JK – wewnętrzne akty prawne

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE – JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Załącznik nr 9 do uchwały nr 80/IX/2019
ZMIANY DO UCHWAŁY NR. 80/IX/2019 Senatu UJ z 25 września 2019 r. ->
  • Uchwała Senatu nr 22/IV/2020
    w sprawie: zmiany uchwały nr 80/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach nieregulowanych na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Uchwała nr. 72/IX/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2020 r
    w sprawie: zmiany uchwały nr 80/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach nieregulowanych na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmienionej uchwałą nr 22/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku


ZMIANY DO UCHWAŁY NR. 59/VI/2020 Senatu UJ z 24 czerwca 2020 r. ->


Wielkość fontu
Kontrast