Szkolenia BHK

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia  oraz Zarządzenie nr. 16 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 16. sierpnia 2021 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Informujemy, że obowiązek zrealizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia  dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wszystkich doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, z wyjątkiem tych studentów i doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Uniwersytecie Jagiellońskim–Collegium Medicum w roku akademickim 2019/2020 lub 2020/2021.

Przedmiot BHK należy zaliczyć w semestrze zimowym. Do szkolenie należy przystąpić niezwłocznie po otrzymaniu indywidualnego linku do platformy szkoleniowej. Linki są wysyłane na osobistą skrzynkę pocztową w domenie student.uj.edu.pl lub doktorant.uj.edu.pl. Rozsyłanie linków zostanie rozpoczęte od dnia:

 • 18. października 2021 r. – dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej,
 • 02. listopada 2021 r. – dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • 15. Listopada 2021 r. – dla studentów Wydziału Lekarskiego.

Za powtarzanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia nie jest pobierana opłata.

Za termin zaliczenia przyjmuje się datę zakończenia szkolenia na platformie szkoleniowej.

W przypadku braku możliwości odbycia szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania  należy, w pierwszym tygodniu trwania szkolenia dla danego wydziału, skontaktować się z pracownikami Inspektoratu BHP UJ CM za pomocą adresu  mailowego bhk.cm.szkolenia@cm-uj.krakow.pllub telefonicznie : 12 619 97 12 lub 12 619 97 07

Studenci realizujący studia w języku angielskim odbywają szkolenie bezpieczeństwa i higieny kształcenia w języku angielskim – w terminie i na zasadach jak studenci polskojęzyczni Wydziału Lekarskiego.

Zasady uwzględniania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia zaliczonego w ramach dotychczasowego kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Studentom i doktorantom rozpoczynający kształcenie w szkole doktorskiej, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów bądź na innym poziomie kształcenia i zostali wpisani do systemu do 19 października 2021 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ CM uczestniczyli i zaliczyli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia w roku akademickim 2019/2020 lub 2020/2021, system USOS automatycznie przypisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów w formie decyzji na temat wymagań.


Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 30 października 2018r.
  w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 2090)
 2. Zarządzenie nr 16 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum  z 16. sierpnia 2021 roku
  w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.
 3. Zasady odbywania szkolenia za pośrednictwem platformy szkoleniowej
 4. Program obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia
Wielkość fontu
Kontrast