Pomoc materialna dla doktorantów

Koordynatorzy wydziałowi ds. stypendialnych w UJ CM

 • WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM
  mgr Bartłomiej JAŁOCHA
  e-mail: bartlomiej.jalocha@uj.edu.pl
  telefon: 12 370-4339
  Dziekanat Wydziału Lekarskiego: ul. św. Anny 12, pok. 7a
 • WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM
  mgr Dorota STEG
  e-mail: dorota.sedelini@uj.edu.pl
  telefon: 12 620-5416
  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 7
 • WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM
  mgr Barbara DOMAGAŁA – CZEKAJ
  e-mail: barbara.domagala-czekaj@uj.edu.pl
  telefon: 12 6343397 wew.54
  Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 215

W przypadku pytań dotyczących pomocy materialnej / domów studenckich, które są kierowane do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM – proszę pisać na adres e-mail: pomoc.materialna.cm@cm-uj.krakow.pl

Dokumenty zewnętrzne


Dokumenty wewnętrzne

Zarządzenia Rektora UJ i Prorektora ds. CM

Komunikaty, decyzje i pisma Rektora UJ oraz  Prorektora ds. CM

  Wielkość fontu
  Kontrast