Cudzoziemcy – akty prawne

Akty prawne – Cudzoziemcy


Dokumenty zewnętrzne

Dokumenty wewnętrzne

UCHWAŁY SENATU UJ

  • Uchwała Senatu UJ nr 22/II/2012 z 29 lutego 2012r. ws. zmian w uchwale Senatu UJ nr 11/II/2011 z 23 lutego 2011 roku
    w sprawie ustalenia warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach następnych
  • Uchwała Senatu UJ nr: 27/V/2011
    w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2012/2013
  • Uchwała Nr: 11/II/2011 Senatu UJ
    w sprawie ustalenia warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach następnych

ZARZĄDZENIA, KOMUNIKATY I PISMA OKÓLNE REKTORA UJ i PROREKTORA UJ CM