Ubezpieczenia studenckie i doktoranckie

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli masz 26 lat i nie masz innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego możesz skorzystać z  ubezpieczenia przez Uczelnię.

Szerszą informację dotyczącą ubezpieczeń zdrowotnych można odnaleźć na poniższych stronach lub uzyskać telefonicznie:

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

DLA DOKTORANTÓW

Jeżeli jesteś cudzoziemcem możesz skorzystać z ubezpieczenia przez Uczelnię, w przypadku gdy:

  • jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia, w tym w  swoim kraju,
  • jesteś obywatelem kraju spoza UE, ale masz polskie pochodzenie, zawartą umowę z  Narodowym Funduszem Zdrowia i nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia.

Jeżeli nie spełniasz wymienionych warunków i nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia powinieneś zawrzeć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (http://www.nfz-krakow.pl/) i opłacać składki na ubezpieczenie.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i masz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, możesz korzystać z usług służby zdrowia na podstawie karty.


Legalizacja pobytu i obowiązek meldunkowy dla cudzoziemców

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polski ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia od kosztów opieki medycznej w Polsce.

Studenci polskiego pochodzenia spoza krajów Unii Europejskiej, oraz posiadacze Karty Polaka mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię, na zasadach obowiązujących studentów polskich. Należy podpisać indywidualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), ul. Batorego 24. http://www.nfz-krakow.pl/

Po podpisaniu umowy należy zgłosić się do osoby zajmującej się ubezpieczeniami:

  • na Wydziale Lekarskim – pani Karolina Odrzywołek tel. 12 370 43 42, pani Ewa Krieger-Śliwakowska tel. 12 370-43-11
  • na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM – pani Agnieszka Anyżek tel. 12 634 33 97 wew. 32
  • na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM – pani Joanna Barszczak tel. 12 12 620 54 13

Osoby z krajów Unii Europejskiej powinny posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ważną na terenie Polski.

Osoby nie mające polskiego pochodzenia powinny wykupić ubezpieczenie od kosztów opieki medycznej/zdrowotnej w kraju pochodzenia (ważne przez okres pobytu w Polsce), lub też posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub też podpisać indywidualnie umowę o  ubezpieczeniu od kosztów opieki medycznej bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Studenci cudzoziemcy powinni posiadać wizę uprawniająca do wjazdu na terytorium Polski. Wizę można uzyskać w Polskim Konsulacie w kraju pochodzenia, na podstawie decyzji o przyjęciu na studia. Formalności związane z legalizacją pobytu na terytorium Polski oraz kartą pobytu można załatwić w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Przy Rondzie 6, Kraków

Cudzoziemcy powinni dokonać zameldowania na pobyt czasowy na terytorium Polski. Aby dokonać obowiązku meldunkowego, należy odebrać odpowiedni dokument w administracji domu studenckiego, wypełnić go oraz udać się do urzędu (adres poniżej) z ważnym paszportem. Osoby mieszkające w prywatnych mieszkaniach muszą posiadać umowę o wynajem lokalu lub specjalny formularz ze zgodą właściciela na zameldowanie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Administracyjnych, Referat Ewidencji Ludności, al. Powstania Warszawskiego 10 lub dla mieszkańców dzielnicy Podgórze ul. Wielicka 28A.

Dokumenty:

Wielkość fontu
Kontrast