Patronaty przyznane studiom podyplomowym w UJ CM

Wykaz patronatów uzyskanych dla studiów podyplomowych prowadzonych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM i Wydział Lekarski UJ CM

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW PATRONAT PRZYZNANY PRZEZ
Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie 

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych

Koloproktologia praktyczna

Polski Klub Koloproktologii

Medycyna bólu

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Polskie Towarzystwo  Medycyny i Ratownictwa Górskiego

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Psychoonkologia w praktyce klinicznej

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Wykaz patronatów uzyskanych przez studia podyplomowe prowadzone w Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
UJ CM

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW PATRONAT PRZYZNANY PRZEZ
Badania kliniczne produktów leczniczych
(Kurs Dobrej Praktyki Klinicznej) 
GCP Mutual Recognition Program
Wielkość fontu
Kontrast