Szkolenia BHK

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 30 października 2018r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia  oraz Zarządzenie nr 11 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z  2  września 2019 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Informujemy, że obowiązek zrealizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia  dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wszystkich doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, z wyjątkiem tych studentów i doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie ostatnich pięciu lat.

Do szkolenie należy przystąpić i odbyć je w następującym okresie:

  • 15 – 28.10.2019r. – studenci Wydziału Farmaceutycznego.
  • 29.10 – 12.11. 2019r. – studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu i doktoranci rozpoczynający kształcenie w szkole doktorskiej 
  • 13 – 27.11.2019r. – studenci Wydziału Lekarskiego.

Za termin zaliczenia przyjmuje się datę zakończenia szkolenia na platformie szkoleniowej.

W przypadku braku możliwości odbycia szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania  należy, w pierwszym tygodniu trwania szkolenia dla danego wydziału, skontaktować się z pracownikami Inspektoratu BHP UJ CM za pomocą adresu  mailowego bhp.cm@uj.edu.pl
lub telefonicznie 12 663 36 75.

Zasady uwzględniania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia zaliczonego w ramach dotychczasowego kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Studentom i doktorantom rozpoczynającym kształcenie w szkole doktorskiej, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów bądź na innym poziomie kształcenia i zostali wpisani do systemu do 14 października 2019 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia w ciągu ostatnich pięciu lat, system USOS automatycznie przypisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów w formie decyzji na temat wymagań.

Studenci i doktoranci rozpoczynający kształcenie w szkole doktorskiej, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów bądź na innym poziomie kształcenia i zostali wpisani do systemu po 14 października 2019 roku  a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia w okresie ostatnich pięciu lat, powinni zgłosić się do sekretariatów prowadzących studia. Pracownicy administracyjni sekretariatów przypisują zaliczenie kursu w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia w systemie USOS na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów.

Więcej informacji, w tym m. in. o sposobie logowania się i przebiegu szkolenia,  znajduje się na stronie: http://www.bhp.cm.uj.edu.pl/szkolenia


Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 30 października 2018r.
    w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 2090)
  2. Zarządzenie nr 11 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z  2  września 2019 roku
    w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.
Wielkość fontu
Kontrast