Statystyki

Statystyki zbiorcze liczby studentów i doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w roku akademickim 2018/19  

Na podstawie sprawozdań GUS S-10 “Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców”, “Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy
ogółem” oraz GUS S-12 “Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych” 

(Studenci i doktoranci stan na 31.12.2018)

 

 

Łącznie#:

5 761

   

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:

4 994

   w tym:

 

Studia stacjonarne I stopnia:

1 064

Studia stacjonarne II stopnia:

670

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

2945

Studia stacjonarne III stopnia:

315

   

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:

767

   w tym:

 
   

Studia niestacjonarne II stopnia:

212

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:

555

#  -studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów trzeciego stopnia), wraz z obcokrajowcami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – tabela 1 ZOBACZ WYKRES

Wydział

Studia pierwszego stopnia*

Studia drugiego stopnia*

Studia jednolite magisterskie*

Studia trzeciego stopnia*

Razem*

Wydział Farmaceutyczny

0 (0)

114 (5)

657 (10)

57 (0)

828 (15)

Wydział Nauk o Zdrowiu

959 (13)

474 (17)

130 (2)

57 (0)

1620 (32)

Wydział Lekarski

105 (7)

82 (0)

2158 (634)

201 (4)

2546 (645)

Razem:

1064 (20)

670 (22)

2945 (646)

315 (4)

4994 (692)

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – tabela 2 ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0(0) 63 (0) 193 (2) 256 (2)
Wydział Nauk o Zdrowiu0 0 (0) 149 (0) 0 (0) 149 (0)
Wydział Lekarski 0 (0) 0 (0) 362 (1) 362 (1)
Razem: 0 (0) 212 (0) 555 (3) 767 (3)

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 8  ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Studia trzeciego stopnia* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 177 (5) 850 (12) 57 (0) 1084 (17)
Wydział Nauk o Zdrowiu 959 (13) 623 (17) 130 (2) 57 (0) 1769 (32)
Wydział Lekarski 105 (7) 82 (0) 2520 (635) 201 (4) 2908 (646)
Razem: 1064 (20) 882 (22) 3500 (649) 315 (4) 5761 (695)

 

ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (BEZ DOKTORANTÓW)– tabela 4 ZOBACZ WYKRES

Wydział Razem*

Wydział Farmaceutyczny

192 (2)

Wydział Nauk o Zdrowiu

 585 (9)
Wydział Lekarski

482 (106)

Razem:

1259 (117)
 

Wielkość fontu
Kontrast