Programy oferowane przez College of Medicine and Veterinary Medicine – University of Edinburgh

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że na mocy Memorandum of Understanding między The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, studentom, doktorantom, absolwentom oraz młodym pracownikom naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum umożliwia się aplikowanie na programy stypendialne na rok akademicki 2021/2022 oferowane przez Polish School of Medicine Memorial Fund oraz the Boloz-Kulesza Trust Fund.

Programy kierowane do polskich naukowców medycznych:

  • z rozpoczętą karierą zawodową, zwykle w ciągu 10 lat od zdobycia wykształcenia medycznego;
  • pracujących w polskich Akademiach Medycznych / Uniwersytetach i instytutach badawczych;
  • z doskonałą znajomością języka angielskiego;
  • pogłębiających wiedzę z zakresu medycyny w Polsce.

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2021 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na niżej podanych stronach internetowych:

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi w formacie DOC wytycznymi, zawierającymi pełną charakterystykę oferowanych stypendiów oraz informacje dotyczące wymogów formalnych oraz niezbędnych do aplikacji dokumentów dla poszczególnych programów:

Polish School Of Medicine Memorial Fund Scholarship Programme 2021/2022

program, w ramach którego można uzyskać stypendium na studia lub prowadzenie badań na okres od 1 do 12 miesięcy –  aplikacje należy składać najpóźniej do 3 czerwca 2021 roku, godz. 23:59 GMT.


UWAGA !

Aplikacje do programu należy składać bezpośrednio na ręce prof. Marii Długołęckiej-Graham: e-mail: PSMscourse@ed.ac.uk


Jednocześnie przypominamy, że Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM nie jest współorganizatorem powyżej wyszczególnionych kursów i nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych do poszczególnych programów.

Koordynator administracyjny:

Sekcja ds Dydaktyki i Karier Akademickich CM

dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 422 42 48

Wielkość fontu
Kontrast