Program Erasmus + dla studentów

Ideą programu Erasmus jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Dodatkowe informacje o programie ERASMUS

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz niezbędnej dokumentacji dostępne są na Wydziale Lekarskim UJ CM, na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu Erasmus w Uniwersyteckie Jagiellońskim – Collegium Medicum są:

na Wydziale Lekarskim:

dr Mateusz Rubinkiewicz
mateusz.rubinkiewicz@uj.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego
ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi
Dyżury: pn, śr 13.00-15.00

Pani mgr Agnieszka Wilk, Pracownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM
Tel.: (12) 422 04 11 wew. 311
E-mail: awilk@cm-uj.krakow.pl


na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

Wydziałowy Koordynator Europejskich Programów Edukacyjnych mgr Anna Szetela

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku zdrowie publiczne
mgr Anna Szetela
anna.szetela@uj.edu.pl
tel.: +48 12 433 28 18

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku fizjoterapia
dr Agnieszka Mazur-Biały
agnieszka.mazur@uj.edu.pl
tel.: +48 12 421 93 51

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku elektroradiologia
lek med. Artur Komorowski
a.komorowski@uj.edu.pl
tel.: +48 12 634 33 97 wew. 43

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku pielęgniarstwo
dr Iwona Malinowska-Lipień
iwona.malinowska-lipien@uj.edu.pl
tel.: +48 12 430 32 19

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku położnictwo
dr Stanisława Morawska
stanislawa.morawska@uj.edu.pl
tel.: +48 12 411 13 10

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku ratownictwo medyczne
mgr Marek Maślanka
marek.maslanka@uj.edu.pl
tel.: + 48 12 634 33 97 wew. 10


na Wydziale Farmaceutycznym:

Koordynator Wydziałowy:
dr hab. Paweł Zajdel
pawel.zajdel@uj.edu.pl
tel: +48 12 620 54 59
Dyżur:  każda środa w godz. 14.30-15.30
pokój 5/20  Katedra Chemii Farmaceutycznej

Sprawy administracyjne:

mgr inż. Justyna Trocka-Piotrowska
justyna.trocka@uj.edu.pl
tel: +48 12 62 05 417
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (parter, pok. 116)
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Poniedziałek – piątek od 9:00-14:00 (czwartek dzień bez stron)