Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracowników do pracy administracyjnej w projektach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracowników do pracy administracyjnej w projektach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje 2 pracowników na: stanowisko administracyjne (wymiar - pełny etat) do realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Praca będzie obejmować działania administracyjne przy w projektach "centrum innowacyjnej edukacji medycznej" oraz "mobilnego centrum symulacji".

Zakres obowiązków:

 • wsparcie administracyjne działań związanych z realizacją projektu,
 • pozyskiwanie i analizowanie ofert dostawców,
 • opracowywanie wstępnej dokumentacji dotyczącej postępowań przetargowych (m. in. opisu przedmiotu zamówienia),
 • realizacja umów z Wykonawcami zawieranych w ramach projektu,
 • ścisła współpraca z Działem Zamówień Publicznych oraz Działem Zaopatrzenia,
 • uczestnictwo w czynnościach komisji przetargowych,
 • wprowadzanie danych do systemy SL2014,
 • realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektu;

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej Uczelni w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację ciekawych zadań,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. Karta Multisport),
 • stałe godziny pracy od 7.30 do 15.30 (pon.-pt.).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki administracyjne, logistyka, zarządzanie),
 • doświadczenie związane z obsługą administracyjną i realizacją umów,
 • doświadczenie w pracy wymagającej wiedzy z zakresu postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę prawa zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z zaopatrzeniem/zakupami/logistyką,
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji,
 • dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność i pracowitość,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • nastawienie na realizację wyznaczonych zadań,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w wdrażaniu projektów unijnych, współfinansowanych z EFS,
 • znajomość wytycznych w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój,
 • doświadczenie związane z zatrudnieniem w jednostce sektora finansów publicznych, zwłaszcza w publicznej szkole wyższej,
 • znajomość procedur wewnątrzuczelnianych w zakresie realizacji zamówień publicznych,
 • wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie symulacji medycznej / aparatury medycznej,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w wersji elektronicznej na poniższy adres e-mail w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2018 rok (w tytule maila wpisując „rekrutacja imię i nazwisko”). O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wymagane dokumenty: • CV wraz z listem motywacyjnym, • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, • inne dokumenty poświadczające informacje zawarte w CV, • skan podpisanej informacji o przetwarzaniu danych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. https://intranet.cm-uj.krakow.pl/pliki/ogloszenie/6395/inf_przetwarzanie_danych_ZDM.pdf

adres e-mail: ciem@cm-uj.krakow.pl
adres strony www: www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ogloszenie/6395


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast