Pełnomocnicy w jednostkach UJ CM

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia

Pełnomocnicy ds. ewaluacji jakości kształcenia

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

Pełnomocnicy ds. ewaluacji jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia

Pełnomocnik ds. systemu USOS na Wydziale Farmaceutycznym

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia

Pełnomocnicy ds. ewaluacji jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

Pełnomocnik Dziekana ds. internacjonalizacji

  • prof. dr hab. Roman Nowobilski

Pełnomocnik Dziekana ds. tworzenia zaplecza badawczego dla jednostek Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

  • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Wielkość fontu
Kontrast