Statystyki

Statystyki zbiorcze liczby studentów i doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w roku akademickim 2022/23  

Na podstawie sprawozdań GUS S-10 „Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców”, „Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy
ogółem” oraz GUS S-12 „Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych” 

(Studenci i doktoranci stan na 31.12.2022)

 

 

Łącznie#:

5575
(razem z doktorantami)

Liczba studentów ogółem 5326

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:

4901

   w tym:

 

Studia stacjonarne I stopnia:

1110

Studia stacjonarne II stopnia:

509

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

3282

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:

425

  w tym:

 

Studia niestacjonarne II stopnia:

68

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:

357

Doktoranci UJ CM:

249

  w tym:  
Studia Doktoranckie Wydział UJ CM 90
Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 159

 

 

#  -studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich i szkoły doktorskie), wraz z obcokrajowcami.

  • – liczby w nawiasie obcokrajowcy
 

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – tabela 1 ZOBACZ WYKRES

Wydział

Studia pierwszego stopnia*

Studia drugiego stopnia*

Studia jednolite magisterskie*

Doktoranci UJ CM*

Razem*

Wydział Farmaceutyczny

0 (0)

109 (18)

699 (27)

7 (0)

815 (45)

Wydział Lekarski

82 (6)

84 (2)

2287 (653)

60 (0)

2513 (661)

Wydział Nauk o Zdrowiu

1028 (32)

316 (5)

296 (7)

23 (0)

1663 (44)

Szkoła Doktorska / Doktoranci na wydziałach

159 (8) / 90

159 (8) / 90

Razem:

1110 (38)

509 (25)

3282 (687)

249 (8)

5150 (758)

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – tabela 2 ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 65 (3) 48 (0) 113 (3)
Wydział Lekarski 0 (0) 0 (0) 309 (9) 309 (9)
Wydział Nauk o Zdrowiu 0 (0) 3 (0)  0 (0) 3 (0)
Razem: 0 (0) 68(3) 357 (9) 425 (12)

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 3  ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Doktoranci UJ CM* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 174 (21) 747 (27) 7 (0) 928 (48)
Wydział Lekarski 82 (6) 84 (2) 2596 (662) 60 (0) 2822 (670)
Wydział Nauk o Zdrowi 1028 (32) 319 (5) 296 (7) 23 (0) 1666 (44)
Szkoła Doktorska / Doktoranci na wydziałach 159 (8) / 90 159 (8) / 90
Razem: 1110 (38) 577 (28) 3639 (696) 249 (8) 5575 (770)

 

ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (BEZ DOKTORANTÓW)– tabela 4 ZOBACZ WYKRES

Wydział Razem*

Wydział Farmaceutyczny

125 (5)

Wydział Lekarski

 434 (101)
Wydział Nauk o Zdrowiu

249 (2)

Doktoranci

57 (1)

Razem:

865 (109)

 

Statystyki – słuchacze studiów podyplomowych
Statystyki liczby słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/23 stan na dzień 31.12.2022 r.

Jednostka

Polacy

Cudzoziemcy

RAZEM

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM

888

9

897