Pełnomocnicy w jednostkach UJ CM

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu USOS na Wydziale Farmaceutycznym

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

Pełnomocnik Dziekana ds. klinicznych i współpracy międzywydziałowej