Szkolenia BHK

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia oraz Zarządzenia nr  16 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Informujemy, że obowiązek zrealizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wszystkich doktorantów rozpoczynających kształcenie w  Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, z wyjątkiem tych studentów i doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Uniwersytecie Jagiellońskim–Collegium Medicum w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.

Przedmiot BHK należy zaliczyć w I semestrze (zimowym). Do szkolenie należy przystąpić niezwłocznie po otrzymaniu indywidualnego linku do platformy szkoleniowej. Linki są wysyłane na osobistą skrzynkę pocztową w domenie  student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl.

 • Rozsyłanie linków zostanie rozpoczęte od dnia 16 października 2023 r.
 • Pierwszy termin zaliczenia trwa od 17 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
 • Drugi termin zaliczenia  trwa od 19 lutego 2024 r. do 25 lutego 2024 r.

Platforma szkoleniowa będzie dostępna dla studentów i doktorantów wyłącznie w wyżej wymienionych terminach.

Za termin zaliczenia przyjmuje się datę zakończenia szkolenia na platformie szkoleniowej.

W przypadku braku możliwości zrealizowania szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania  należy, niezwłocznie skontaktować się z pracownikami Inspektoratu BHP CM za pomocą adresu  mailowego bhk.cm.szkolenia@cm-uj.krakow.pllub telefonicznie: 12 619 97 12 lub 12 619 97 07

Studenci realizujący studia w języku angielskim odbywają szkolenie bezpieczeństwa i higieny kształcenia w języku angielskim – w terminie i na zasadach jak studenci polskojęzyczni.

Zasady uwzględniania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia zaliczonego w ramach dotychczasowego kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Studentom rozpoczynającym naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia,  którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ CM uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020 do 2022/2023, przepisuje się  zaliczenie szkolenia BHK w oparciu o wniosek studenta lub pracownika odpowiedniego Dziekanatu. 


Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 30 października 2018r.
  w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 2090)
 2. Zarządzenie nr 16 Prorektora ds. Collegium Medicum z 19 maja 2023 roku
  w sprawie: obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej
  w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.