Studia doktoranckie

Informacji w sprawie toku studiów doktoranckich, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego udzielają koordynatorzy na Wydziałach UJ CM:

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

mgr Bartłomiej JAŁOCHA
e-mail: bartlomiej.jalocha@uj.edu.pl
telefon: 12 370-4339
Dziekanat Wydziału Lekarskiego: ul. św. Anny 12, pok. 7a

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

mgr Dorota STEG
e-mail: dorota.sedelini@uj.edu.pl
telefon12 620-5416
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 7

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

mgr Aneta BRHEL
e-mail: aneta.brhel@uj.edu.pl
telefon: 12 6343397 wew.22
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Michałowskiego 12, pok. 215


Dokumenty zewnętrzne


Dokumenty wewnętrzne

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku: Opis studiów doktoranckich
  2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku: Plan studiów doktoranckich
  3. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku: Sylabus przedmiotu na studiach
Wielkość fontu
Kontrast