Studia podyplomowe

Na poniższej stronie znajdują się wyłącznie  przepisy prawne oraz procedury związane z „prowadzeniem” studiów podyplomowych.
Szczegółowe informację dotyczące rekrutacji i programu studiów podyplomowych prowadzonych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum można znaleźć pod linkiem: https://www.mckp.uj.edu.pl/


Dokumenty zewnętrzne

Dokumenty wewnętrzne

UCHWAŁY SENATU UJ

ZARZĄDZENIA REKTORA UJ I PROREKTORA DS. COLLEGIUM MEDICUM

KOMUNIKATY, DECYZJE ORAZ PISMA OKÓLNE REKTORA UJ I PROREKTORA DS. UJ CM