Akredytacje

Informacje dotyczące akredytacji krajowych

Akredytacją uczelni wyższych zajmuje się Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) , Uniwersytecka Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP).

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA
UNIWERSYTECKA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEKARSKIM
KRAJOWA RADA AKREDYTACYJNA SZKÓŁ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 


Akredytacja państwowa, dokonywana przez PKA warunkuje prowadzenie przez ocenioną szkołę wyższą określonego kierunku studiów. 

Raporty samooceny kierunków akredytowanych przez PKA oraz ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej po wizytacji

WYDZIAŁ LEKARSKI

Kierunek Dietetyka I stopień – raport samooceny

Raport Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 10-11.12.2021 – Profil praktyczny

Uchwała Nr 155/2022 Prezydium PKA z dnia 24.03.2022 w sprawie oceny programowej

Kierunek Dietetyka II stopień – raport samooceny

Raport Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 10-11.12.2021 – Profil ogólnoakademicki

Uchwała Nr 155/2022 Prezydium PKA z dnia 24.03.2022 w sprawie oceny programowej

Kierunek Lekarsko – dentystyczny – raport samooceny

Raport Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 28-29.01.2022

Uchwała Nr 239/2022 Prezydium PKA z dnia 21.04.2022 w sprawie oceny programowej

Kierunek Lekarski – raport samooceny

Raportu Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 13-14.04.2022

Uchwała Nr 477/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 czerwca 2022

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Kierunek Farmacja – raport samooceny

Raport Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 23-25.05.2019

Uchwała Nr 819/2019 Prezydium PKA z dnia 14.11.2019 w sprawie oceny programowej

Kierunek Analityka Medyczna – raport samooceny

Raport Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 23-25.05.2019

Uchwała Nr 818/2019 Prezydium PKA z dnia 14.11.2019 w sprawie oceny programowej

Kierunek Kosmetologia – raport samooceny

Raport Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 18-19.11.2018

Uchwała Nr 167/2019 Prezydium PKA z dnia 11.04.2019 w sprawie oceny programowej

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek Zdrowie Publiczne – raport samooceny

Opinia zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu w sprawie oceny programowej po przeprowadzonej wizytacji w dniach 25-26.11.2019

Uchwała Nr 176/2020 Prezydium PKA z dnia 7.05.2020 w sprawie oceny programowej

Kierunek Fizjoterapia – raport samooceny

Raport Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 9-10.04.2021

Uchwała Nr 483/2021 Prezydium PKA z dnia 24.06.2021 w sprawie oceny programowej

Kierunek Położnictwo I stopień- raport samooceny

Raport Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 14-15.03.2022 – Profil praktyczny

Uchwała Nr 332/2022 Prezydium PKA z dnia 19.05.2022 w sprawie oceny programowej

Kierunek Położnictwo II stopień – raport samooceny

Raport Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 14-15.03.2022 – Profil ogólnoakademicki

Uchwała Nr 332/2022 Prezydium PKA z dnia 19.05.2022 w sprawie oceny programowej

Kierunek Pielęgniarstwo I stopień- raport samooceny

Raport Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 15-16.03.2023 – Profil praktyczny

Uchwała 429/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie oceny programowej

Kierunek Pielęgniarstwo II stopień- raport samooceny

Raport Zespołu Oceniającego PKA po przeprowadzonej wizytacji w dniach 15-16.03.2023 – Profil ogólnoakademicki

Uchwała 429/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie oceny programowej

 

Informacje dotyczące akredytacji krajowych

Poniżej prezentujemy akredytacje udzielone przez polskie instytucje akredytujące:

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA —>

Kierunek pielęgniarstwo studia I i II stopnia – Uchwała 124/2024 Prezydium PKA z dnia 22 lutego 2024 w sprawie przyznania Certyfikatu Doskonałości Kształcenia 

KRAJOWA RADA AKREDYTACYJNA SZKÓŁ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH —>

Kierunek położnictwo studia I i II stopnia – Decyzja 71/IV/2019

Certyfikat KRASzPiP  do Decyzji 71/IV/2019


Kierunek pielęgniarstwo studia I i II stopnia – Decyzja 63/VI/2022

Certyfikat KRASzPiP  do Decyzji 63/VI/2022

Informacje dotyczące akredytacji zagranicznych

Poniżej prezentujemy akredytacje udzielone przez zagraniczne instytucje akredytujące:

MALAYSIAN MEDICAL COUNCIL  —>

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej  – kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny –   Wydział Lekarski UJ CM

MEDICAL BOARD OF CALIFORNIA
ACCREDITATION (MBC) —>

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej  – kierunek lekarski   – Wydział Lekarski UJ CM

NATIONAL COMMITTEE ON 
FOREGIN MEDICAL EDUCATION ACCREDITATION (NCFMEA) —>

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej -kierunek lekarski – Wydział Lekarski UJ CM

Strona internetowa –  NCFMEA: COMPARABILITY DECISIONS

EUROPEJSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI I AKREDYTACJA  EAQUALS PRZYZNANA CENTRUM JĘZYKOWEMU UJ CM —>

Verdict letter LC UJ Medical College 2021

Strona internetowa –  EAQUALS

Informacje dotyczące akredytacji i patronatów przyznanych Medycznemu Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum w ramach prowadzonego kształcenia podyplomowego.


AKREDYTACJE
PATRONATY