Studia doktoranckie

Dokumenty zewnętrzne


Dokumenty wewnętrzne

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku: Opis studiów doktoranckich
  2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku: Plan studiów doktoranckich
  3. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 roku: Sylabus przedmiotu na studiach
Wielkość fontu
Kontrast