Doradztwo zawodowe

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów UJ CM do kontaktu z doradcą zawodowym w obszarze:

 • Indywidualnych konsultacji z zakresu : rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia;
 • Przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych dla pracodawców;
 • Planowania ścieżki rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Budowania profilu zawodowego w serwisach społecznościowych;
 • Zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dotacji;
 • Udzielanie informacji na temat: dostępnych testów predyspozycji zawodowych; oferty instytucji rynku pracy oraz portali z ofertami pracy, możliwości rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz rozmów kwalifikacyjnych;
Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – informacje i porady w zakresie:
 1. Sektory rynku pracy.
 2. Planowanie kariery zawodowej w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.
 3. Metody skutecznego poszukiwania pracodawców i wolnych miejsc pracy
  w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia w Polsce i w Europie; oferty instytucji rynku pracy oraz portale z ofertami pracy.
 4. Jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy w sektorze usług medycznych
  i ochrony zdrowia? – podstawy prawa pracy; m.in. rodzaje umów, możliwości zatrudnienia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wiedza branżowa: Programy Mentoringowe; Webinary, Konsultacje.
 5. Udzielanie informacji na temat dostępnych testów predyspozycji zawodowych.
 6. Procedury rekrutacyjne – nawiązywanie kontaktu z pracodawcą – zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych: Curriculum Vitae (CV), list motywacyjny.
 7. Przygotowanie się do i rozmowa kwalifikacyjna: testy, możliwości rozwoju umiejętności interpersonalnych, oswoić Assessment Centre.
 8. Sztuka autoprezentacji, czyli jak zbudować swój pozytywny wizerunek: Savoir vivre – filozofia i sztuka życia; Jak wywrzeć dobre wrażenie na innych; Mowa ciała w praktyce; Wystąpienia publiczne (m. in. przygotowanie i organizacja, miejsce, prawidłowa konstrukcja prezentacji, sprzęt i pomoce, trudne pytania i inne).
 9. Budowania profilu zawodowego w serwisach społecznościowych: LinkedIn, GoldenLine, Facebook.
 10. Zarządzanie czasem pracy i planowanie kariery.
 11. Asertywność w życiu zawodowym i prywatnym.
 12. Kompetencje społeczne, w tym szczególnie interpersonalne z uwzględnieniem rozwiązywania konfliktów. Trafne ocenianie i elastyczne odpowiadanie na oczekiwania pracodawców w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.
 13. Media Relations – współpraca ze środkami masowego przekazu: współpraca
  z dziennikarzami; wywiad: prasowy, radiowy, telewizyjny; konferencja prasowa; skuteczna komunikacja.
 14. Zakładam własną firmę – mój pierwszy biznes w sektorze usług medycznych
  i ochrony zdrowia. Prowadzenie działalności gospodarczej – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – rozszerzony katalog bezpłatnych usług konsultacyjnych w ramach KSU (usługi informacyjne, w tym opieka nad klientem; usługi doradcze, w tym: asysta w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej). Ponadto Start UP i inne.


Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – obowiązujące zasady:
 1. Spotkanie doradcze jest poufne.
 2. Konsultacja wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania, w związku
  z tym:
 • uprasza się o przesłanie zgłoszenia na konsultację na adres e-mail: doradztwo@cm-uj.krakow.pl w tytule wpisując „Doradca zawodowy – konsultacja”;
 • otrzymają Państwo propozycję terminu i godziny spotkania konsultacyjnego;
 • w sytuacji rezygnacji lub zmiany uprzednio ustalonego terminu konsultacji uprasza się o odpowiednio wczesne powiadomienie o tym fakcie doradcy zawodowego drogą e-mailową (na co najmniej 2 dni wcześniej).
 1. Po ustaleniu terminu konsultacji otrzymają Państwo na adres e-mail obligatoryjny dokument do wypełnienia, który usprawni i zapewni możliwie najwyższą efektywność doradztwa; wymaga on odesłania na co najmniej 3 dni przed spotkaniem.
 2. Konsultacja trwa około 1 godziny.
 3. Przed rozpoczęciem właściwego spotkania umówiona osoba jest zobowiązana do przekazania doradcy zawodowemu podpisanego formularza z klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Brak podpisu lub wycofanie zgody przed spotkaniem będzie skutkować BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU w indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym.

Wymagane dokumenty:


ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI ON – LINE LUB W TRYBIE SATACJONARNYM. W KAŻDYM MIESIACU JEST DOSTĘPNYCH 20 GODZIN KONSULTACJI.
W  CELU USTALENIA DOGODNEGO TERMINU ORAZ FORMY WSPARCIA  – PROSZĘ PISAĆ NA PONIŻSZEGO E-MAILA:

UWAGA: W OKRESIE 01.07 -30.09 BR. – SPOTKANIA SIĘ NIEODBYWAJĄ!

Doradca zawodowy zaprasza Was do kontaktu !

Dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ

Zakład Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 • Sylwetka doradcy zawodowego

  ZOBACZ

 • Wykaz publikacji naukowych

  ZOBACZ

KONTAKT DO DORADCY ZAWODOWEGO W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ ORAZ PORAD i PYTAŃ

E-MAIL:
doradztwo@cm-uj.krakow.pl