Statystyki

Statystyki zbiorcze liczby studentów i doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w roku akademickim 2019/20  

Na podstawie sprawozdań GUS S-10 “Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców”, “Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy
ogółem” oraz GUS S-12 “Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych” 

(Studenci i doktoranci stan na 31.12.2019)

 

 

Łącznie#:

5563

   

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:

4 879

   w tym:

 

Studia stacjonarne I stopnia:

879

Studia stacjonarne II stopnia:

695

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

3021

Doktoranci UJ CM:

284

   

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:

684

   w tym:

 
   

Studia niestacjonarne II stopnia:

203

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:

481

#  -studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich i szkoły doktorskie), wraz z obcokrajowcami.

 

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – tabela 1 ZOBACZ WYKRES

Wydział

Studia pierwszego stopnia*

Studia drugiego stopnia*

Studia jednolite magisterskie*

Doktoranci UJ CM*

Razem*

Wydział Farmaceutyczny

0 (0)

127 (9)

664 (14)

43 (0)

834 (23)

Wydział Nauk o Zdrowiu

779 (12)

488 (14)

189 (3)

41 (0)

1497 (29)

Wydział Lekarski

100 (6)

80 (0)

2168 (622)

164 (2)

2512 (630)

Szkoła Doktorska

36 (0)

36(0)

Razem:

879 (18)

695 (23)

3021 (639)

284 (2)

4879 (682)

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – tabela 2 ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0(0) 69 (1) 145 (0) 214 (1)
Wydział Nauk o Zdrowiu0 0 (0) 134 (0) 0 (0) 134 (0)
Wydział Lekarski 0 (0) 0 (0) 336 (1) 336 (1)
Razem: 0 (0) 203 (1) 481 (1) 684 (2)

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 3  ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Doktoranci UJ CM* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 196 (10) 809 (14) 43 (0) 1048 (24)
Wydział Nauk o Zdrowiu 779 (12) 622 (14) 189 (3) 41 (0) 1631 (29)
Wydział Lekarski 100 (6) 80 (0) 2504 (623) 164 (2) 2848 (631)
Szkoła Doktorska 36 (0) 36 (0)
Razem: 879 (18) 898 (24) 3502 (640) 284 (2) 5563 (684)

 

ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (BEZ DOKTORANTÓW)– tabela 4 ZOBACZ WYKRES

Wydział Razem*

Wydział Farmaceutyczny

200

Wydział Nauk o Zdrowiu

545
Wydział Lekarski

480

Razem:

1225

Wielkość fontu
Kontrast