Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Skład zespołu

 • dr hab. Agnieszka Pac – Wydział Lekarski, koordynator Zespołu;
 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Wydział Lekarski;
 • dr hab. Urszula Hubicka – Wydział Farmaceutyczny;
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu;
 • dr Grzegorz Cebula – Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM;
 • mgr Dorota Kwapisz – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich;
 • Anna Rudzińska – studentka Wydziału Lekarskiego;
 • Aleksandra Jankowska – studentka Wydziału Farmaceutycznego;
 • Ryszard Feret – student Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 • mgr Radosław Janica – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM, sekretarz Zespołu


Skład zespołu do 30.09.2020

 • dr hab. Agnieszka Pac – Wydział Lekarski, koordynator Zespołu;
 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Wydział Lekarski;
 • dr hab. Urszula Hubicka – Wydział Farmaceutyczny;
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu;
 • mgr Izabela Bednarz – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich;
 • Krzysztof Wykrętowicz – student Wydziału Lekarskiego;
 • Aleksandra Jankowska – studentka Wydziału Farmaceutycznego;
 • Ryszard Feret – student Wydziału Nauk o Zdrowiu

POWOŁANIA NA WYDZIAŁACH UJ CM NA KADENCJĘ 2020 – 2024

 

Kierownicy studiów:

 • prof. dr hab. Przemko Kwinta – kierunek lekarski
 • prof. dr hab. Jolanta Pytko – Polończyk – kierunek lekarsko-dentystyczny
 • prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska – Wcisło – kierunek dietetyka
 • prof. dr hab. Tomasz Mach – studia doktoranckie
 • dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ – studia doktoranckie w języku angielskim

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM:

 • dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości Kształcenia jako Przewodniczący
 • dr hab. Agnieszka Pac – Vice Przewodnicząca, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. Michał Nowakowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr hab. inż. Andrzej Kononowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Agata Stalmach-Przygoda – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • lek. Kinga Szabat – przedstawiciel doktorantów
 • lek. Urszula Skorus – przedstawiciel doktorantów
 • Krzysztof Wykrętowicz – przedstawiciel studentów
 • Michał Słota – przedstawiciel studentów
 • Anna Rudzińska – przedstawiciel studentów
 • Angelika Trybulska – przedstawiciel studentów
 • Joanna Bossowska – przedstawiciel studentów
 • mgr Zyta Widomska – przedstawiciel administracji
 • mgr Magdalena Stępniak – przedstawiciel administracji

Zespoły do przeprowadzania rocznych i okresowych przeglądów programu kształcenia  Wydziału Lekarskiego UJ CM:

Zespół na kierunku – Lekarskim:

 • prof. dr hab. Przemko Kwinta – Kierownik studiów na kierunku lekarskim jako Przewodniczący
 • prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 • prof. dr hab. Maciej Siedlar
 • prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
 • prof. dr hab. Piotr Ceranowicz
 • dr Paweł Franczuk
 • Studenci: Krzysztof Wykrętowicz
 • Przedstawiciel pracodawców: dr Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Zespół na kierunku Lekarsko – Dentystycznym:

 • prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – Kierownik studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jako Przewodniczący
 • dr hab. Tomasz Kaczmarzyk, prof. UJ
 • dr hab. Małgorzata Pihut, prof. UJ
 • dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, prof. UJ
 • dr Adam Ignacak
 • dr Iwona Kołodziej
 • Student: Wojciech Maga
 • Przedstawiciel pracodawców: lek. med. lek. stom. Anna Maciąg-Brattemo – Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie

Zespół  na kierunku Dietetyka:

 • prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło – Kierownik studiów na kierunku dietetyka jako Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
 • prof. dr hab. Tomasz Klupa
 • dr Iwona Brzozowska
 • Studentka: Monika Selimi-Sokołowska
 • Przedstawiciel pracodawców: dr Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Stała  Komisja Wydziałowa  ds. Nauczania na Wydziale Lekarskim:

 • Prof. dr hab. Przemko Kwinta – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Grażyna Bochenek
 • Dr hab. Monika Bociąga – Jasik
 • Prof. dr hab. Piotr Ceranowicz
 • Prof. dr hab. Dominika Dudek
 • Prof. dr hab. Robert Jach
 • Dr hab. Iwona Gregorczyk-Maga
 • Dr hab. Katarzyna Szczeklik
 • Dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
 • Prof. dr hab. Beata Kuśnierz – Cabala
 • Dr hab. Krzysztof Okoń, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Jolanta Pytko – Polończyk
 • Dr hab. Antoni Szczepanik, prof. UJ
 • Prof. dr hab.Małgorzata Zwolińska – Wcisło
 • Dr hab. Michał Nowakowski
 • Dr hab. Agnieszka Pac
 • Dr Michał Pędziwiatr, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Jerzy Walocha
 • Prof. dr hab. Maria Wróbel
 • Dr hab. Grażyna Wyszyńska – Pawelec, prof. UJ
 • Lek. Konrad Jabłoński
 • Dr Grzegorz Cebula
 • Dr hab. inż. Andrzej Kononowicz
 • Dr Mateusz Rubinkiewicz
 • Prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska

Przedstawiciele studentów:

 • Anna Rudzińska
 • Klaudia Krystek
 • Sabina Zdanowicz
 • Krzysztof Wykrętowicz
 • Jakub Kupniewski

Rada Programowa Studiów Doktoranckich  WL UJ CM:

 • prof. dr hab. Tomasz Mach – przewodniczący rady
 • prof. dr hab. Grażyna Bochenek – członek rady
 • prof. dr hab. Tomasz Klupa – członek rady
 • prof. dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik – członek rady
 • prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala – członek rady
 • dr hab. Aleksander Konturek, prof. UJ – członek rady
 • dr hab. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ – członek rady
 • lek. Gabriela Rusin – przedstawiciel doktorantów

Rada programowa ds. 3-letnich studiów doktoranckich „International PhD studies in medical sciences”

 • dr hab. Krzysztof Gil, prof.UJ – przewodniczący rady
 • prof. dr hab. Tomasz Brzozowski – członek rady
 • prof. dr hab. Tomasz Mach – członek rady
 • prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – członek rady
 • prof. dr hab. Marek Sanak – członek rady
 • prof. dr hab. Jerzy Walocha – członek rady
 • lek. stom. Michał Górnicki – przedstawiciel doktorantów 

Kontakt mailowy z Zespołem: jakoscwl@cm-uj.krakow.pl


 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, przewodnicząca WZJK
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego UJCM, członek
 • dr hab. Jadwiga Handzlik – członek zespołu
 • dr hab. Beata Bystrowska – członek zespołu
 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierownik kierunku analityka medyczna, członek zespołu
 • dr hab. Anna Rapacz – członek zespołu
 • dr hab. Agnieszka Zagórska – członek zespołu
 • dr Anna Czech – członek zespołu
 • dr Marek Szlósarczyk – członek zespołu
 • dr Monika Tarsa – członek zespołu
 • dr Dorota Żelaszczyk – członek zespołu
 • mgr Magdalena Rudnicka -przedstawiciel dziekanatu
 • przedstawiciel doktorantów
 • przedstawiciel studentów farmacji
 • przedstawiciel studentów analityki medycznej

Komisje ds. nauczania i doskonalenia jakości kształcenia

Kierunek farmacja:

 • dr hab. Renata Jachowicz – przewodnicząca
 • dr hab. Halina Ekiert – członek
 • dr hab. Jacek Sapa – członek
 • dr hab. Urszula Hubicka – członek
 • dr hab. Irma Podolak – członek
 • dr hab. Agnieszka Skowron – członek
 • dr hab. Małgorzata Starek – członek
 • dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa – członek
 • dr Agnieszka Cios – członek
 • dr Joanna Chłopicka– członek
 • przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej
 • przedstawiciel studentów

Kierunek analityka medyczna:

 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – przewodnicząca
 • prof dr. hab. Krystyna Sztefko – członek
 • dr hab. Urszula Hubicka – członek
 • dr hab. Elżbieta Karczewska – członek
 • dr hab. Beata Bystrowska – członek
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt – członek
 • dr hab. Ryszard Drożdż – członek
 • dr Jagoda Drąg – członek
 • dr Marta Szostek – członek
 • dr Barbara Maziarz – członek
 • przedstawiciel studentów
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, obserwator
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego UJCM, obserwator

Kierunek kosmetologia:

 • dr hab. Elżbieta Pękala – przewodnicząca
 • dr hab. Radosław Śpiewak – członek
 • dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak – członek
 • dr hab. Anna Krupa – członek
 • dr hab. Anna Partyka – członek
 • dr hab. Agnieszka Szopa – członek
 • przedstawiciel studentów – członek
 • przedstawiciel branży
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, obserwator
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego UJCM, obserwator

Kierunek drug discovery and development

 • prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski- przewodniczący
 • prof. dr hab. Jadwiga Handzlik – członek
 • dr hab. Aleksander Mendyk, prof. UJ – członek
 • dr hab. Sebastian Polak, prof. UJ – członek
 • dr hab. Karolina Pytka – członek
 • przedstawiciel studentów
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, obserwator
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego UJCM, obserwator

Rady programowe:

Rada Programowa Studiów Doktoranckich:

 • prof. dr hab. Kinga Sałat – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Paweł Zajdel
 • prof. dr hab. Gabriel Nowak
 • prof. dr hab. Radosław Śpiewak
 • dr hab. Anna Partyka
 • dr hab. Joanna Gdula-Argasińska
 • przedstawiciel doktorantów

Kierownicy studiów:

 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ – elektroradiologia
 • dr Joanna Zyznawska – fizjoterapia
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – pielęgniarstwo
 • dr Dorota Matuszyk – położnictwo
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański – ratownictwo medyczne
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – zdrowie publiczne, organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia
 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • dr Alicja Domagała – kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej (Instytut Zdrowia Publicznego)
 • dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ – kierownik studiów podyplomowych: Hospital based HTA – Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych

Koordynatorzy Kierunków Studiów:

 • mgr inż. Łukasz Brandt – elektroradiologia
 • dr Paulina Karcz – zastępca koordynatora na kierunku elektroradiologia
 • mgr Kamila Boczoń – fizjoterapia
 • mgr Ewa Wodka-Natkaniec – zastępca koordynatora na kierunku fizjoterapia
 • mgr Joanna Łatka – pielęgniarstwo pierwszego stopnia
 • dr Ewa Ziarko – pielęgniarstwo drugiego stopnia
 • dr Małgorzata Dziubak – położnictwo
 • mgr Patrycja Ostrogórska – położnictwo
 • mgr Małgorzata Sulej – ratownictwo medyczne
 • dr inż. Stojgniew Jacek Sitko – zdrowie publiczne pierwszego stopnia
 • dr Bartosz Balcerzak – zdrowie publiczne drugiego stopnia
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – projekt Europubhealth
 • dr Ewa Kocot – organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
 • dr inż. Marcin Kautsch – zarządzanie w ochronie zdrowia

Wydziałowy Zespół  Doskonalenia Jakości kształcenia na wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodnicząca
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • mgr Kamila Adamus – przedstawiciel administracji
 • mgr Patrycja Młynarz – przedstawiciel administracji
 • przedstawiciel studentów

Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WNZ UJ CM

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – elektroradiologia

 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ – przewodnicząca
 • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Piotr Malisz – przedstawiciela nauczyciel
 • lic. Dominika Birgiel-Pąchalska – przedstawiciel administracji
 • Zuzanna Mieczkowska – przedstawiciel studentów

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – fizjoterapia

 • dr hab. n. med. Joanna Bonior, Prof. UJ – przewodnicząca
 • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, Prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Agnieszka Śliwka – przedstawiciel nauczycieli
 • dr n. med. Paweł Kamiński  – przedstawiciel pracodawców
  mgr Anita Wąs – przedstawiciel administracji
 • Franciszek Lewiński – przedstawiciel studentów

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – pielęgniarstwo

 • dr Lucyna Ścisło – przewodnicząca 
 • dr Ilona Kuźmicz – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Agnieszka Kruszecka-Krówka  – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Alicja Kamińska  – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Maria Szymaczek – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – przedstawiciel administracji 
 • Aleksandra Mazur – przedstawiciel studentów

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – położnictwo

 • dr Dorota Matuszyk – przewodnicząca 
 • dr Barbara Prażmowska – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Klaudia Sieńko-Hans – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Renata Tokarska  – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Łukasz Lompart – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Agnieszka Moskal – przedstawiciel administracji 
 • przedstawiciel studentów

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – ratownictwo medyczne

 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański – przewodniczący
 • mgr Andrzej Kopta – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Marek Maślanka – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Anna Sroka  – przedstawiciel administracji
 • Gabriela Bzowy – przedstawiciel studentów

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia

 • dr hab. Iwona Kowalska  – Bobko, prof. UJ– przewodnicząca 
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Tomasz Bochenek – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Urszula Stepaniak – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Alicja Domagała – przedstawiciel studiów podyplomowych
 • Dawid Sikora – przedstawiciel pracodawców
 • mgr inż. Justyna Foltyn – Heretyk – przedstawiciel administracji 
 • przedstawiciel studentów

Rada programowa studiów trzeciego stopnia

 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – przewodnicząca
 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
 • dr Stojgniew Sitko
 • przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Wydziałowa Komisja ds. Nauczania:

 •  prof. dr  hab. Maria Kózka – przewodnicząca 
 • dr hab. ChristophSowada, prof. UJ – z-ca przewodniczącej  
 • mgr inż. Łukasz Brandt (elektroradiologiastudia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • mgr Paulina Karcz (elektroradiologiastudia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • mgr Kamila Boczoń (fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • dr Joanna Zyznawska(fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie) 
 • mgr Joanna Łatka (pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Ewa Ziarko (pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia) 
 • dr Małgorzata Dziubak (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Patrycja Ostrogórska (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Małgorzata Sulej (ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr inż. Stojgniew Jacek Sitko (zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Bartosz Balcerzak (zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia)
 • dr Ewa Kocot (organizacja i ekonomika ochrony zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Marcin Kautsch(zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • Agnieszka Anyżek (administracja) 
 • mgr Aneta Brhel(administracja)  
 • student: elektroradiologia
 • student: fizjoterapia
 • student: pielęgniarstwo
 • student: położnictwo
 • student: ratownictwo medyczne
 • student: zdrowie publiczne 
 • student: organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia w MCKP

 • dr hab. Agnieszka Pac (przewodnicząca)
 • dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
 • dr Elżbieta Sochacka-Tatara
 • mgr inż. Ewa Surówka
Wielkość fontu
Kontrast