Praktyki nieobowiązkowe

Nieobowiązkowe praktyki studenckie dla studentów UJ CM

Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem nieobowiązkowych praktyk studenckich (na terenie Rzeczpospolitej Polski), a wybrana przez Ciebie firma żąda podpisania porozumienia z uczelnią, Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM daje Ci taką możliwość. Oto, co powinieneś zrobić:

1. Wybierz sobie firmę/instytucję, w której chcesz odbyć praktykę. Porozumienie jest zawierane wyłącznie z zewnętrznymi firmami / instytucjami. Praktyki w szpitalu uniwersyteckim lub innych jednostkach należących do UJ CM, NIE WYMAGAJA PODPISYWANIA POROZUMIENIA.

2. Prześlij do SDKA CM maila (adres: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl) o następującej treści:

Chciałbym/Chciałabym odbyć nieobowiązkową praktykę studencką na podstawie porozumienia z … (nazwa instytucji/firmy), w terminie od … do … Zobowiązuję się dostarczyć do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wszystkie wymagane dokumenty  niepóżniej niż 21 dni przed datą rozpoczęcia praktyki.

3. Wydrukuj poniższe dokumenty tj. (porozumienie z 2 załącznikami oraz opis praktyk) w dwóch egzemplarzach. Zanieś / wyślij listem dokumenty w celu ich wypełnienia przez osobę z firmy/instytucji w której chcesz odbywać nieobowiązkową praktykę. Proszę nie wpisywać numeru ani daty na umowie. Opis praktyk możesz przygotować samodzielnie lub wspólnie z firmą / instytucją.

4. Następnie zanieś / wyślij listem (po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu) wypełniane dokumenty do właściwego Prodziekana ds. Studenckich na Twoim wydziale. Po pozytywnym zaopiniowaniu wybranego przez Ciebie miejsca odbywania praktyk (podpis i pieczęć Prodziekana na opisie praktyk oraz parafka na dwóch egzemplarzach, porozumienia).

5. Wypełnione dokumenty (porozumienie z 2 załącznikami oraz opis praktyk) w dwóch oryginalnych  egzemplarzach (nie xero, nie wydrukowane skany), przynieś / wyślij listem do Biura Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM (ul. Anny 12, pok. 4) w celu ich podpisu przez Władze uczelni, wraz z:

 • zaświadczeniem z sekretariatu potwierdzającym, że jesteś studentem/studentką
 • zaświadczeniem potwierdzającym, że jesteś ubezpieczony/-na od następstw nieszczęśliwych wypadków (Ubezpieczenie inne/dodatkowe niż to w UJ CM)

6. Po podpisaniu dokumentów odeślemy je do Ciebie w ciągu kilku dni, pocztą tradycyjną na wskazany adres (napisz go w korespondencji lub w wiadomości e-mail).

Dokumenty w biurze SDKA CM – przyjmuje Pan mgr Marek Bauer w następujących godzinach:

Godziny pracy:

 • pn: 8:30 – 15:30
 • wt: 8:30 – 12:00
 • śr: 12:00 – 15:30
 • czw: 8:30 – 12:00
 • pt: nieobecny

Prosimy o niewpisywanie numeru porozumienia oraz daty jego zawarcia.
Przed rozpoczęciem nieobowiązkowych praktyk, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi UBEZPIECZENIA

UWAGA !

Praktyki nieobowiązkowe zaplanowane na okres „wakacyjny” tj: od 01.07 do 15.09 formalnie muszą  zostać zatwierdzone w SDKA CM najpóźniej do końca czerwca br. ! Powyższa konieczność wynika z planów urlopowych władz i administracji UJ CM. PO TYM TERMINIE DOKUMENTY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !


Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi by na końcu umowy (przed załącznikami) znalazł się podpis oraz pieczęć przedstawiciela (firmy/instytucji).

Niezbędne dokumenty do pobrania (w formacie pdf):

 1. Porozumienie z 2 załącznikami
 2. Opis nieobowiązkowych praktyk studenckich – do akceptacji Prodziekanów ds. studenckich na Wydziałach UJ CM
 3. Oświadczenie dla Firm/Instytucji zainteresowanych dalszą współpracą z UJ CM
  (fakultatywne jeżeli firma/instytucja chciałaby nawiązać dłuższą współprace z uczelnią)

Niezbędne dokumenty do pobrania (w formacie doc):

 1. Porozumienie z 2 załącznikami
 2. Opis nieobowiązkowych praktyk studenckich – do akceptacji Prodziekanów ds. studenckich na Wydziałach UJ CM

Przykładowy wzór poprawnie uzupełnionych dokumentów (w formacie pdf)

 1. Porozumienie z 2 załącznikami – PRZYKŁADOWY WZÓR
 2. Opis nieobowiązkowych praktyk studenckich – do akceptacji Prodziekanów ds. studenckich na Wydziałach UJ CM – PRZYKŁADOWY WZÓR

Lista firm / instytucji, które współpracują w sprawie przyjmowania studentów na nieobowiązkowe praktyki:

UWAGA!

Prosimy o nie wprowadzanie żadnych zmian w treści porozumienia.
W przeciwnym razie, porozumienie nie będzie mogło zostać zawarte.