Kredyty dla studentów i doktorantów

Informacja o kredycie na studia medyczne w roku akademickim 2023/2024

 

Osoby uprawnione do kredytu

O kredyt mogą ubiegać się studenci kierunku lekarskiego, studiujący w języku polskim, w formie niestacjonarnej.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych obejmuje:

  • dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne,
  • całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne;
  • poręczenia kredytów na studia medyczne.

Maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne:

  1. które rozpoczęły się przed rokiem akademickim 2021/2022 i są kontynuowane lub rozpoczęły się w roku akademickim 2021/2022 wynosi 18 000 zł na jeden semestr studiów przez okres objęty kredytowaniem,
  2. które rozpoczęły się w roku akademickim 2022/2023 wynosi 20 000 zł na jeden semestr studiów przez okres objęty kredytowaniem,
  3. które rozpoczną się w roku akademickim 2023/2024 wynosić będzie 22 000 zł na jedne semestr studiów przez okres objęty kredytowaniem.

Jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową, bank w całości umorzy kredyt. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

Wnioski o kredyt na studia medyczne należy składać osobiście w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. do 21 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów.

Szczegółowe informacje

Akty prawne

Więcej informacji dotyczących ubiegania się o kredyt, w tym odnośnie niezbędnych zaświadczeń do złożenia wniosku można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM.

KONTAKT

lic. Halina Wojtecka
hwojteck@cm-uj.krakow.pl
12 429 12 47
12 370 43 26
pokój nr 9

  1. św. Anny 12, 31-008 Kraków
    www.wl.cm.uj.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10:00-14:00
czwartek: bez przyjęć stron

Godziny pracy: 
poniedziałek – piątek 7:30-15:30