iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). • Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

adres e-mail: jbinkowska@szpital-bochnia.pl
adres strony www: szpital-bochnia.pl


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast