Sprawozdawczość

UWAGA: Pliki edytowalne są zabezpieczone „hasłem” aby je otrzymać proszę napisać na e-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl


Załączniki do pism: 117.4079.3.2021; 117.4079.4.2021 w sprawie ubezpieczeń społecznych


Załączniki do pisma: 117.416.7.2020 – wzory list rankingowych


Załącznik do pisma: 117.005.88.2019 – tabela dotycząca liczby studentów i opłat za studia dla MZ.


Załącznik do pisma 117.423.2.2019 w sprawie przygotowania oferty dydaktycznej w zakresie studiów podyplomowych prowadzonych w roku akademickim 2019/2020

GUS S-10 2019

GUS S-11


Wzory uchwał rad wydziału: w sprawie przyznawania stypendiów dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020 i kolejnym


CUDZOZIEMCY – NAWA / MZ : Statystyka -wzór formularza 2018

Wielkość fontu
Kontrast