Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Skład zespołu do 30.09.2020

 • dr hab. Agnieszka Pac – Wydział Lekarski, koordynator Zespołu;
 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Wydział Lekarski;
 • dr hab. Urszula Hubicka – Wydział Farmaceutyczny;
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu;
 • mgr Izabela Bednarz – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich;
 • Krzysztof Wykrętowicz – student Wydziału Lekarskiego;
 • Aleksandra Jankowska – studentka Wydziału Farmaceutycznego;
 • Ryszard Feret – student Wydziału Nauk o Zdrowiu

Kierownicy studiów:

 • prof. dr hab. Przemko Kwinta – kierunek lekarski
 • prof. dr hab. Jolanta Pytko – Polończyk – kierunek lekarsko-dentystyczny
 • prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska – Wcisło – kierunek dietetyka
 • prof. dr hab. Tomasz Mach – studia doktoranckie
 • dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ – studia doktoranckie w języku angielskim

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM:

 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości Kształcenia jako  Przewodniczący
 • dr hab. Agnieszka Pac –  Vice  Przewodnicząca, Pełnomocnik Wydziałowy ds. Ewaluacji jakości systemu kształcenia
 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara – Pełnomocnik Wydziałowy ds. Ewaluacji jakości systemu kształcenia
 • dr Michał Nowakowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr inż. Andrzej Kononowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Michał Pędziwiatr, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Piotr Major, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Jerzy Mituś – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Michał Romaniszyn – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Mirosława Püsküllüoglu – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Anna Lasek – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Michał Wysocki – przedstawiciel doktorantów
 • Krzysztof Wykrętowicz – przedstawiciel studentów
 • Michał Słota – przedstawiciel studentów
 • Mateusz Niemczyk – przedstawiciel studentów
 • Anna Rudzińska – przedstawiciel studentów
 • Angelika Trybulska – przedstawiciel studentów
 • mgr Anna Groń- przedstawiciel administracji
 • mgr Karolina Odrzywołek – przedstawiciel administracji
 • mgr Magdalena Stępniak – przedstawiciel administracji
 • Robert Kupis – obserwator ze strony studentów

Zespoły do przeprowadzania rocznych i okresowych przeglądów programu kształcenia  Wydziału Lekarskiego UJ CM:

Zespół na kierunku – Lekarskim:

 • prof. dr hab.  Przemko Kwinta – Kierownik studiów na kierunku lekarskim jako Przewodniczący
 • prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 • prof. dr hab. Maciej Siedlar
 • dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
 • Prof. dr  hab. Piotr Ceranowicz
 • dr Paweł Franczuk
 • Studenci: Krzysztof Wykrętowicz
 • Przedstawiciel pracodawców: Dr  Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora  ds. Lecznictwa Szpitala  Uniwersyteckiego w Krakowie

Zespół na kierunku Lekarsko – Dentystycznym:

 • dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – Kierownik studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jako Przewodniczący
 • dr  hab. Tomasz Kaczmarzyk, prof. UJ
 • dr hab. Małgorzata Pihut, prof. UJ
 • dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, prof. UJ
 • dr Adam Ignacak
 • dr Iwona Kołodziej
 • Student: Ewa Kusiba
 • Przedstawiciel pracodawców: lek. med. lek. stom. Anna Maciąg – Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie

Zespół  na kierunku Dietetyka:

 • prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło – Kierownik studiów na  kierunku dietetyka jako Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
 • prof. dr hab. Tomasz  Klupa
 • dr Iwona Brzozowska
 • Studentka: Monika Selimi-Sokołowska
 • Przedstawiciel pracodawców: Dr  Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora  ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Stała  Komisja Wydziałowa  ds. Nauczania na Wydziale Lekarskim:

 • prof. dr hab. Przemko Kwinta – przewodniczący                         
 • prof. dr hab. Grażyna Bochenek        
 • dr hab. Monika Bociąga-Jasik          
 • prof. dr hab. Piotr Ceranowicz
 • prof. dr hab. Dominika Dudek            
 • dr hab. Robert Jach, prof. UJ                                  
 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ                                          
 • dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ                                    
 • prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
 • prof. dr hab. Bartłomiej Loster                      
 • dr hab. Krzysztof Okoń, prof. UJ                                      
 • prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk         
 • dr hab. Antoni Szczepanik, prof. UJ                                
 • prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
 • dr Michał Nowakowski                                 
 • dr  hab. Agnieszka Pac                                
 • dr hab. Michał Pędziwiatr, prof. UJ                                           
 • prof. dr hab. Krystyna  Sztefko                    
 • prof. dr hab. Jerzy Walocha                                   
 • prof. dr hab. Maria Wróbel
 • dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, prof. UJ                                             
 • Student Krzysztof Wykrętowicz
 • Student Klaudia Bolt       
 • Studentka: Ewa Kusiba
 • Studentka: Anna Rudzińska
 • Studentka: Angelika Trybulska           

Rada Programowa Studiów Doktoranckich  WL UJ CM:

 • prof. dr hab. Tomasz Mach – przewodniczący rady
 • prof. dr hab. Grażyna Bochenek – członek rady
 • prof. dr hab. Tomasz Klupa – członek rady
 • dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik, prof. UJ – członek rady
 • prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala – członek rady
 • dr hab. Aleksander Konturek, prof. UJ – członek rady
 • dr hab. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ – członek rady
 • lek. Gabriela Rusin – przedstawiciel doktorantów
 • mgr inż. Dagmara Wójcik – przedstawiciel doktorantów

Rada programowa ds. 3-letnich studiów doktoranckich „International PhD studies in medical sciences”

 • dr hab. Krzysztof Gil, prof.UJ – przewodniczący rady
 • prof. dr hab. Tomasz Brzozowski – członek rady
 • prof. dr hab. Tomasz Mach – członek rady
 • prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – członek rady
 • prof. dr hab. Marek Sanak – członek rady
 • prof. dr hab. Jerzy Walocha – członek rady
 • lek. stom. Michał Górnicki – przedstawiciel doktorantów

Kierownicy studiów:

 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierunek analityka medyczna
 • dr hab. Marcin Kołaczkowski, prof. UJ – kierunek Drug Discovery and Development
 • prof. dr hab. Renata Jachowicz – kierunek farmacja
 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – kierunek kosmetologia
 • prof. dr hab. Kinga Sałat– studia doktoranckich

Pełnomocnicy Dziekana:

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • dr hab. Urszula Hubicka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

 • dr Grzegorz Żuchowski

Pełnomocnik ds. systemu USOS na Wydziale Farmaceutycznym

 • dr Grzegorz Żuchowski

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Agnieszka Skowron – prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego UJCM, przewodnicząca WZJK
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, wiceprzewodnicząca WZJK
 • dr hab. Jadwiga Handzlik, prof. UJ – członek zespołu
 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierownik kierunku analityka medyczna, członek zespołu
 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – kierownik kierunku kosmetologia, członek zespołu
 • dr hab.
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt – członek zespołu
 • dr Dorota Żelaszczyk – członek zespołu
 • dr Grzegorz Żuchowski – pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, pełnomocnik ds. systemu USOS, członek zespołu
 • mgr Magdalena Rudnicka -przedstawiciel dziekanatu
 • przedstawiciel doktorantów
 • przedstawiciel studentów farmacji
 • przedstawiciel studentów analityki medycznej

Komisje ds. nauczania i doskonalenia jakości kształcenia

Kierunek farmacja:

 • prof. dr hab. Renata Jachowicz – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Barbara Filipek
 • prof. dr hab. Marek Cegła
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Irma Podolak
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • dr Joanna Chłopicka
 • przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej
 • przedstawiciel studentów

Kierunek analityka medyczna:

 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka– przewodnicząca
 • prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 • dr hab. Ryszard Drożdż
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt
 • dr hab. Elżbieta Karczewska
 • dr Barbara Maziarz
 • przedstawiciel studentów

Kierunek kosmetologia:

 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Radosław Śpiewak
 • dr hab. Anna Krupa
 • dr hab. Agnieszka Szopa
 • dr Gunia-Krzyżak
 • dr hab. Anna Partyka
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • przedstawiciel studentów

Komisje Hospitacyjne

Kierunek Farmacja

 • dr hab. Grażyna Chłoń- Rzepa
 • dr hab. Jadwiga Handzlik, prof. UJ
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • dr. hab. Irma Podolak

Kierunek Analityka Medyczna

 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • dr hab. Elżbieta Karczewska
 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierownik kierunku

Kierunek Kosmetologia

 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – kierownik kierunku
 • dr hab. Anna Waszkielewicz

Komisja ds. nostryfikacji  dyplomów

 • prof. dr hab. Renata Jachowicz – przewodnicząca
 • dr hab. Krzysztof Kamiński
 • dr hab. Agnieszka Skowron

Rady programowe:

Rada Programowa Studiów Doktoranckich:

 • prof. dr hab. Kinga Sałat – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Marek Cegła
 • prof. dr hab. Barbara Filipek
 • prof. dr hab. Barbara Malawska
 • prof. dr hab. Gabriel Nowak
 • prof. dr hab. Radosław Śpiewak
 • przedstawiciel doktorantów

Rada Programowa Studiów Podyplomowych:

 • prof. dr hab. Barbara Filipek – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Renata Jachowicz
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • dr Maciej Gawlik
 • dr hab. Barbara Wiśniowska
 • przedstawiciel studentów

Kierownicy studiów:

 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ – kierownik studiów na kierunku elektroradiologia
 • dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – kierownik studiów na kierunku fizjoterapia
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – kierownik studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
 • dr hab. Zbigniew Kopański – kierownik studiów na kierunku ratownictwo medyczne
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – kierownik studiów na kierunkach: zdrowie publiczne, organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
 • dr hab. Jolanta Jaworek – kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • dr Alicja Domagała – kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej 
 • dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ – kierownik studiów podyplomowych: Hospital based HTA – Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych

Koordynatorzy Kierunków Studiów:

 • dr Anna Dubis – elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • dr Bartosz Trybulec – fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie,
 • mgr Kamila Boczoń – fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia,
 • mgr Joanna Łatka – pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • dr Ewa Ziarko – pielęgniarstwo studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
 • dr Małgorzata Dziubak, mgr Elżbieta Sibiga – położnictwo
 • mgr Małgorzata Sulej/ z-ca mgr Andrzej Kopta – ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • dr Stojgniew Sitko – zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • dr Bartosz Balcerzak – zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
 • dr Ewa Kocot – organizacja i ekonomika ochrony zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • mgr Anna Szetela – EuroPubHealth (harmonogramy zajęć, rezerwacja sal)
 • dr Tomasz Bochenek – EuroPubHealth (praktyki studenckie, egzaminy dyplomowe)
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – EuroPubHealth (koordynator ścieżki)

Mobilność Studentów:

 • mgr Anna Szetela – Wydziałowy Koordynator ds. programu Erasmus+ i wymiany studenckiej

Koordynatorzy ds. wymiany studenckiej na poszczególnych kierunkach:

 • mgr inż. Eliza Borkowska – Elektroradiologia
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały – Fizjoterapia
 • dr Iwona Malinowska-Lipień – Pielęgniarstwo
 • mgr Patrycja Ostrogórska – Położnictwo
 • mgr Marek Maślanka – Ratownictwo Medyczne
 • mgr Anna Szetela – Zdrowie Publiczne
 • mgr Anna Szetela – Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Wydziałowy Zespół  Doskonalenia Jakości kształcenia na wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodniczący
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko – nauczyciel akademicki
 • przedstawiciel studentów
 • przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) – w trakcie ustalania
 • mgr Edyta Gądor – przedstawiciel administracji
 • mgr Kamila Wełna – przedstawiciel administracji
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
 • dr Tomasz Bochenek
 • dr Urszula Stepaniak
 • przedstawiciel studentów
 • mgr Sylwia Grzesiak-Ambroży – przedstawiciel pracodawców
 • dr Alicja Domagała – przedstawiciel studiów podyplomowych
 • mgr inż. Justyna Foltyn-Heretyk – przedstawiciel administracji

Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WNZ UJ CM

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – elektroradiologia

 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ – przewodnicząca
 • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
 • mgr Piotr Malisz
 • przedstawiciel studentów
 • dr hab. Tadeusz Popiela – przedstawiciel pracodawców
 • Dominika Birgiel-Pąchalska – przedstawiciel administracji

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – fizjoterapia

 • dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – przewodnicząca
 • dr Agnieszka Śliwka
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały
 • dr Magdalena Jaworek
 • przedstawiciel studentów
 • dr Rafał Trąbka – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Anita Wąs – przedstawiciel administracji

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – pielęgniarstwo

 • dr Lucyna Ścisło – przewodnicząca
 • dr Ilona Kuźmicz
 • dr Grażyna Cepuch
 • mgr Agnieszka Kruszecka-Krówka
 • przedstawiciel studentów
 • mgr Mirosława Dzikowska – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – przedstawiciel administracji

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – położnictwo

 • dr Dorota Matuszyk – przewodnicząca
 • dr Barbara Prażmowska
 • dr Renata Madetko
 • mgr Patrycja Ostrogórska
 • mgr Renata Tokarska
 • przedstawiciel studentów
 • mgr Maria Beczkowicz – przedstawiciel pracodawców
 • mgr inż. Anna Rzeszutek-Sosińska – przedstawiciel administracji

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – ratownictwo medyczne

 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański – przewodniczący
 • mgr Andrzej Kopta
 • mgr Marek Maślanka
 • przedstawiciel studentów
 • lek. Piotr Puc – przedstawiciel pracodawców
 • Jolanta Futrzyk – przedstawiciel administracji

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunkach – zdrowie publiczne
oraz organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – przewodniczący
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
 • dr Tomasz Bochenek
 • dr Urszula Stepaniak
 • przedstawiciel studentów
 • mgr Sylwia Grzesiak-Ambroży – przedstawiciel pracodawców
 • dr Alicja Domagała – przedstawiciel studiów podyplomowych
 • mgr inż. Justyna Foltyn-Heretyk – przedstawiciel administracji

Zespół Doskonalenia Jakości studiów trzeciego stopnia (w trakcie ustalania)

Wydziałowa Komisja ds. Nauczania:

 • dr hab. Maria Kózka, prof. UJ – przewodnicząca
 • dr hab. Roman Nowobilski – z-ca przewodniczącej,
 • dr Anna Dubis (elektroradiologia)
 • dr Bartosz Trybulec (fizjoterapia)
 • mgr Kamila Boczoń (fizjoterapia)
 • mgr Joanna Łatka (pielęgniarstwo)
 • dr Ewa Ziarko (pielęgniarstwo)
 • dr Małgorzata Dziubak (położnictwo)
 • mgr Elżbieta Sibiga (położnictwo)
 • mgr Małgorzata Sulej (ratownictwo medyczne)
 • mgr Anna Szetela (zdrowie publiczne)
 • dr Ewa Kocot (organizacja i ekonomika ochrony zdrowia)
 • mgr Dominika Nalepa (administracja)
 • mgr Ewa Graca (administracja)
  Przedstawiciele studentów:
 • student: elektroradiologia
 • student: fizjoterapia
 • student: pielęgniarstwo
 • student: położnictwo
 • student: ratownictwo medyczne
 • student: zdrowie publiczne/organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia w MCKP

 • dr hab. Agnieszka Pac (przewodnicząca)
 • dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara
 • mgr inż. Ewa Surówka
Wielkość fontu
Kontrast