Program Erasmus + dla studentów

Ideą programu Erasmus jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Dodatkowe informacje o programie ERASMUS

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz niezbędnej dokumentacji dostępne są na Wydziale Lekarskim UJ CM, na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu Erasmus w Uniwersyteckie Jagiellońskim – Collegium Medicum są:
(A list of Erasmus+ institute / faculty coordinators)

na Wydziale Lekarskim (Faculty of Medicine):

dr hab. Mateusz Rubinkiewicz
mateusz.rubinkiewicz@uj.edu.pl
tel.: +48 12 400 26 01

Pani mgr Agnieszka Wilk, Pracownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM
tel.: +48 12 422 04 11 wew. 311
E-mail: awilk@cm-uj.krakow.pl


na Wydziale Nauk o Zdrowiu (Faculty of Health Sciences):

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku zdrowie publiczne (Institute of Public Health)
mgr Anna Szetela
anna.szetela@uj.edu.pl
tel.: +48 12 433 28 18

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku fizjoterapia (Institute of Physiotherapy) – Physiotherapy
dr Jarosław Amarowicz
jaroslaw.amarowicz@uj.edu.pl
tel.: +48 12 425 38 51

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku elektroradiologia (Institute of Physiotherapy) – Electroradiology
mgr Karolina Skubisz
karolina.skubisz@uj.edu.pl
tel.: +48 12 634 33 97 wew.25

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku położnictwo (Department of Nursing and Obstetrics) – Obstetrics
dr Patrycja Ostrogórska-Gonszewska
patrycja.ostrogorska@uj.edu.pl
tel.: +48 12 411 13 30

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku pielęgniarstwo (Department of Nursing and Obstetrics) – Nursing
dr hab. Iwona Malinowska-Lipień
iwona.malinowska-lipien@uj.edu.pl
tel.: +48 12 430 32 19

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku ratownictwo medyczne (Department of Emergency Medicine)
mgr Marek Maślanka
marek.maslanka@uj.edu.pl
tel.: + 48 12 634 33 97 wew. 10 / kom. 668 087 380


na Wydziale Farmaceutycznym (Faculty of Pharmacy):

Koordynator Wydziałowy:
dr Klaudia Lustyk
klaudia19.lustyk@uj.edu.pl
tel.: + 48 12 620 55 46 / 12 620 55 30

Sprawy administracyjne:

mgr Justyna Bętkowska – Zając
justyna.betkowska-zajac@uj.edu.pl
tel: +48 12 6205 414
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (pok. 4)
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Poniedziałek – piątek od 9:00-14:00 (czwartek dzień bez stron)