Aktualności


Raporty z badania losów zawodowych absolwentów UJ CM z roczników 19/20 i 20/21 wraz z badaniem powtórnym z rocznika 17/18

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z pierwszych oraz powtórnych  badań losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Bezpłatne webinary dla studentów ostatnich lat farmacji przygotowane przez farmaceutów Gemini Polska

Spotkania odbędą się w okresie listopad – grudzień br. i będą dostępne bezpłatnie na platformie MS Teams. 

Podwyższenie wysokości stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023

Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian, działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ, zdecydował o podwyższeniu wysokości stypendium rektora dla studentów i doktorantów w 2022 roku.

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów UJ CM do kontaktu z doradcą zawodowym

Istnieje możliwość umówienia terminu indywidualnej konsultacji w miesiącu listopadzie z doradzą zawodowym w UJ CM.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki kierunków medycznych do aplikowania do programu BioLAB 2023-24.

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA: