Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Skład zespołu

 • dr hab. Urszula Hubicka – Wydział Farmaceutyczny, koordynator Zespołu;
 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Wydział Lekarski;
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu;
 • prof. dr hab. Andrzej Surdacki – Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM;
 • dr Grzegorz Cebula – Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM;
 • mgr Dorota Kwapisz – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM;
 • Kinga Wójcik – studentka Wydziału Lekarskiego;
 • Noel Oster – student Wydziału Farmaceutycznego;
 • Franciszek Lewiński – student Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 • mgr Magdalena Kierczak – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM, sekretarz Zespołu


POWOŁANIA NA WYDZIAŁACH UJ CM NA KADENCJĘ 2020 – 2024

 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM:

 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia jako Przewodniczący
 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara – Sekretarz Zespołu, Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Katarzyna Szczeklik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Michał Nowakowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Andrzej Kononowicz, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Dagmara Darczuk – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Krzysztof Gronkiewicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • lek. Agata Stalmach-Przygoda – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Agnieszka Dąbek – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • lek. Urszula Skorus-Zadęcka – przedstawiciel doktorantów
 • mgr Zyta Widomska – przedstawiciel administracji
 • mgr Magdalena Kameczura– przedstawiciel administracji
 • mgr Anna Kamińska – Koordynator ds. żywienia klinicznego w Szpitalu Uniwersyteckim – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Anna Rudzińska – przedstawiciel pracodawców
 • Barbara Malinowska – przedstawiciel studentów
 • Wiktoria Stępień – przedstawiciel studentów
 • Ryszard Feret – przedstawiciel studentów
 • Michalina Mejbaum – przedstawiciel studentów
 • Natalia Miszczyk – przedstawiciel studentów

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, przewodnicząca WZJK
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego UJCM, członek zespołu
 • prof. dr hab. Jadwiga Handzlik – członek zespołu
 • dr hab. Beata Bystrowska – członek zespołu
 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierownik kierunku analityka medyczna, członek zespołu
 • dr hab. Anna Rapacz – członek zespołu
 • dr hab. Agnieszka Zagórska – członek zespołu
 • dr Anna Czech – członek zespołu
 • dr Marek Szlósarczyk -członek zespołu
 • dr Monika Tarsa – członek zespołu
 • dr Dorota Żelaszczyk – członek zespołu
 • mgr Magdalena Rudnicka -przedstawiciel dziekanatu
 • Justyna Stanula – przedstawiciel studentów farmacji
 • Noel Oster – przedstawiciel studentów analityki medycznej

Komisje ds. nauczania i doskonalenia jakości kształcenia

Kierunek farmacja:

 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Irma Podolak
 • prof. dr hab. Jacek Sapa
 • dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa, prof. UJ
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Małgorzata Starek
 • dr Joanna Chłopicka
 • dr Agnieszka Cios
 • dr Anna Czech
 • przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej
 • Justyna Stanula – przedstawiciel studentów

Kierunek analityka medyczna:

 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka– przewodnicząca
 • dr hab. Beata Bystrowska
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt
 • dr Jagoda Drąg
 • dr Barbara Maziarz
 • dr Marta Szostek
 • Noel Oster – przedstawiciel studentów
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych, obserwator

Kierunek kosmetologia:

 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Radosław Śpiewak
 • dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ
 • dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak
 • dr hab. Anna Krupa
 • dr hab. Anna Partyka
 • Jagoda Pałka – przedstawiciel studentów
 • przedstawiciel branży
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych, obserwator
 • dr hab. Urszula Hubicka – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, obserwator

Kierunek drug discovery and development

 • prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski- przewodniczący
 • prof. dr hab. Jadwiga Handzlik
 • prof. dr hab. Sebastian Polak
 • prof. dr hab. Aleksander Mendyk
 • prof. dr hab. Karolina Pytka
 • Ada Sobiecka – przedstawiciel studentów
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych, obserwator
 • dr hab. Urszula Hubicka – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, obserwator

Kierownicy studiów:

 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ – elektroradiologia
 • dr Joanna Zyznawska – fizjoterapia
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – pielęgniarstwo
 • dr Dorota Matuszyk – położnictwo
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański – ratownictwo medyczne
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – zdrowie publiczne, zarządzanie w ochronie zdrowia
 • dr hab. Alicja Domagała – kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • dr hab. Alicja Domagała – kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej (Instytut Zdrowia Publicznego)
 • dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ – kierownik studiów podyplomowych: Hospital based HTA – Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych

Wydziałowy Zespół  Doskonalenia Jakości kształcenia na wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 • prof. dr hab. Agnieszka Gniadek – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodnicząca
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • mgr Katarzyna Barta – przedstawiciel administracji
 • mgr Ewa Kisielewska – przedstawiciel administracji
 • Franciszek Lewiński – przedstawiciel studentów

Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WNZ UJ CM

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – elektroradiologia

 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ – przewodnicząca
 • dr Paulina Karcz – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Piotr Malisz – przedstawiciela nauczyciel
 • Jarosław Furdal – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Aneta Suchoszek-Targosz – przedstawiciel administracji
 • Piotr Sułowski – przedstawiciel studentów

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – fizjoterapia

 • dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ – przewodnicząca
 • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr hab. Agnieszka Śliwka – przedstawiciel nauczycieli
 • dr n. med. Paweł Kamiński – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Anita Wąs – przedstawiciel administracji
 • Justyna Wawrzeczko – przedstawiciel studentów

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – pielęgniarstwo

 • dr hab. Lucyna Ścisło – przewodnicząca
 • dr Ilona Kuźmicz – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Agnieszka Kruszecka-Krówka – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Alicja Kamińska – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Elżbieta Musz – p.o. Naczelna Pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – przedstawiciel administracji
 • Karolina Królik – przedstawiciel studentów

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – położnictwo

 • dr Dorota Matuszyk, prof. UJ – przewodnicząca
 • dr Barbara Prażmowska – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Klaudia Sieńko-Hans – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Justyna Kot – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Anna Kurnik – p.o. Położnej Oddziałowej Oddziału Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej terapii Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Agnieszka Moskal – przedstawiciel administracji
 • Julia Pokrywka – przedstawiciel studentów

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – ratownictwo medyczne

 • dr Tomasz Sanak – przewodniczący
 • dr Andrzej Kopta – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Marek Maślanka – przedstawiciel nauczycieli
 • Rafał Krzysztof Tarkowski – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Małgorzata Moryc – przedstawiciel administracji
 • Adrian Zmiertka – przedstawiciel studentów

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia

 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ– przewodnicząca 
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Tomasz Bochenek – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Urszula Stepaniak – przedstawiciel nauczycieli
 • dr hab. Alicja Domagała – przedstawiciel studiów podyplomowych
 • Dawid Sikora – przedstawiciel pracodawców
 • mgr  Justyna Foltyn-Heretyk – przedstawiciel administracji 
 • Oliwia Róg – przedstawiciel studentów
 • Franciszek Lewiński – przedstawiciel studentów

Rada programowa studiów trzeciego stopnia

 • dr hab. Alicję Domagałę – przewodnicząca 
 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ 
 • dr Stojgniew Sitko 
 • mgr Joanna Polek 

Wydziałowa Komisja ds. Nauczania:

 •  prof. dr  hab. Maria Kózka – przewodnicząca 
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – z-ca przewodniczącej  
 • lek. Wojciech Rudnicki (elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • mgr Paulina Karcz (elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • mgr Kamila Boczoń (fizjoterapia studia stacjonarne drugiego stopnia)
 • dr Joanna Zyznawska (fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie) 
 • mgr Joanna Łatka (pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Ewa Ziarko (pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia) 
 • dr Małgorzata Dziubak (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Elżbieta Sibiga (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Małgorzata Sulej (ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr inż. Stojgniew Jacek Sitko (zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Bartosz Balcerzak (zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia)
 • dr Marcin Kautsch (zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • Agnieszka Anyżek (administracja) 
 • mgr Ewelina Bułat(administracja)  
 • Martyna Malczyk
 • Michał Kłosek
 • Karolina Kania
 • Michalina Okła
 • Jakub Olszewski
 • Oliwia Helim

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia w MCKP

 • prof. dr hab. Andrzej Surdacki – przewodniczący
 •  prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach
 •  dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. UJ
 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara
 •  dr hab. Anna Rapacz
 • mgr inż. Ewa Surówka

Zespół ds. Jakości Kształcenia  

 • mgr Karolina Nurzyńska (przewodnicząca)
 • dr Magdalena Kwinta
 • mgr Anna Dul
 • mgr Krystyna Długosz
 • mgr Lidia Janik-Bator
 • mgr Katarzyna Syta-Parente
 • mgr Iwona Misztal