Statystyki

Statystyki zbiorcze liczby studentów i doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w roku akademickim 2023/24 

Na podstawie sprawozdań GUS S-10 „Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców”, „Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy
ogółem” oraz GUS S-12 „Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych” 

(Studenci i doktoranci stan na 31.12.2023)

 

 

Łącznie#:

5602
(razem z doktorantami)

Liczba studentów ogółem 5386

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:

4990

   w tym:

 

Studia stacjonarne I stopnia:

1099

Studia stacjonarne II stopnia:

541

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

3350

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:

396

  w tym:

 

Studia niestacjonarne II stopnia:

51

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:

335

Doktoranci UJ CM:

216

  w tym:  
Studia Doktoranckie Wydział UJ CM 24
Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 192

 

 

#  -studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich i szkoły doktorskie), wraz z obcokrajowcami.

  • – liczby w nawiasie obcokrajowcy
 

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – tabela 1 

Wydział

Studia pierwszego stopnia*

Studia drugiego stopnia*

Studia jednolite magisterskie*

Doktoranci UJ CM*

Razem*

Wydział Farmaceutyczny

0(0) 92 (24) 682 (31) 1 (0) 755 (55)

Wydział Lekarski

87 (6) 82 (1) 2354 (661) 11 (0) 2534 (668)

Wydział Nauk o Zdrowiu

1012 (35) 367 (11) 314 (11) 12 (0) 1705 (57)

Szkoła Doktorska

192 (9) 192 (9)

Razem:

1099 (41) 541 (36) 3350 (703) 216 (9) 5206 (789)

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – tabela 2

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0(0) 60 (4) 23 (0) 83 (4)
Wydział Lekarski 0(0) 0(0) 312 (10) 312 (10)
Wydział Nauk o Zdrowiu 0(0) 1 (0) 0(0) 1 (0)
Razem: 0(0) 61 (4) 335 (10) 396 (14)

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 3 

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Doktoranci UJ CM* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0(0) 152 (28) 705 (31) 1 (0) 858 (59)
Wydział Lekarski 87 (6) 82 (1) 2666 (671) 11 (0) 2846 (678)
Wydział Nauk o Zdrowi 1012 (35) 368 (11) 314 (11) 12 (0) 1706 (57)
Szkoła Doktorska / Doktoranci na wydziałach 192 (9) 192 (9)
Razem: 1099 (41) 602 (40) 3685 (713) 216 (9) 5602 (803)

 

ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W ROKU 2023 (BEZ DOKTORANTÓW)– tabela 4

Wydział Razem*

Wydział Farmaceutyczny

218 (7)  

Wydział Lekarski

435 (85)  
Wydział Nauk o Zdrowiu 461 (8)  
Razem: 1114 (100)  

 

 ARCHIWUM STATYSTYK