Akty prawne

Akty prawne – pomoc materialna dla studentów

Dokumenty zewnętrzne


Dokumenty wewnętrzne

Zarządzenia Rektora UJ i Prorektora ds. CM

Komunikaty, decyzje i pisma Rektora UJ oraz Prorektora ds. CM

Dokumentacja do oświadczenia o dochodach w rodzinie studenta: