Zespół i kontakt

 


Sekcja do spraw Dydaktyki i Karier Akademickich CM

ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków – pokój nr. 4 (parter)

Biuro czynne jest pn – pt w godzinach od 8:00 do 16:00

 

 

Kierownik Sekcji

mgr Dorota Kwapisz
e-mail: dorota.kwapisz@uj.edu.pl

tel.: 12 37 04 307

Pokój nr. 4

 • Koordynacja pracy Sekcji;

 

 
 
 
Specjalista

mgr Natalia Kotarba
e-mail: natalia.kotarba@uj.edu.pl
(pracownik nieobecny)

 
 
 
 
Samodzielny referent

mgr Anna Choromańska
e-mail: anna.choromanska@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 
Pokój nr. 4

 

 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Współpraca w przygotowywaniu sprawozdań zbiorczych
  z wydziałów wchodzących w strukturę Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz z Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w zakresie spraw dydaktycznych do Urzędów i innych instytucji zgodnie
  z właściwościami;
 • Współpraca z instytucjami obsługującymi programy stypendialne dla cudzoziemców (w tym NAWA);
 • Obsługa programu USOS w zakresie toku studiów;
 • Zbieranie danych, przygotowywanie materiałów do wniosków projektowych opracowywanych w ramach działania Sekcji;
 • Koordynowanie z wydziałami UJ CM programu MOSTUM;
 • Wsparcie informacyjno-administracyjne dla zagranicznych studentów i doktorantów;
 • Weryfikacja danych dotyczących studentów zagranicznych w systemie USOS;

 

 
Starszy specjalista

lic. Anna Węglarz
e-mail: a.weglarz@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 

Pokój nr. 4

 

 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Koordynacja i prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami dla studentów i uczestników studiów doktoranckich UJ CM;
 • Współpraca z wydziałowymi koordynatorami ds. stypendialnych, wyjaśnianie niejasności w zakresie świadczeń;
 • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem wytycznych dotyczących świadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich UJ CM;
 • Współpraca w ramach koordynacji prowadzonych spraw związanych ze świadczeniami dla studentów i uczestników studiów doktoranckich UJ CM, w zakresie obsługi modułu stypendialnego w systemie USOS, USOSweb i USOS Java.
 • Współpraca w zakresie koordynacji spraw związanych
  z rozdziałem i wykorzystaniem miejsc w domach studenckich CM w systemie USOS i USOS Java;
 • Współpraca z Działem Spraw Stypendialnych UJ w zakresie koordynacji obsługi wniosków o stypendium ministra studentów UJ CM;

 

 

Starszy specjalista

mgr Barbara Gołąb
e-mail: barbara.golab@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 

Pokój nr. 4

 

 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Prowadzenie korespondencji SDKA CM;
 • Gromadzenie dokumentów związanych z akredytacją kierunków studiów na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Farmaceutycznym;
 • Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z pracami nad dostosowaniem programów kształcenia do standardów Unii Europejskiej, realizacja unijnych programów dydaktycznych;
 • Zbieranie danych, przygotowywanie materiałów do wniosków projektowych opracowywanych w ramach działania Sekcji;
 • Współpraca w przygotowaniu materiałów sprawozdawczych, informacyjnych, z działalności CM w zakresie spraw dydaktycznych;
 • Wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie projektowania programów studiów.

 

 

 

Samodzielny referent

lic. Rafał Koziołek
e-mail: rafal.koziolek@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 

Pokój nr. 4

Godziny pracy:
 • pn: nieobecny
 • wt: 12:00 – 16:00
 • śr: 8:00 – 12:00
 • czw: 12:00 – 16:00
 • pt: 8:00 – 16:00
 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Prowadzenie korespondencji SDKA CM;
 • Sporządzanie wzorów decyzji administracyjnych w drugiej instancji w sprawach studenckich i doktoranckich;
 • Współpraca z wydziałami w zakresie obsługi stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego;
 • Współpraca z instytucjami obsługującymi programy stypendialne dla cudzoziemców (w tym NAWA);
 • Obsługa programu USOS w zakresie toku studiów;
 • Wsparcie informacyjno-administracyjne dla zagranicznych studentów i doktorantów;
 • Weryfikacja danych dotyczących studentów zagranicznych w systemie USOS;
 • Zbieranie danych, przygotowywanie materiałów do wniosków projektowych opracowywanych w ramach działania Sekcji.

 

 
Specjalista

mgr Magdalena Kierczak
e-mail: magdalena.kierczak@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 

Pokój nr. 4

 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Prowadzenie korespondencji SDiKA CM;
 • Współpraca w zakresie przekazywania info. ustawowo wymaganych do Urzędów i innych instytucji zgodnie z właściwościami;
 • Obsługa programu USOS w zakresie toku studiów;
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw dydaktyki;
 • Wsparcie w zakresie stosowania regulacji prawnych dotyczących studiów podyplomowych;
 • Współpraca z organizacjami studenckimi: Radą Samorządu Studentów UJ CM, Towarzystwem Doktorantów UJ oraz pozostałymi organizacjami studenckim w CM w zakresie ich działalności;
 • Zbieranie danych, przygotowywanie materiałów do wniosków projektowych opracowywanych w ramach działania Sekcji;
 • Współpraca przy organizowaniu wydarzeń koordynowanych przez Sekcję.

 

   

Starszy specjalista

mgr Marek Bauer
e-mail: marek.bauer@uj.edu.pl

tel.: 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
tel. centrala: 12 37 04 337 

Pokój nr. 4

Godziny pracy:
 • pn: 8:30 – 15:30
 • wt: 8:30 – 12:00
 • śr: 12:00 – 15:30
 • czw: 8:30 – 12:00
 • pt: nieobecny
 • Redagowanie pism oraz dokumentów służbowych;
 • Współpraca w realizacji projektu badawczego monitorowania losów absolwentów UJ CM;
 • Organizowanie „Oblicz Kariery” UJ CM;
 • Obsługa studentów aplikujących na nieobowiązkowe praktyki studenckie w ramach porozumień uczelni z pracodawcami;
 • Współpraca z instytucjami otoczenia zewnętrznego Uczelni;
 • Współpraca przy organizowaniu wydarzeń koordynowanych przez Sekcję;
 

Samodzielny referent

lek. Krzysztof Drojewski
e-mail: krzysztof.drojewski@uj.edu.pl

 

 • Wsparcie techniczne w zakresie modyfikacji oraz utrzymania elektronicznego modułu przyznawania pomocy materialnej i miejsc w domach studenckich (w zakresie UJ CM);
 • Weryfikacja spójności sprawozdań z zakresu dydaktycznego (studenci, doktoranci, studia podyplomowe, pomoc materialna);
 • Zbieranie danych, przygotowywanie materiałów do wniosków projektowych opracowywanych w ramach działania Sekcji.

 

   

Współpraca

Doradca zawodowy

dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ
e-mail: doradztwo@cm-uj.krakow.pl

 

 

 • Indywidualne konsultacje ze studentami z zakresu : rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia;
 • Przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych dla pracodawców;
 • Planowania ścieżki rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Budowania profilu zawodowego w serwisach społecznościowych;
 • Zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dotacji;
 • Udzielanie informacji na temat: dostępnych testów predyspozycji zawodowych; oferty instytucji rynku pracy oraz portali z ofertami pracy, możliwości rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz rozmów kwalifikacyjnych.