Empatia i emocje w pracy lekarza i lekarza dentysty

Empatia i emocje w pracy lekarza i lekarza dentysty

Współczesna bioetyka oraz literatura dotycząca relacji lekarz-pacjent podkreślają rolę empatii w zawodach medycznych. Studenci medycyny oraz lekarze, choć doceniają rolę empatii w budowaniu relacji z pacjentem, obawiają się kosztów emocjonalnych, jakie niesie ze sobą kontakt z cierpieniem drugiego człowieka. Tematyka zajęć będzie dotyczyła emocjonalnych aspektów relacji lekarz-pacjent (student kierunku lekarskiego 6-tego roku lub student kierunku lekarsko – dentystycznego 5-tego roku) tj.

  • roli empatii;
  • emocji towarzyszących kontaktowi z pacjentem;
  • troski o siebie w zawodach obejmujących kontakt z cierpiącymi ludźmi;

Celem spotkań jest poszerzenie wiedzy uczestników:

  • na temat emocjonalnych aspektów relacji lekarz-pacjent,
  • na temat radzenia sobie z emocjonalnym obciążeniem wynikającym z pracy zawodowej,
  • na temat znaczenia empatii i troski o siebie w zawodzie lekarza.

Sposób prowadzenia spotkań:
Spotkania będą miały charakter seminaryjno-warsztatowy w małej 6 – 12-osobowej grupie.  Udział w nich będzie wymagał od uczestników czytania tekstów z tygodnia na tydzień, aktywnego udziału w dyskusji, przygotowania opisu własnego doświadczenia w kontakcie z pacjentem.

Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami,spostrzeżeniami i refleksjami dotyczącymi empatii i emocji w pracy lekarza z pozostałymi członkami grupy. Każdy z uczestników opracuje swój własny profil czynników, które wywołują u niego stres.

Zapraszamy tych z Państwa, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojego rozumienia
relacji lekarz-pacjent!

Termin i harmonogram spotkań:

SPOTKANIA ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA !

Spotkania będą odbywały się w w kolejne tygodnie w Centrum Dydaktyczno – Kongresowym WL (św. Łazarza 16). Pełen cykl treningowy obejmuje 6 spotkań (12 godzin dydaktycznych).  Poprowadzi je mgr Karolina Sikora – psycholog, psychoterapeutka, asystent w Zakładzie Psychologii Lekarskiej UJ CM.

Udział w spotkaniach i rejestracja:

Uczestnictwo w spotkaniach jest dobrowolne a uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów przez cały cykl treningowy.  Aby zgłosić się do programu szkoleniowego należy:

  • BYĆ STUDENTEM 6-tego roku kierunku lekarskiego lub 5-tego roku kierunku lekarsko-dentystycznego;
  • WYPEŁNIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY – REJESTRACJA RUSZY W MARCU 2019

Po zakwalifikowaniu się do programu otrzymają Państwo stosowną wiadomość e-mail. Uczestnictwo na zajęciach będzie odnotowywane na listach obecności.

Uwaga! – > Przy dużym zainteresowaniu spotkaniami o zakwalifikowaniu się do projektu ZDECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