Inne raporty i analizy

Barometr zawodów w Polsce – wygeneruj raport

Generator raportów  zawierający okresową, (jednoroczną) prognozą sytuacji w zawodach na tle krajowym, wojewódzkim lub powiatowym. Badanie ma charakter jakościowy. Najprościej rzec ujmując eksperci analizują statystyki dotyczące danych grup zawodowych, sprawdzając ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy. Istnieje możliwość samodzielnego wyboru zakresu danych oraz porównania w czasie i obszarze Polski.  


RAD-ON – Wiarygodne źródło danych, analiz i raportów o szkoolnictwie wyższym i nauce w Polsce

RAPORTY
Raporty czerpią dane m.in. z sieci informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on oraz baz danych, opracowań i publikacji Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

ANALIZY
Użytkownik ma dostęp do gotowych opracowań eksperckich przygotowanych przez naukowców z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

DANE
Na bieżąco uaktualniana baza danych, zawierająca zasoby informacyjne o:


Małopolska & Kraków – biznes, innowacje, technologie 2023

Katalog poświęcony ofercie inwestycyjnej Małopolski. Edycja 2023.


Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Publikacja zawiera min. dane o perspektywach obszarów branżowych kluczowych do celów strategii „Europa 2020” w Polsce jak i zapotrzebowanie na specjalistów na krajowym rynku pracy do 2020 roku.