Legitymacja studencka

Legitymacja studencka w UJ CM

 

 To dokument poświadczający twój status studenta (w tym prawo do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji zbiorowej). Dla potrzeb tego poświadczenia zawiera ona podstawowe dane osobowe, a także zdjęcie. Pamiętaj jednak, że legitymacja ma ustalony okres ważności – zwykle jest to jeden semestr. Po upływie tego terminu utraci swą zdolność potwierdzania tego, że jesteś studentem – by tego uniknąć należy przedłużyć jej ważność.

Termin ważności

Aby upewnić się, czy legitymacja jest w tej chwili ważna, wystarczy zerknąć na jej rewers (to strona przeciwna do tej ze zdjęciem) i sprawdzić datę zapisaną na przyklejonym tam hologramie. Z czasem, gdy termin ważności legitymacji będzie przedłużany, zostaną tam przyklejone kolejne hologramy – istotny jest zawsze ten najnowszy.

mLegitymacja

Uniwersytet Jagielloński wprowadził możliwość zamawiania przez studentów mLegitymacji. Jest to elektroniczna wersja legitymacji, mająca taka samą moc prawną co jej plastikowy odpowiednik (ELS). Pokazując ją na ekranie smartfona będzie można potwierdzić swój status studenta, czy skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień. Dodatkowo również przy użyciu aplikacji mWeryfikator uprawnione do tego osoby będą mogły potwierdzić dane jej okaziciela m.in. jego: imię, nazwisko, zobaczyć zdjęcie, a także sprawdzić ważność mLegitymacji.

O mLegitymację mogą ubiegać się osoby, które: posiadają status aktywnego studenta, mają ważną legitymację studencką (ELS), posiadają numer PESEL, a dodatkowo ich dane osobowe nie były zmieniane w systemie USOS od czasu wydania ELS. Niezbędne jest także założenie Profilu Zaufanego oraz pobranie i zainstalowanie na telefonie aplikacji mObywatel.

Szczegółowe informacje są dostępne pod TYM ADRESEM

Karta inteligentna

Wydawane przez nas legitymacje są kartami elektronicznymi – co oznacza, że oprócz tego, co jest na nich nadrukowane z zewnątrz, zawierają one również dane zapisane w formie elektronicznej – które wydobyć można tylko za pomocą odpowiedniego czytnika. Wraz z podstawowymi danymi osobowymi zapisany jest tam również termin ważności (powinien być taki sam, jak na hologramie). Jeśli posiadasz komputer z czytnikiem kart inteligentnych, możesz samodzielnie sprawdzić, jakie dane (a w szczególności termin) są zapisane elektronicznie w twojej legitymacji. Wystarczy, że ściągniesz program udostępniony przez nas pod adresem https://www.usosweb.uj.edu.pl/els lub https://www.usosweb.uj.edu.pl/eld i uruchomiwszy go, włożysz swoją legitymację do czytnika. Wymiana informacji pomiędzy czytnikiem, a kartą następuje poprzez metalowy styk, na legitymacji studenckiej umieszczony poniżej godła państwowego z przodu legitymacji. Do większości istniejących czytników karty wkłada się owym stykiem do góry (tak, aby na wystającej z czytnika części karty widoczne było zdjęcie).

Karta zbliżeniowa

Legitymacja naszej uczelni jest również tak zwaną kartą zbliżeniową – co oznacza, że za pomocą odpowiednich urządzeń można z niej odczytać niektóre dane nawet bez bezpośredniego styku z nią. Nie obawiaj się jednak, że ktokolwiek będzie cię w ten sposób śledzić – standard, w którym wykonane są wydawane przez nas karty umożliwia wymianę informacji tylko z bardzo niewielkich odległości – zwykle kilku centymetrów.

Dziekanat

Ze wszystkimi sprawami związanych z legitymacją studencką kieruj się do Dziekanatu – w miejscu, gdzie prowadzony jest twój kierunek studiów. Tam zostanie ci wydana nowa legitymacja lub uzyskasz przedłużenie terminu jej ważności, gdy dotychczasowy będzie już bliski wygaśnięcia. O ile tylko spełniać będziesz warunki wymagane na twoim kierunku studiów, by móc je kontynuować na kolejnym semestrze, czynność ta powinna przebiec szybko i sprawnie – zapisanie uaktualnionych danych elektronicznie na karcie oraz naklejenie nowego hologramu zajmuje około jednej minuty.

