Firma: Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Firma: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Poszukujemy do pracy lekarzy następujących specjalizacji: Lekarz Specjalista Chorób Wewnętrznych; Lekarz Specjalista w Dziedzinie Pediatrii; Lekarz Specjalista w Dziedzinie Neonatologii; Lekarz Specjalista w Dziedzinie Radiologii;

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie obowiązków lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych;
 • Wykonywanie obowiązków lekarza w Oddziale Pediatrycznym;
 • Wykonywanie obowiązków lekarza w Oddziale Neonatologii;
 • Wykonywanie obowiązków lekarza w Oddziale Diagnostyki Obrazowej;

Oferujemy:

 • Umowa o pracę lub umowa cywilno – prawna;
 • Pełny wymiar czasu pracy;
 • Elastyczna możliwość doboru godzin pracy;

Wymagania:

 • Specjalizacja z Chorób Wewnętrznych;
 • Specjalizacja z Pediatrii;
 • Specjalizacja z Neonatologii;
 • Specjalizacja z Radiologii;

Dokumenty aplikacyjne tj. Życiorys (CV); List motywacyjny; Dokument poświadczający wykształcenia (dyplom , prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalizacji); Inne dodatkowe dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje (kursy , certyfikaty); Należy przesyłać na poniższy adres e-mail lub składać bezpośrednio na Dzienniku Podawczym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać na ten sam adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko lekarz specjalista” Dodatkowych informacji udziela Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chanowie pod numerem telefonu: 32 624 70 05 / 32 624 70 06 / 32 624 75 11. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać podpisaną własnoręcznie klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

adres e-mail: sekretariat@spch.home.pl
adres strony www: www.szpital-chrzanow.pl


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast