Zespół i kontakt

 


Sekcja do spraw Dydaktyki i Karier Akademickich CM

ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków – pokój nr. 4 (parter)

Biuro czynne jest pn – pt w godzinach od 8:00 do 16:00

 

 

Kierownik Sekcji

mgr Dorota Kwapisz
e-mail: dorota.kwapisz@uj.edu.pl

tel.: 12 37 04 307

Pokój nr. 4

 • Koordynacja pracy Sekcji;
 • Przygotowywanie sprawozdań zbiorczych z działalności CM w zakresie spraw dydaktycznych;
 • Koordynowanie we współpracy z Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich przydziału świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Wydziałów UJCM, w tym: nadzór nad przydzielaniem świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej UJCM oraz przyznawaniem miejsc w domach studenckich;

 

 
Starszy referent

mgr Natalia Kotarba
e-mail: natalia.kotarba@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 
Pokój nr. 4

 

 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Prowadzenie korespondencji SDKA CM;
 • Współpraca w zakresie przekazywania info. ustawowo wymaganych do Urzędów i innych instytucji zgodnie z właściwościami;
 • Współpraca w przygotowywaniu sprawozdań zbiorczych dotyczących cudzoziemców kształcących się w UJ CM;
 • Zbieranie wniosków przekazywanych z Wydziałów UJ CM oraz informowanie jednostek UJ CM o podjętych przez ministra decyzjach zakresie stypendiów dla cudzoziemców;
 • Koordynowanie z wydziałami UJCM   programu MOSTUM;
 • Zbieranie danych, przygotowywanie materiałów do wniosków projektowych opracowywanych w ramach działania Sekcji;
 
Specjalista

lic. Anna Węglarz
e-mail: a.weglarz@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 

Pokój nr. 4

 

 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Prowadzenie korespondencji SDKA CM;
 • Sporządzanie materiałów sprawozdawczych, informacyjnych,
  z działalności CM w zakresie spraw dydaktycznych;
 • Współpraca z wydziałowymi koordynatorami pomocy materialnej, wyjaśnianie niejasności w zakresie pomocy materialnej;
 • Samorządem Studentów, Towarzystwem Doktorantów UJ oraz Kwesturą UJCM;
 • Współdziałanie w zakresie podziału miejsc w domach studenckich UJ CM z Radą Samorządu Studentów UJCM, pracownikami Wydziałów, administracją domów studenckich UJ CM;
 • Udział w pracach Komisji Ekonomiczno – Socjalnej TDUJ;
 • Udział w pracach: Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ;
 • Zbieranie wniosków przekazywanych z Wydziałów UJ CM o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia;
 

Samodzielny referent

mgr Barbara Gołąb

e-mail: barbara.golab@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 

Pokój nr. 4

 

 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Prowadzenie korespondencji SDKA CM;
 • Gromadzenie dokumentów związanych z akredytacją kierunków studiów na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Farmaceutycznym;
 • Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z pracami nad dostosowaniem programów kształcenia do standardów Unii Europejskiej, realizacja unijnych programów dydaktycznych;
 • Zbieranie danych, przygotowywanie materiałów do wniosków projektowych opracowywanych w ramach działania Sekcji;
 • Współpraca w przygotowaniu materiałów sprawozdawczych, informacyjnych, z działalności CM w zakresie spraw dydaktycznych;
 

 

 

 
Samodzielny referent

mgr Monika Brzozowska
email: monika.brzozowska@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 

Pokój nr. 4

Godziny pracy:
 • pn: nieobecna
 • wt: 12:00 – 16:00
 • śr: 8:00 – 12:00
 • czw: 12:00 – 16:00
 • pt: 8:00 – 16:00
 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Prowadzenie korespondencji SDKA CM;
 • Sporządzanie wzorów decyzji administracyjnych w drugiej instancji w sprawach studenckich i doktoranckich;
 • Współpraca z wydziałami w zakresie obsługi stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego;
 
Samodzielny referent

mgr Magdalena Kierczak
e-mail: magdalena.kierczak@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 

Pokój nr. 4

 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Prowadzenie korespondencji SDiKA CM;
 • Współpraca w zakresie przekazywania info. ustawowo wymaganych do Urzędów i innych instytucji zgodnie z właściwościami;
 • Obsługa programu USOS w zakresie toku studiów;
 • Zbieranie danych, przygotowywanie materiałów do wniosków projektowych opracowywanych w ramach działania Sekcji;
 • Współpraca z organizacjami studenckimi: Radą Samorządu Studenckiego UJ CM, Towarzystwem Doktorantów UJ oraz pozostałymi organizacjami studenckim w CM w zakresie działalności i finansowania organizacji studenckich;
 • Współpraca przy organizowaniu wydarzeń koordynowanych przez Sekcję; 
 • Współdziałanie w zakresie podziału miejsc w domach studenckich UJ CM z Radą Samorządu Studentów UJCM, pracownikami Wydziałów, administracją domów studenckich UJ CM;
   

Specjalista

mgr Marek Bauer
e-mail: marek.bauer@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 

Pokój nr. 4

Godziny pracy:
 • pn: 8:30 – 15:30
 • wt: 8:30 – 12:00
 • śr: 12:00 – 15:30
 • czw: 8:30 – 12:00
 • pt: nieobecny
 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Prowadzenie korespondencji SDKA CM;
 • Współpraca w realizacji projektu badawczego monitorowania losów absolwentów UJ CM;
 • Administracja strony SDKA CM;
 • Organizowanie wydarzenia: Oblicza Kariery UJ CM;
 • Obsługa studentów aplikujących na nieobowiązkowe praktyki studenckie w ramach porozumień uczelni z pracodawcami;
 

Referent

Krzysztof Drojewski
e-mail: krzysztof.drojewski@uj.edu.pl

 

 • Wsparcie techniczne w zakresie modyfikacji oraz utrzymania elektronicznego modułu przyznawania pomocy materialnej i miejsc w domach studenckich (w zakresie UJ CM);
 • Weryfikacja spójności sprawozdań z zakresu dydaktycznego
  (studenci, doktoranci, studia podyplomowe, pomoc materialna);

   

Współpraca

Doradca zawodowy

dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ
e-mail: doradztwo@cm-uj.krakow.pl

 

 

 • Indywidualne konsultacje ze studentami z zakresu : rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia;
 • Przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych dla pracodawców;
 • Planowania ścieżki rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Budowania profilu zawodowego w serwisach społecznościowych;
 • Zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dotacji;
 • Udzielanie informacji na temat: dostępnych testów predyspozycji zawodowych; oferty instytucji rynku pracy oraz portali z ofertami pracy, możliwości rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz rozmów kwalifikacyjnych.
Wielkość fontu
Kontrast