Pomoc materialna dla doktorantów

Dotyczy uczestników studiów doktoranckich
bez Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Koordynatorzy wydziałowi ds. stypendialnych w UJ CM

 • WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM
  mgr Bartłomiej JAŁOCHA
  e-mail: bartlomiej.jalocha@uj.edu.pl
  telefon: 12 370-4339
  Dziekanat Wydziału Lekarskiego: ul. św. Anny 12, pok. 7a
 • WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM
  mgr inż. Barbara SŁOTA
  e-mail: barbara.slota@uj.edu.pl
  telefon: 12 6205 419
  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 3
 • WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM
  mgr Katarzyna BARTA
  e-mail: katarzyna.barta@uj.edu.pl 
  e-mail: pomocmaterialna.wnz@uj.edu.pl
  Telefon: 12 6343397 wew.38
  Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 117


Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późniejszymi zmianami) – ZAPOZNAJ SIĘ

Podstawowym źródłem informacji dla doktorantów w zakresie pomocy materialnej są wydziałowi koordynatorzy ds. stypendialnych (wymienieni powyżej)

W przypadku pytań dotyczących pomocy materialnej / domów studenckich, które są kierowane do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM – proszę pisać na adres e-mail: pomoc.materialna.cm@cm-uj.krakow.pl

Dokumenty zewnętrzne


Dokumenty wewnętrzne

Zarządzenia Rektora UJ i Prorektora ds. CM

Komunikaty, decyzje i pisma Rektora UJ oraz  Prorektora ds. CM