Akademiki

Zapraszamy do skorzystania z oferty miejsc w domach studenckich
 Collegium Medicum w Krakowie.

Nasza uczelnia posiada nowoczesną i doskonale przygotowaną bazę miejsc w Domach Studenckich:

Obecnie dysponujemy następującą liczbą miejsc w pokojach:

ZESPÓŁ DOMÓW STUDENCKICH CM W PROKOCIMIU

Prokocim 
Miejsca w pokojach 2-os standardowych 556
Miejsca w pokojach 2-os powiększonych 72
Miejsca w pokojach 1-osobowych 36
ŁĄCZNIE 664


ZAPOZNAJ SIĘ Z KOMUNIKATAMI i ZARZĄDZENIAMI DOTYCZĄCYMI FUNKCJONOWANIA DOMÓW STUDENCKICH CM 


ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURAMI UBIEGANIA SIĘ O MIEJSCE W DOMACH STUDENCKICH CM


UWAGA:

Wszystkie informacje na temat dostępności miejsc, cen oraz pozostałych spraw kwaterunkowych są dostępne bezpośrednio w administracji Zespołu Domów Studenckich CM w Prokocimiu. Zapraszamy do kontaktu poprzez dane zawarte na stronie internetowej

Zespół Domów Studenckich w Prokocimiu