Współpraca

Zapraszamy do współpracy z Sekcją ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM w następujących obszarach:

OFERTY PRACY:

Umieszczamy bezpłatnie oferty pracy przesyłane bezpośrednio na adres: marek.bauer@uj.edu.pl  Publikujemy jedynie oferty, które dotyczą pracy w obszarze medycyny i nauk medycznych. Oferty proszę przesyłać w formie edytowalnej tak aby zawierały informacje w punktach, w poszczególnych kategoriach (zakres obowiązków, wymagania itd.) podobnie jak w istniejącej już bazie ogłoszeń na stronie: OFERTY PRACY


KURSY I SZKOLENIA

Umieszczamy informacje o bezpłatnych kursach i szkoleniach dla studentów i absolwentów UJ CM. Nie podejmujemy współpracy z zakresu komercyjnych płatnych ofert edukacyjnych. Oferty  kursów i szkoleń proszę wysyłać na adres e-mail: marek.bauer@uj.edu.pl tak aby można było umieścić informacje w podobny sposób jak na stronie: KURSY I SZKOLENIA


WSPÓŁPRACA PODCZAS ORGANIZACJI OBLICZ KARIERY UJ CM

Zapraszamy firmy i instytucje , które chciałyby pomóc nieodpłatnie podczas organizacji programu wydarzeń w trakcie Oblicz Kariery UJ CM, które są organizowane co roku na wiosnę. Jesteśmy otwarci na promocje firm i instytucji podczas tego wydarzenia. Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników SDKA CM. Poprzednie edycje Oblicz Kariery UJ CM można zobaczyć na stronie wydarzenia: OBLICZA KARIERY UJ CM


WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI I ABSOLWENTAMI

Zapraszamy studentów i absolwentów do kontaktu z pracownikami Sekcji w ramach inicjatyw studenckich i współpracy z organizacjami studenckimi działającymi przy UJ CM. Chętnie współpracujemy przy promocji konferencji, kongresów i spotkań naukowych, które wynikają z działalności organizacji studenckich w UJ CM. Liczymy na otwartość naszych absolwentów w dzieleniu się swoją wiedzą  i doświadczeniem zawodowym  ze studentami i pracownikami UJ CM.