JK – programy kształcenia

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE – PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Załącznik nr 9 do uchwały nr. 80/IX/2019

ZMIANY DO UCHWAŁY NR. 80/IX/2019 Senatu UJ z 25 września 2019 r. ->

 • Uchwała Senatu nr. 22/IV/2020
  w sprawie: zmiany uchwały nr. 80/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach nieregulowanych na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Uchwała nr. 72/IX/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2020
  w sprawie: zmiany uchwały nr. 80/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach nieregulowanych na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmienionej uchwałą nr. 22/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
 
 • Uchwała nr. 87/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2021
  w sprawie: zmiany uchwały nr. 72/IX/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr. 80/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach nieregulowanych na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmienionej uchwałą nr. 22/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr. 87/IX/2021
Załącznik nr 4 do uchwały nr. 87/IX/2021

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 101/XI/2021


 
 • Uchwała nr. 88/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2021
  w sprawie: zmiany uchwały nr. 73/IX/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr. 81/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach określonych standardami kształcenia do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego zmienionej uchwałą nr. 18/III/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 marca 2020 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr. 88/IX/2021 
Załącznik nr 2 do uchwały nr. 88/IX/2021 
Załącznik nr 3 do uchwały nr. 88/IX/2021
Załącznik nr 4 do uchwały nr. 88/IX/2021 
Załącznik nr 5 do uchwały nr. 88/IX/2021 
Załącznik nr 6 do uchwały nr. 88/IX/2021 
Załącznik nr 7 do uchwały nr. 88/IX/2021 
Załącznik nr 8 do uchwały nr. 88/IX/2021 
Załącznik nr 10 do uchwały nr. 88/IX/2021 
Załącznik nr 12 do uchwały nr. 88/IX/2021 
Załącznik nr 13 do uchwały nr. 88/IX/2021
Załącznik nr 14 do uchwały nr. 88/IX/2021

ZMIANY DO UCHWAŁY NR. 88/IX/2021 Senatu UJ z 29 września 2021 r. ->

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr. 55/IX/2022 
Załącznik nr 2 do uchwały nr. 55/IX/2022 
Załącznik nr 3 do uchwały nr. 55/IX/2022
Załącznik nr 4 do uchwały nr. 55/IX/2022 
Załącznik nr 5 do uchwały nr. 55/IX/2022 
Załącznik nr 6 do uchwały nr. 55/IX/2022 
Załącznik nr 7 do uchwały nr. 55/IX/2022 
Załącznik nr 12 do uchwały nr. 55/IX/2022 
Załącznik nr 13 do uchwały nr. 55/IX/2022 


ZMIANY DO UCHWAŁY NR. 59/VI/2020 Senatu UJ z 24 czerwca 2020 r. ->

Załącznik nr 4 do uchwały nr. 100/XI/2021 
Załącznik nr 5 do uchwały nr. 100/XI/2021 
Załącznik nr 6 do uchwały nr. 100/XI/2021 
Załącznik nr 15 do uchwały nr. 100/XI/2021
Załącznik nr 16 do uchwały nr. 100/XI/2021


Załącznik nr 1 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 2 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 3 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 4 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 5 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 6 do uchwały nr. 89/IX/2021
Załącznik nr 7 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 8 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 9 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 10 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 11 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 12 do uchwały nr. 89/IX/2021
Załącznik nr 13 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 14 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 15 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 16 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 17 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 18 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 19 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 20 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 21 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 22 do uchwały nr. 89/IX/2021 
Załącznik nr 23 do uchwały nr. 89/IX/2021

ZMIANY DO UCHWAŁY NR. 89/IX/2021 Senatu UJ z 29 września 2021 r. ->


Załącznik nr 1 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 2 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 3 do uchwały nr. 56/IX/2022
Załącznik nr 4 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 5 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 6 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 7 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 8 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 9 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 10 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 11 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 12 do uchwały nr. 56/IX/2022
Załącznik nr 13 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 14 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 15 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 16 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 17 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 18 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 19 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 20 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 21 do uchwały nr. 56/IX/2022
Załącznik nr 22 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 23 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 24 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 25 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 26 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 27 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 28 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 29 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 30 do uchwały nr. 56/IX/2022
Załącznik nr 31 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 32 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 33 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 34 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 35 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 36 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 37 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 38 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 39 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 40 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 41 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 42 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 43 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 44 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 45 do uchwały nr. 56/IX/2022
Załącznik nr 46 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 47 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 48 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 49 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 50 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 51 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 52 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 53 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 54 do uchwały nr. 56/IX/2022
Załącznik nr 55 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 56 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 57 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 58 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 59 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 60 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 61 do uchwały nr. 56/IX/2022 
Załącznik nr 62 do uchwały nr. 56/IX/2022 


Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/III/2023


Załącznik nr 1 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 61/IX/2023
Załącznik nr 3 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 4 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 5 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 6 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 7 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 8 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 9 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 10 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 11 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 12 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 13 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 14 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 15 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 16 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 17 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 18 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 19 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 20 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 21 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 22 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 23 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 24 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 25 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 26 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 27 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 28 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 29 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 30 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 31 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 32 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 33 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 34 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 35 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 36 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 37 do uchwały nr 61/IX/2023
Załącznik nr 38 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 39 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 40 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 41 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 42 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 43 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 44 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 45 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 46 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 47 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 48 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 49 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 50 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 51 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 52 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 53 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 54 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 55 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 56 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 57 do uchwały nr 61/IX/2023 
Załącznik nr 58 do uchwały nr 61/IX/2023