Program Erasmus+ dla doktorantów

Europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus to studia trzeciego stopnia, które są przygotowane i realizowane wspólnie przez grupę uczelni (lub instytucji naukowych/ badawczych uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich oraz nadawania stopnia naukowego doktora) pochodzących z krajów uczestniczących w programie Erasmus Mundus.
Wszystkie zasady programu odnoszące się do wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus mają również zastosowanie przy tworzeniu europejskich studiów doktoranckich Erasmus Mundus.

W ramach programu Erasmus doktoranci UJ mogą:

  • Wyjeżdżać na europejskie uczelnie, by w nich realizować cześć studiów doktoranckich;
  • Odbywać staże w zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych lub przedsiębiorstwach;

W ramach programu Erasmusa można wyjechać do kraju uczestniczącego w tym programie czyli

  • Kraju członkowskiego UE
  • Kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
  • Kraju kandydującego – Turcji.

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki. Rekrutacja w ramach programu odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd (wczesną wiosną).

Dodatkowe informacje o programie ERASMUS

Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu Erasmus w Uniwersyteckie Jagiellońskim – Collegium Medicum są:

na Wydziale Lekarskim:
Pan Prof. dr hab. Krzysztof Żmudka, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. współpracy z zagranicą w zakresie spraw studenckich
Tel.: (12) 422 54 44
E-mail: mczmudka@kinga.cyf-kr.edu.pl

Pan mgr Bartłomiej Jałocha, Pracownik dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM
Tel.: (12) 37 04 339
E-mail: studia.doktoranckie@cm-uj.krakow.pl

na Wydziale Farmaceutycznym:
Pan dr n. farm. Tadeusz Librowski
Tel.: 12 658 82 19
E-mail: mflibrow@cyf-kr.edu.pl