Tydzień Jakości Kształcenia 2017 w UJ CM

Program wydarzeń Tygodnia Jakości Kształcenia UJ 2017
w Collegium Medicum

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydarzeń TJK UJ 2017, które będą organizowane w UJ CM w dniach
28.11.2017 – 01.12.2017

WTOREK: 28.11.2017

Temat: Autohipnoza jako narzędzie wspomagające realizację celów życiowych
Miejsce: Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM, ul. Kopernika 25, sala: 9
Data: 28.11.2017 (wtorek), godzina: 15:00 – 17:00
Limit miejsc: 17
Prowadzący: dr Zbigniew Wajda (Zakład Psychologii Zdrowia UJ CM)
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Grupa docelowa: Studenci, doktoranci, pracownicy
Wymagana rejestracja: https://goo.gl/forms/7fWHc6hZu9xePNhs1

Hipnoza wbrew potocznym przekonaniom jest zjawiskiem naturalnym i powszechnym. W hipnozie, dzięki technikom werbalnym i niewerbalnym fale mózgowe przybierają określony rejestr, a umysł w tym czasie staje się bardziej podatny na sugestie i zmiany. Warsztat będzie wprowadzeniem do rozumienia zjawisk transowych i ich wykorzystania dla wzmacniania realizacji celów życiowych związanych z własnym rozwojem, kreatywnością, zdrowiem, karierą, relacjami interpersonalnymi itp. Dla wygody podczas ćwiczeń na warsztat można zabrać własną karimatę.


Temat: Nauczanie umiejętności praktycznych
Miejsce: Centrum Dydaktyczno Kongresowe WL UJ CM (ul. Św. Łazarza 16), sala: 5
Data: 28.11.2017 (wtorek), godz. 14:30 – 16:30
Prowadzący: mgr Jerzy Jaskuła
Organizator: Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM
Grupa docelowa: Pracownicy naukowi (kadra akademicka) UJ CM, doktoranci
Limit miejsc: 12
Wymagana rejestracja: https://goo.gl/forms/bO0X8gz9KaFc48Rm2

Zajęcia obejmują wykorzystanie tzw. „metody 4 kroków” do nauczania prostych umiejętności technicznych. Wspomnianą metodę można wykorzystać do nauczania m.in. studentów kierunków medycznych, ale nie tylko!


Temat: Konstruowanie informacji zwrotnej – warsztaty
Miejsce: Centrum Dydaktyczno Kongresowe WL UJ CM (ul. Św. Łazarza 16), sala: 5
Data: 28.11.2017 (wtorek), godz. 12:30 – 14:30
Prowadzący: lek. Anna Grodecka
Organizator: Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM
Grupa docelowa: Pracownicy naukowi (kadra akademicka) UJ CM, doktoranci
Limit miejsc: 20
Wymagana rejestracja:  https://goo.gl/forms/okVBrzoKLGGqTkRH3

Informacja zwrotna to reakcja jakiejś osoby (np. nauczyciela) na działania innej osoby (np. ucznia). Świadoma i umiejętnie skonstruowana informacja zwrotna odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się i jest bardzo ważnym elementem pracy nauczyciela.


Temat: Debata dydaktyczna na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
Miejsce: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Medyczna 9, hol główny
Data: 28.11.2017 (wtorek), godzina: 12:00 – 14:00
Limit miejsc: 100 (wstęp wolny)
Prowadzący: Władze Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, studenci UJ CM
Organizator: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Samorząd Studentów UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM Kraków , Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM
Grupa docelowa: Studenci, doktoranci, pracownicy

Zmiany na naszych studiach są potrzebne i ciągle zachodzą – ale będą tym szybsze im skuteczniej wszystkie zaangażowane strony będą ze sobą współpracować – a do tego potrzebna jest dyskusja i skuteczna komunikacja.
Dlatego zapraszamy wszystkich na debatę studentów z Władzami Wydziału. Zostaną przedstawione punkty widzenia studentów oraz Władz , aby wspólnie zastanowić się, czy jest możliwe rozwiązanie naszych problemów.
Podczas debaty będzie możliwość zadawania pytań z publiczności.


Temat: Debata dydaktyczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
Miejsce: Centrum Dydaktyczno Kongresowe WL UJ CM, św. Łazarza 16, Aula A
Data: 28.11.2017 (wtorek), godzina: 17:00 – 19:00
Limit miejsc: 160 (wstęp wolny)
Prowadzący: Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, studenci UJ CM
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, Samorząd Studentów UJ CM, Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Grupa docelowa: Studenci, doktoranci, pracownicy

Serdecznie zapraszamy na debatę, na której obecne będą Władze naszego Wydziału.

To czas na to, aby Wasz głos miał szansę się wybić!
Masz pytania odnośnie toku studiów lub zasad panujących na Wydziale?
A może po prostu wiesz co trzeba zmienić i masz pomysł w jaki sposób?


Temat: Debata dydaktyczna na Wydziale Lekarskim UJ CM
Miejsce: Centrum Dydaktyczno Kongresowe WL UJ CM, św. Łazarza 16, Aula D
Data: 28.11.2017 (wtorek), godzina: 17:00 – 19:00
Limit miejsc: 160 (wstęp wolny)
Prowadzący: Władze Wydziału Lekarskiego UJ CM, studenci UJ CM
Organizator: Wydział Lekarski UJ CM, Samorząd Studentów UJ CM, IFMSA Poland – oddział Kraków
Grupa docelowa: Studenci, doktoranci, pracownicy

Zmiany na naszych studiach są potrzebne i ciągle zachodzą – ale będą tym szybsze im skuteczniej wszystkie zaangażowane strony będą ze sobą współpracować – a do tego potrzebna jest dyskusja i skuteczna komunikacja.
Dlatego zapraszamy wszystkich na debatę studentów z Dziekanem Wydziału Lekarskiego – Prof. dr hab. Maciejem Małeckim oraz Prodziekanem ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyce – dr hab. Grzegorzem Kopciem, prof. UJ. Zostaną przedstawione punkty widzenia studentów oraz władz wydziału, aby wspólnie zastanowić się, czy jest możliwe rozwiązanie naszych problemów.
Podczas debaty będzie możliwość zadawania pytań z publiczności.

ŚRODA: 29.11.2017

Temat: Stres po traumie – jak sobie z nim radzić?
Miejsce: Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM, Kopernika 25, sala 29
Data: 29.11.2017 (środa), godz. 14.15-16.30
Limit miejsc: 15 osób
Prowadzący: Dr Jadwiga Piątek, Mgr Jacek Mesterhazy (Zakład Psychologii Zdrowia UJ CM)
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Grupa docelowa: Studenci, doktoranci, pracownicy
Limit miejsc: 15 osób
Wymagana rejestracja: https://goo.gl/forms/xwDfRRFC7RN6x2FJ3

Traumatyczne zdarzenia (traumy), mimo szkód jakie przynoszą, od zawsze stanowiły element egzystencji człowieka. Przeżycia osób doświadczających traumy opisuje się terminem – stresu potraumatycznego, różniącego się pod względem nasilenia i jakości od stresu związanego z mniej dramatycznymi wydarzeniami życiowymi. Podczas spotkania omówiona zostanie specyfika stresu po traumie, a także czynniki psychologiczne i społeczne mogące modyfikować jego przebieg.


Temat: Poznaj możliwości aplikowania na konkursy skierowane bezpośrednio do studentów UJ CM oraz stypendystów
Miejsce: Centrum Dydaktyczno Kongresowe WL UJ CM (ul. Św. Łazarza 16), sala S2 (113)
Data: 29.11.2017 (środa), godz. 16:30 – 19:00
Prowadzący: Izabela Kulczycka – Koryl, Krystyna Witek, Konrad Kuliński
Organizator: Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM
Grupa docelowa: Studenci UJ CM
Limit miejsc: 30
Wymagana rejestracja: https://goo.gl/forms/lY0wZ6oGSyrqvtAs2

Prezentacja przygotowana przez pracowników DAWP będzie obejmowała zagadnienia z zakresu możliwości aplikowania na konkursy skierowane bezpośrednio do studentów oraz możliwości uczestniczenia w projektach jako wykonawcy lub stypendyści. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dobre praktyki, sposoby skutecznego ubiegania się o granty i ścieżki aplikowania w ramach UJ CM. Prowadzący opowiedzą o formalnościach, jakich należy dopełnić oraz możliwościach otrzymania wsparcia ze strony administracji, od momentu aplikowania do rozliczenia grantu.

Konkursy i nabory przedstawione w prezentacji w których mogą aplikować studenci:

    „Najlepsi z najlepszych” – kolejna edycja konkursu powinna ruszyć na początku roku;

    „Diamentowe granty” (MNiSW) – nabór raz do roku, na wiosnę;

    „Preludium” (NCN) – nabór  dwa razy do roku (czerwiec i grudzień);

Po zakończeniu prezentacji, zaplanowana jest dyskusja


Temat: „What lies beneath… cosmetics”
Miejsce: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Medyczna 9, sala 1/4 B
Data: 29.11.2017 (środa), godz. 17:00 – 18:30
Prowadzący: dr hab. Anna Waszkielewicz, mgr Katarzyna Pańczyk (Zakład Chemii Bioorganicznej UJ CM)
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM Kraków
Grupa docelowa: Studenci, doktoranci, pracownicy
Limit miejsc: 25
Wymagana rejestracja: https://goo.gl/forms/5KsBZ926VghzVQ993

Czy wiesz, co tak naprawdę każdego dnia dostarczasz swojej skórze, nakładając kolejne warstwy kosmetyków? Zastanawiasz się, jak wybrać najlepszy dla siebie krem czy balsam? Zapraszamy Cię na nasze warsztaty! Będziemy wspólnie rozszyfrowywać składy produktów, badać przeznaczenie poszczególnych składników i ryzyko związane z ich obecnością oraz sprawdzać, co kryją kosmetyki, których używasz codziennie.


Temat: Debata dydaktyczna na Wydziale Lekarskim UJ CM – kierunek lekarsko – dentystyczny
Miejsce: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, Aula
Data: 28.11.2017 (wtorek), godzina: 19:00 – 20:00
Limit miejsc: 100 (wstęp wolny)
Prowadzący: Władze Wydziału Lekarskiego UJ CM – kierunek lekarsko – dentystyczny, studenci UJ CM
Organizator: Wydział Lekarski UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – oddział Kraków
Grupa docelowa: Studenci, doktoranci, pracownicy

CZWARTEK: 30.11.2017

Temat: Przedstawienie alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego po studiach medycznych i pokrewnych (life science) 
Miejsce: Centrum Dydaktyczno Kongresowe WL UJ CM (ul. Św. Łazarza 16), sala S3 (107)
Data: 30.11.2017 (czwartek), godz. 16:30 – 17:45
Prowadzący: lek. Konrad Janik (Absolwent UJ CM)
Organizator: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
Grupa docelowa: Studenci, absolwenci
Limit miejsc: 30 (wstęp wolny)

Podczas wykładu zostaną przedstawione alternatywne ścieżki rozwoju zawodowego po studiach medycznych i pokrewnych (life science) – m. in. firma farmaceutyczna i jej poszczególne działy (contract research organisation), tłumaczenia medyczne i inne możliwości. Zostaną zaprezentowane sposoby szukania pierwszego zatrudnienia w w/w środowiskach oraz wzbogacania swojego CV w trakcie studiów tak, aby pracodawcy się nami zainteresowali. Dodatkowo prowadzący dokona charakterystyki pracy w korporacji farmaceutycznej oraz przybliży zagadnienie powrotu do wykonywania zawodu lekarza po dłuższej przerwie. Po wykładzie planowana jest dyskusja.

PIĄTEK: 01.12.2017

Temat: Uczenie komunikacji medycznej przy pomocy Symulowanych Pacjentów
Miejsce: Centrum Dydaktyczno Kongresowe WL UJ CM (ul. Św. Łazarza 16), sala w ZDM
Data: 01.12.2017 (piątek), godz. 17:00 – 19:00
Prowadzący: mgr lek. med. Łukasz Małecki, lek. med. Agata Stalmach-Przygoda, Aleksandra Zaborowska (Symulowana Pacjentka)
Organizator: Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM
Grupa docelowa: Pracownicy naukowi (kadra akademicka) UJ CM, doktoranci
Limit miejsc: 20
Wymagana rejestracja: https://goo.gl/forms/ILFcEP0RXIU3pQXG2

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawy metodyki nauczania komunikacji medycznej przez doświadczenie. Zaprezentowany zostanie przebieg zajęć z udziałem Pacjenta Symulowanego oraz wykorzystaniem przygotowanych scenariuszy. Omówione zostaną zasady organizacji zajęć oraz pracy grupy studentów, jak również możliwe interwencje nauczyciela.

Pozostałe wydarzenia organizowane w ramach TJK UJ 2017 są dostępne na stronie : http://www.tjk.uj.edu.pl