Statystyki

Statystyki zbiorcze liczby studentów i doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w roku akademickim 2021/22  

Na podstawie sprawozdań GUS S-10 “Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców”, “Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy
ogółem” oraz GUS S-12 “Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych” 

(Studenci i doktoranci stan na 31.12.2021)

 

 

Łącznie#:

5576
(razem z doktorantami)

Liczba studentów ogółem 5315

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:

4826

   w tym:

 

Studia stacjonarne I stopnia:

1077

Studia stacjonarne II stopnia:

555

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

3194

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:

489

  w tym:

 

Studia niestacjonarne II stopnia:

85

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:

404

 

Doktoranci UJ CM:

 

261

  w tym:  
Studia Doktoranckie Wydział UJ CM 143
Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 118

 

 

#  -studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich i szkoły doktorskie), wraz z obcokrajowcami.

  • – liczby w nawiasie obcokrajowcy
 

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – tabela 1 ZOBACZ WYKRES

Wydział

Studia pierwszego stopnia*

Studia drugiego stopnia*

Studia jednolite magisterskie*

Doktoranci UJ CM*

Razem*

Wydział Farmaceutyczny

0 (0)

115 (13)

683 (21)

19 (0)

817 (34)

Wydział Lekarski

76 (5)

89 (2)

2211 (603)

94 (1)

2470 (611)

Wydział Nauk o Zdrowiu

1001 (19)

351 (9)

300 (6)

30 (0)

1682 (34)

Szkoła Doktorska / Doktoranci na wydziałach

118 (4) / 143

118 (4) / 143

Razem:

1077 (24)

555 (24)

3194 (630)

261 (5)

5087 (683)

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – tabela 2 ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 73 (2) 86 (0) 159 (2)
Wydział Lekarski 0 (0) 0 (0) 318 (8) 318 (8)
Wydział Nauk o Zdrowiu 0 (0) 12 (0)  0 (8) 12 (0)
Razem: 0 (0) 85(2) 404 (8) 489 (10)

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 3  ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Doktoranci UJ CM* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 188 (15) 769 (21) 19 (0) 976 (36)
Wydział Lekarski 76 (5) 89 (2) 2529 (611) 94 (1) 2788 (619)
Wydział Nauk o Zdrowi 1001 (19) 363 (9) 300 (6) 30 (0) 1694 (34)
Szkoła Doktorska / Doktoranci na wydziałach 118 (4) / 143 118 (4) / 143
Razem: 1077 (24) 640 (26) 3598 (638) 261 (15) 5576 (693)

 

ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (BEZ DOKTORANTÓW)– tabela 4ZOBACZ WYKRES

Wydział Razem*

Wydział Farmaceutyczny

195 (3)

Wydział Lekarski

461 (99)
Wydział Nauk o Zdrowiu

471 (13)

Doktoranci

42 (0)

Razem:

1169 (115)

 

Statystyki – słuchacze studiów podyplomowych
Statystyki liczby słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/22 stan na dzień 31.12.2021 r.

 

Polacy

Cudzoziemcy

RAZEM

Farmaceutyczny

169

1

170

Lekarski/Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

679

8

687

Nauk o Zdrowiu

40

0

40

RAZEM

888

9

897