Akredytacje

Informacje dotyczące akredytacji krajowych

Akredytacją uczelni wyższych zajmuje się Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) , Uniwersytecka Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP).

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA
UNIWERSYTECKA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEKARSKIM
KRAJOWA RADA AKREDYTACYJNA SZKÓŁ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 


Akredytacja państwowa, dokonywana przez PKA warunkuje prowadzenie przez ocenioną szkołę wyższą określonego kierunku studiów. 

Raporty samooceny kierunków akredytowanych przez PKA oraz ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej po wizytacji

WYDZIAŁ LEKARSKI

——————–

——————–

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Kierunek Farmacja – raport samooceny

Raport PKA po wizytacji w 2019

Kierunek Analityka Medyczna – raport samooceny

Raport PKA po wizytacji w 2019

Kierunek Kosmetologia – raport samooceny

Raport PKA po wizytacji w 2018

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek Zdrowie Publiczne – raport samooceny

Opinia PKA po wizytacji w 2019
Uchwała PKA po wizytacji w 2019

Kierunek Fizjoterapia – raport samooceny

Opinia PKA po wizytacji w 2021
Uchwała PKA po wizytacji w 2021

 

Informacje dotyczące akredytacji zagranicznych

Poniżej prezentujemy akredytacje udzielone przez zagraniczne instytucje akredytujące:

MALAYSIAN MEDICAL COUNCIL  —>

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej  – kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny –   Wydział Lekarski UJ CM

MEDICAL BOARD OF CALIFORNIA
ACCREDITATION (MBC) —>

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej  – kierunek lekarski   – Wydział Lekarski UJ CM

MEDICIAL COUNCIL OF INDIA —>

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej – wszystkie programy – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

NATIONAL COMMITTEE ON
FOREGIN MEDICAL EDUCATION ACCREDITATION (NCFMEA) —>

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej -kierunek lekarski – Wydział Lekarski UJ CM

Informacja znajduje się również na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Informacje dotyczące akredytacji i patronatów przyznanych studiom podyplomowym prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum


AKREDYTACJE
PATRONATY
   
Wielkość fontu
Kontrast