Losy ekonomiczne absolwentów szkół wyższych


MNiSW od roku 2016 prowadzi ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, który dostarcza informacji na temat sytuacji zawodowej byłych studentów polskich szkół wyższych (zarówno państwowych, jak i prywatnych). Na stronie https://ela.nauka.gov.pl/pl można automatycznie wygenerować raport w PDF na temat dowolnego kierunku studiów na danej uczelni. Na chwilę obecną udostępniono informacje dotyczące absolwentów z rocznika 2020/21 i wcześniejszych.

System wykorzystuje dane gromadzone przez POL-on oraz ZUS, więc niektóre informacje nie są w nim uwzględnione (np. brak danych na temat wysokości zarobków osób prowadzących własną działalność gospodarczą). Mimo to jest niezwykle użytecznym narzędziem pozwalającym na dokonywanie porównań między różnymi uniwersytetami. Może przez to służyć jako ważne uzupełnienie badań absolwentów prowadzonych lokalnie przez poszczególne uczelnie, których często nie da się wiarygodnie ze sobą zestawić z uwagi na istotne różnice metodologiczne.

W roku 2020 została wprowadzona kolejna wersja systemu ELA oznaczona symbolem 5.  Zmiany wprowadzono z myślą o użytkownikach – ci będą mogli korzystać z lepszej wyszukiwarki, z możliwości samodzielnego generowania raportów i infografik.

Od dnia 6 lipca 2021 roku została wprowadzona 6 wersja systemu, która pozwala na łatwe i szybkie porównywanie sytuacji absolwentów z różnych roczników, na tych samych etapach kariery zawodowej. 

Gorąco zachęcamy do korzystania z udostępnianych w ramach projektu danych. 

Raporty można generować automatycznie poprzez stronę: 

https://ela.nauka.gov.pl/pl

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/nauka/ktore-studia-wybrac-w-wyborze-pomoze-ela