Firma: Szpital powiatowy w Chrzanowie poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie neonatologi / pediatrii

Firma: Szpital powiatowy w Chrzanowie poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie neonatologi / pediatrii
Szpital ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w dziedzinie neonatologii / pediatrii.

Zakres obowiązków:

  • Wykonywanie obowiązków lekarza w Oddziale Neonatologicznym;

Oferujemy:

  • Pełny lub niepełny wymiar czasu pracy / możliwość elastycznych uregulowań czasu pracy;

Wymagania:

  • Specjalizacja z neonatologii lub z pediatrii;
  • Dostarczenie pełnej dokumentacji w postaci:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom specjalizacyjny, prawo wykonywania zawodu)
  4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na poniższy adres e-mail), lub składać osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ul. Topolowa 16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko lekarza w Oddziale Neonatologicznym”. Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tel. 32 624 7005; 32 624 7006, 32 624 7511. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji: • bieżącej rekrutacji* • przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy* • bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy* zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.

adres e-mail: sekretariat@szpital-chrzanow.pl
adres strony www: www.szpital-chrzanow.pl/


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast