Pomoc materialna dla studentów

Koordynatorzy wydziałowi ds. stypendialnych w UJ CM

 • WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

  mgr inż. Ewa KRIEGER-ŚLIWAKOWSKA
  e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl
  telefon: 12 370-4311
  Dziekanat Wydziału Lekarskiego: ul. św. Anny 12, pok.6

  mgr inż. Elżbieta SERAFIN
  e-mail: elzbieta.serafin@uj.edu.pl
  telefon: 12 370 43 97
  Dziekanat Wydziału Lekarskiego: ul. św. Anny 12, pok.6

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA STRONIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

 • WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

  mgr Barbara JYŻ
  e-mail: barbara.jyz@uj.edu.pl
  telefon: 12 620-5416
  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 7

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA STRONIE WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

 • WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

  mgr Edyta SURÓWKA
  e-mail: edyta.surowka@uj.edu.pl
  telefon: 12 6343397 wew.37
  Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 117

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA STRONIE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU


Zapoznaj się z ogólnymi informacjami na temat zasad ubiegania się o pomoc materialną przez studentów UJ CM 

Podstawowym źródłem informacji dla studentów w zakresie pomocy materialnej są wydziałowi koordynatorzy ds. stypendialnych (wymienieni powyżej).

W przypadku pytań dotyczących pomocy materialnej / domów studenckich, które są kierowane do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM – proszę pisać na adres e-mail: pomoc.materialna.cm@cm-uj.krakow.pl

Akty prawne
Stypendium socjalne
Stypendium Rektora
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium Ministra
Zapomoga