Dodatkowe możliwości

Oprócz swej podstawowej funkcji, jaką jest potwierdzanie tego, że jesteś studentem naszej uczelni, są też i dodatkowe, które pełnić może legitymacja. Gdy zapiszesz się do Biblioteki Jagiellońskiej, będzie ona służyła za kartę biblioteczną (kod kreskowy nadrukowany na rewersie legitymacji to właśnie przypisany ci w tym celu numer). Może ona również pełnić rolę Krakowskiej Karty Miejskiej – jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, a w czasie wpisu na studia wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do MPK, wystarczy, że udasz się do dowolnego automatu sprzedającego bilety okresowe. Jeżeli podczas wpisu na studia nie wyraziłeś zgody na przesłanie danych do MPK, zanim wykupisz bilet miejski konieczna będzie wizyta w dowolnym punkcie sprzedaży biletów okresowych na terenie Krakowa, aby ustawić odpowiednio układ elektroniczny na legitymacji. Od tej jednak pory można jej będzie używać do zakupu biletów okresowych w dowolnym automacie w mieście.

Obchodzenie się z kartą

W przyszłości legitymacja może też być potrzebna ci do dostępu do pewnych informacji lub pomieszczeń. Dlatego też traktować ją należy jako ważny i cenny dokument – przechowuj ją podobnie, jak i inne ważne karty (na przykład bankowe), staraj się jej nie zginać, nie zarysowywać. Gdy zdarzy ci się legitymację uszkodzić lub zgubić, możesz w sekretariacie wnioskować o wydanie jej duplikatu (lecz trzeba będzie za to zapłacić). Duplikat nie będzie jednak w pełni identyczny z oryginałem – jeśli na przykład używasz legitymacji jako KKM, po otrzymaniu duplikatu konieczne będzie udanie się w nim do punktu sprzedaży biletów okresowych, by zakupione wcześniej bilety zostały wgrane na nową kartę.

Wymiana gwarancyjna

W przypadku, gdy mimo ostrożnego obchodzenia się z legitymacją układ elektroniczny na karcie przestanie funkcjonować prawidłowo, możliwa jest też darmowa wymiana takiej legitymacji na nową. Informacje na temat procedury postępowania w takim przypadku również otrzymasz w sekretariacie. Legitymacje uszkodzone mechanicznie (złamane, pogięte, pęknięte) nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

Uruchomienie funkcjonalności biletu okresowego na blankietach Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podczas wpisu na studia wyrazili zgodę na przesłanie swoich danych osobowych do MPK mają na legitymacji domyślnie uruchomioną funkcjonalność Krakowskiej Karty Miejskiej, pozwalającą na zakup biletu okresowego,

Studencki, którzy podczas wpisu na studia nie wyrazili zgodę na przesłanie swoich danych osobowych do MPK powinni:

Udać się do jednego z punktów sprzedaży biletów okresowych MPK:

 • ul. Św. Wawrzyńca 13
 • ul. Podwale 3/5
 • Pętla Autobusowa MPK przy Dworcu Głównym Wschód
 • Pętla tramwajowa Krowodrza Górka
 • os. Centrum D bl.7 (Nowa Huta)
 • ul. Powstanców Wielkopolskich 6

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MPK w zakresie niezbędnym do korzystania z tej usługi i zakupić bilet okresowy. 

Jedynie punkt na ulicy Podwale posiada czytnik umożliwiający szybki import danych osobowych, w pozostałych punktach sprzedawcy wprowadzają dane ręcznie.

 1. Kolejne przedłużenia ważności biletów możliwe będą poprzez skorzystanie z sieci automatów dostępnych w różnych punktach miasta, 24 godziny na dobę.
 2. Ważność biletu okresowego zapisanego na legitymacji można sprawdzić:
 • w automatach MPK na przystankach
 • w automatach biletowych znajdujących się w niektórych tramwajach i autobusach
 • w kasownikach biletów oznaczonych naklejką KKM

Ważność sprawdzamy poprzez przyłożenie legitymacji do automatu biletowego lub kasownika. W przypadku automatów na przystankach poprzez włożenie do czytnika.


Podstawa prawna: