Badania profilaktyczne dla studentów i doktorantów

Informacja na temat badań profilaktycznych dla
studentów i doktorantów UJ CM

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w 2018 roku w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów na studia, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy

Zygmunta Augusta 1
31-504 Kraków
tel. (0-12) 424 20 00

Badania można wykonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.05.  Konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerami: (0-12) 424 20 22, (0-12) 424 20 13 lub 734 497 184, 734 497 187).


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.
    w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
  • Pismo okólne nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lipca 2018 roku
    w sprawie: wzoru skierowania na badania lekarskie dla kandydatów na studia, studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
Wielkość fontu
Kontrast