Statystyki

Statystyki zbiorcze liczby studentów i doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w roku akademickim 2020/21  

Na podstawie sprawozdań GUS S-10 “Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców”, “Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy
ogółem” oraz GUS S-12 “Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych” 

(Studenci i doktoranci stan na 31.12.2020)

 

 

Łącznie#:

5546

Liczba studentów ogółem 5284

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:

4718

   w tym:

 

Studia stacjonarne I stopnia:

994

Studia stacjonarne II stopnia:

635

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

3089

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:

566

  w tym:

 

Studia niestacjonarne II stopnia:

135

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:

431

 

Doktoranci UJ CM:

 

262

  w tym:  
Studia Doktoranckie Wydział UJ CM 189
Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 73

 

 

#  -studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich i szkoły doktorskie), wraz z obcokrajowcami.

 

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – tabela 1 ZOBACZ WYKRES

Wydział

Studia pierwszego stopnia*

Studia drugiego stopnia*

Studia jednolite magisterskie*

Doktoranci UJ CM*

Razem*

Wydział Farmaceutyczny

0 (0)

124 (11)

678 (17)

33 (0)

835 (28)

Wydział Nauk o Zdrowiu

912 (19)

429 (14)

241 (4)

33 (0)

1615 (37)

Wydział Lekarski

82 (5)

82 (0)

2170 (592)

123 (1)

2457 (598)

Szkoła Doktorska

73 (1)

73(1)

Razem:

994 (24)

635 (25)

3089 (613)

262 (2)

4980 (664)

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – tabela 2 ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 68 (1) 104 (0) 172 (1)
Wydział Nauk o Zdrowiu 0 (0) 67 (0) 0 (0) 67 (0)
Wydział Lekarski 0 (0) 0 (0) 327 (2) 327 (2)
Razem: 0 (0) 135 (1) 431 (2) 566 (3)

 

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 3  ZOBACZ WYKRES

Wydział Studia pierwszego stopnia* Studia drugiego stopnia* Studia jednolite magisterskie* Doktoranci UJ CM* Razem*
Wydział Farmaceutyczny 0 (0) 192 (12) 782 (17) 33 (0) 1007 (29)
Wydział Nauk o Zdrowiu 912 (19) 496 (14) 241 (4) 33 (0) 1682 (37)
Wydział Lekarski 82 (5) 82 (0) 2497 (594) 123 (1) 2784 (600)
Szkoła Doktorska 73 (1) 73 (1)
Razem: 994 (24) 770 (26) 3520 (615) 262 (2) 5546 (667)

 

ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (BEZ DOKTORANTÓW)– tabela 4 ZOBACZ WYKRES

Wydział Razem*

Wydział Farmaceutyczny

141 (0)

Wydział Nauk o Zdrowiu

222 (2)
Wydział Lekarski

458 (110)

Razem:

821 (112)

Wielkość fontu
Kontrast