Losy ekonomiczne absolwentów szkół wyższych

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

MNiSW uruchomiło ogólnopolski system monitorowania losów absolwentów, który dostarcza podstawowych informacji na temat sytuacji zawodowej byłych studentów polskich szkół wyższych (zarówno państwowych, jak i prywatnych). Na stronie absolwenci.nauka.gov.pl można automatycznie wygenerować raport w PDF na temat dowolnego kierunku studiów na danej uczelni. Na chwilę obecną udostępniono informacje dotyczące absolwentów z rocznika 2015/16 i wcześniejszych.

System wykorzystuje dane gromadzone przez POL-on oraz ZUS, więc niektóre informacje nie są w nim uwzględnione (np. brak danych na temat wysokości zarobków osób prowadzących własną działalność gospodarczą). Mimo to jest niezwykle użytecznym narzędziem pozwalającym na dokonywanie porównań między różnymi uniwersytetami. Może przez to służyć jako ważne uzupełnienie badań absolwentów prowadzonych lokalnie przez poszczególne uczelnie, których często nie da się wiarygodnie ze sobą zestawić z uwagi na istotne różnice metodologiczne.

Gorąco zachęcamy do korzystania z udostępnianych w ramach projektu danych. Zalecamy przy tym, by w razie tworzenia zestawień różnych szkół wyższych generować dane dla konkretnych kierunków, ponieważ ich bardziej ogólny zakres (np. porównywanie ze sobą całych uczelni) wymaga uwzględnienia dodatkowych czynników.

Raporty można generować automatycznie poprzez stronę: http://absolwenci.nauka.gov.pl

 

Szczegółowe informacje:

Materiały informacyjne na temat raportów generowanych automatycznie

Prezentacja na temat Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych

Wielkość fontu
Kontrast