Aktualności


Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów

W roku akademickim 2022/2023 stypendium ministra za znaczące osiągnięcia otrzymało 45 studentek i studentów UJ ( w tym 19 studentek i studentów UJ CM). Stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo. Studentki i studenci, którzy otrzymali stypendium powinni złożyć stosowne oświadczenie.

Nowe informacje o ubezpieczeniach dla studentów i doktorantów UJ CM

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi informacjami dostępnymi na naszych stronach.

Trwa nabór na stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Zapoznaj się z ofertą dostępnych programów stypendialnych.

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów UJ CM do kontaktu z doradcą zawodowym

Istnieje możliwość umówienia terminu indywidualnej konsultacji w miesiącu marcu z doradzą zawodowym w UJ CM.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego – semestr letni roku akademickiego 2022/2023 – studenci oraz doktoranci UJ CM

Informujemy, że dnia 9 stycznia 2023 roku w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.