Badania profilaktyczne dla studentów i doktorantów

Informacja na temat badań profilaktycznych dla
studentów i doktorantów UJ CM

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w 2022 roku w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów na studia, studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy szkół doktorskich, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy 
ul. Zygmunta Augusta 1
31-504 Kraków
tel. (+48) 12 424 20 00

Badania można wykonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:05. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerami: (+48) 12 424 20 22, (+48) 12 424 20 13, (+48) 12 424 20 20

Przychodnia Medycyny Pracy „Chałupnik” S.C. A. Bujok, B. Kopij, W. Matoga
ul. Retoryka 17
31-108 Kraków
tel. (+48) 12 422 17 97

ESKULAP Sp. z o.o.
os. Złotej Jesieni 7
31-827 Kraków
tel. (+48) 12 644 98 99

CenterMed Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 13
32-700 Bochnia
tel. (+48) 14 611 54 60

CenterMed Sp. z o.o.
ul. Browarna 5C
32-800 Brzesko
tel. (+48) 14 663 51 41

CenterMed Sp. z o.o.
ul. Węgierska 188
33-300 Nowy Sącz
tel. (+48) 18 442 90 99

ESKULAP Sp. z o.o.
ul. Kr. K. Wielkiego 110
32-300 Olkusz
tel. (+48) 32 647 01 07, (+48) 32 494 43 97

CenterMed Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 32
33-100 Tarnów
tel. (+48) 14 621 70 03

W wyżej wymienionej placówkach można zrealizować badania bezpłatnie. Należy pamiętać, że istnieje możliwość realizacji wyżej wymienionych badań w innych placówkach medycznych na terenie kraju, natomiast może to być związane z pobieraniem przez nie dodatkowych opłat.

LISTA PLACÓWEK JEST RÓWNIEŻ AKTUALIZOWANA NA STRONIE:
Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ


Podstawa prawna:

  • Pismo okólne nr 4 Rektora UJ z dnia 21 lipca 2021 roku 
    w sprawie wzoru skierowania na badania lekarskie dla kandydatów na studia i do szkół doktorskich, studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, uczestników studiów doktoranckich i doktorantów w szkołach doktorskich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz listy czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r.
    w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów