Badania profilaktyczne dla studentów i doktorantów

Informacja na temat badań profilaktycznych dla
studentów i doktorantów UJ CM

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych w 2021 roku w zakresie wykonywania badań lekarskich kandydatów na studia, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy 

ul. Zygmunta Augusta 1
31-504 Kraków
tel. (+48) 12 424 20 00

Badania można wykonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerami: (+48) 12 424 20 22, -20 13 lub (+48) 734 497 184, (+48) 734 497 187.

Przychodnia Medycyny Pracy „Chałupnik” S.C. A. Bujok, B. Kopij, W. Matoga  

ul. Retoryka 17
31-108 Kraków
tel. (+48) 12 422 17 97

CenterMed Sp. z o.o.,  

ul. Kazimierza Wielkiego 13
32-700 Bochnia
tel. (+48) 14 631 48 00

CenterMed Sp. z o.o.,  
ul. Browarna 5C
32-800 Brzesko
tel. (+48) 14 631 48 00

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o, 
ul. Sokoła 19
32-500 Chrzanów
tel. (+48) 32 623 27 98

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego  

ul. Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa
tel. (+48) 18 33 01 780 tel. (+48) 18 33 01 790

CenterMed Sp. z o.o.,  
ul. Węgierska 188
33-300 Nowy Sącz
tel. (+48) 14 631 48 00

CenterMed Sp. z o.o.,  
ul. Słoneczna 32
33-100 Tarnów
tel. (+48) 14 631 48 00

W wyżej wymienionych placówkach można zrealizować badania bezpłatnie. Należy pamiętać, że istnieje możliwość realizacji wyżej wymienionych badań w innych placówkach medycznych na terenie kraju, natomiast może to być związane z pobieraniem przez nie dodatkowych opłat.


Podstawa prawna:

  • Pismo okólne nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lipca 2018 roku
    w sprawie: wzoru skierowania na badania lekarskie dla kandydatów na studia, studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r.
    w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów
Wielkość fontu
Kontrast