Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Skład zespołu

 • dr hab. Urszula Hubicka – Wydział Farmaceutyczny, koordynator Zespołu;
 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Wydział Lekarski;
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu;
 • prof. dr hab. Andrzej Surdacki – Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM;
 • dr Grzegorz Cebula – Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM;
 • mgr Dorota Kwapisz – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM;
 • Kinga Wójcik – studentka Wydziału Lekarskiego;
 • Noal Oster – student Wydziału Farmaceutycznego;
 • Franciszek Lewiński – student Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 • mgr Magdalena Kierczak – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM, sekretarz Zespołu


POWOŁANIA NA WYDZIAŁACH UJ CM NA KADENCJĘ 2020 – 2024

 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM:

 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia jako Przewodniczący
 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara – Sekretarz Zespołu, Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Katarzyna Szczeklik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Tomasz Rogula, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Michał Nowakowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Andrzej Kononowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr med. Dagmara Darczuk – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr med. Krzysztof Gronkiewicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Agata Stalmach-Przygoda – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Agnieszka Dąbek-Drobny – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • lek. Kinga Szabat – przedstawiciel doktorantów
 • lek. Urszula Skorus – przedstawiciel doktorantów
 • mgr Zyta Widomska – przedstawiciel administracji
 • mgr Magdalena Stępniak – przedstawiciel administracji
 • mgr Anna Kamińska – Koordynator ds. żywienia klinicznego w Szpitalu Uniwersyteckim  – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Anna Rudzińska – przedstawiciel pracodawców
 • Martyna Pietruś – przedstawiciel studentów
 • Marcelina Michalik – przedstawiciel studentów
 • Jerzy Kreszowiak – przedstawiciel studentów
 • Jakub Kupniewski – przedstawiciel studentów
 • Monika Szczepanik  – przedstawiciel studentów

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, przewodnicząca WZJK
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego UJCM, członek
 • prof. dr hab. Jadwiga Handzlik – członek zespołu
 • dr hab. Beata Bystrowska – członek zespołu
 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierownik kierunku analityka medyczna, członek zespołu
 • dr hab. Anna Rapacz – członek zespołu
 • dr hab. Agnieszka Zagórska – członek zespołu
 • dr Anna Czech – członek zespołu
 • dr Marek Szlósarczyk – członek zespołu
 • dr Monika Tarsa – członek zespołu
 • dr Dorota Żelaszczyk – członek zespołu
 • mgr Magdalena Rudnicka -przedstawiciel dziekanatu
 • przedstawiciel doktorantów
 • przedstawiciel studentów farmacji
 • przedstawiciel studentów analityki medycznej

Komisje ds. nauczania i doskonalenia jakości kształcenia

Kierunek farmacja:

 • prof. dr hab. Renata Jachowicz – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Halina Ekiert – członek
 • prof. dr hab. Jacek Sapa – członek
 • dr hab. Urszula Hubicka – członek
 • dr hab. Irma Podolak – członek
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – członek
 • dr hab. Małgorzata Starek – członek
 • dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa – członek
 • dr Agnieszka Cios – członek
 • dr Joanna Chłopicka– członek
 • przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej
 • przedstawiciel studentów

Kierunek analityka medyczna:

 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – przewodnicząca
 • prof. dr. hab. Krystyna Sztefko – członek
 • dr hab. Urszula Hubicka – członek
 • dr hab. Elżbieta Karczewska – członek
 • dr hab. Beata Bystrowska – członek
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt – członek
 • dr hab. Ryszard Drożdż – członek
 • dr Jagoda Drąg – członek
 • dr Marta Szostek – członek
 • dr Barbara Maziarz – członek
 • przedstawiciel studentów
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, obserwator
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego UJCM, obserwator

Kierunek kosmetologia:

 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Radosław Śpiewak – członek
 • dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak – członek
 • dr hab. Anna Krupa – członek
 • dr hab. Anna Partyka – członek
 • dr hab. Agnieszka Szopa – członek
 • przedstawiciel studentów – członek
 • przedstawiciel branży
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, obserwator
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego UJCM, obserwator

Kierunek drug discovery and development

 • prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski- przewodniczący
 • prof. dr hab. Jadwiga Handzlik – członek
 • dr hab. Aleksander Mendyk, prof. UJ – członek
 • dr hab. Sebastian Polak, prof. UJ – członek
 • dr hab. Karolina Pytka – członek
 • przedstawiciel studentów
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, obserwator
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego UJCM, obserwator

Rady programowe:

Rada Programowa Studiów Doktoranckich:

 • prof. dr hab. Kinga Sałat – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Paweł Zajdel
 • prof. dr hab. Gabriel Nowak
 • prof. dr hab. Radosław Śpiewak
 • dr hab. Anna Partyka
 • dr hab. Joanna Gdula-Argasińska
 • przedstawiciel doktorantów

Kierownicy studiów:

 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ – elektroradiologia
 • dr Joanna Zyznawska – fizjoterapia
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – pielęgniarstwo
 • dr Dorota Matuszyk – położnictwo
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański – ratownictwo medyczne
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – zdrowie publiczne, zarządzanie w ochronie zdrowia
 • dr hab. Alicja Domagała – kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • dr hab. Alicja Domagała – kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej (Instytut Zdrowia Publicznego)
 • dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ – kierownik studiów podyplomowych: Hospital based HTA – Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych

Wydziałowy Zespół  Doskonalenia Jakości kształcenia na wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodnicząca
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • mgr Patrycja Młynarz – przedstawiciel administracji
 • mgr Katarzyna Barta – przedstawiciel administracji
 • Michał Kłosek

Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WNZ UJ CM

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – elektroradiologia

 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska – przewodnicząca
 • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Piotr Malisz – przedstawiciela nauczyciel
 • przedstawiciel pracodawców
 • Dominika Birgiel-Pąchalska – przedstawiciel administracji
 • Martyna Malczyk

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – fizjoterapia

 • dr hab. n. med. Joanna Bonior, Prof. UJ – przewodnicząca
 • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, Prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Agnieszka Śliwka – przedstawiciel nauczycieli
 • dr n. med. Paweł Kamiński –  Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka – przedstawiciel pracodawców
  mgr Anita Wąs – przedstawiciel administracji
 • Franciszek Lewiński

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – pielęgniarstwo

 • dr Lucyna Ścisło – przewodnicząca 
 • dr Ilona Kuźmicz – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Agnieszka Kruszecka-Krówka  – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Alicja Kamińska  – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Maria Szymaczek – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – przedstawiciel administracji 
 • Ewa Mirek

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – położnictwo

 • dr Dorota Matuszyk – przewodnicząca 
 • dr Barbara Prażmowska – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Klaudia Sieńko-Hans – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Justyna Kot  – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Łukasz Lompart – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Agnieszka Moskal – przedstawiciel administracji 
 • Magdalena Świerczek

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – ratownictwo medyczne

 • dr hab. Zbigniew Kopański – przewodniczący
 • mgr Andrzej Kopta – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Marek Maślanka – przedstawiciel nauczycieli
 • Rafał Krzysztof Tarkowski- przedstawiciel pracodawców 
 • mgr Anna Sroka  – przedstawiciel administracji
 • Jakub Olszewski

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia

 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ– przewodnicząca  
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr Tomasz Bochenek – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr Urszula Stepaniak – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr hab. Alicja Domagała – przedstawiciel studiów podyplomowych 
 • Dawid Sikora – przedstawiciel pracodawców 
 • mgr inż. Justyna Foltyn-Heretyk – przedstawiciel administracji  
 • Oliwia Helim
 • Maja Ochał

Rada programowa studiów trzeciego stopnia

 • dr hab. Alicję Domagałę – przewodnicząca 
 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ 
 • dr Stojgniew Sitko 
 • mgr Joanna Polek 

Wydziałowa Komisja ds. Nauczania:

 •  prof. dr  hab. Maria Kózka – przewodnicząca 
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – z-ca przewodniczącej  
 • lek. Wojciech Rudnicki (elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • mgr Paulina Karcz (elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • mgr Kamila Boczoń (fizjoterapia studia stacjonarne drugiego stopnia)
 • dr Joanna Zyznawska (fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie) 
 • mgr Joanna Łatka (pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Ewa Ziarko (pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia) 
 • dr Małgorzata Dziubak (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Elżbieta Sibiga (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Małgorzata Sulej (ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr inż. Stojgniew Jacek Sitko (zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Bartosz Balcerzak (zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia)
 • dr Marcin Kautsch (zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • Agnieszka Anyżek (administracja) 
 • mgr Ewelina Bułat(administracja)  
 • Martyna Malczyk
 • Michał Kłosek
 • Karolina Kania
 • Michalina Okła
 • Jakub Olszewski
 • Oliwia Helim

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia w MCKP

 • dr hab. Andrzej Surdacki (przewodniczący)
 • dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach
 • dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. UJ
 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara
 • dr hab. Anna Rapacz
 • mgr inż. Ewa Surówka

Zespół ds. Jakości Kształcenia  

 • mgr Karolina Nurzyńska (przewodnicząca)
 • mgr Anna Dul
 • mgr Krystyna Długosz
 • mgr Grażyna Golańska-Pawełkowska
 • mgr Lidia Janik-Bator
 • dr Magdalena Kwinta
 • mgr Magdalena Lohman
 • mgr Iwona Misztal
 • mgr Monika Wicyniak-Małek

Koordynatorzy przedmiotu – Język angielski

 • dr Magdalena Kwinta – Kierunek lekarski   
 • mgr Anna Krause-Baran – Kierunek lekarsko-dentystyczny
 • mgr Katarzyna Obuchowska – Dietetyka I stopnia
 • mgr Natalia Góralczyk – Dietetyka II stopnia
 • mgr Agnieszka Drwięga – Drug Discovery and Development
 • mgr Monika Wicyniak-Małek –  Farmacja
 • mgr Krystyna Długosz – Analityka Medyczna
 • mgr Anna Pukalska –  Kosmetologia 
 • mgr Katarzyna Małajowicz – Pielęgniarstwo I stopnia
 • mgr Paulina Zygmunt – Pielęgniarstwo II stopnia
 • mgr Grażyna Golańska-Pawełkowska – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • mgr Karolina Nurzyńska – Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie
 • mgr Joanna Kiełbik – Położnictwo I i II stopnia
 • mgr Aleksandra Celary  – Ratownictwo Medyczne
 • mgr Lidia Janik-Bator – Elektroradiologia
 • mgr Anna Dul – Zdrowie Publiczne
 • dr Joanna Niemiec – Szkoła doktorska WL, WF, WNZ
 • mgr Iwona Misztal – Zajęcia nadobowiązkowe (język hiszpański i niemiecki)