Programy oferowane przez College of Medicine and Veterinary Medicine – University of Edinburgh

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że na mocy Memorandum of Understanding między The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, absolwentom oraz młodym pracownikom naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum umożliwia się aplikowanie na programy stypendialne w kolejnych latach akademickich. Programy oferowane są przez Polish School of Medicine Memorial Fund.

Programy są kierowane do osób:

  • z rozpoczętą karierą zawodową, zwykle w ciągu 10 lat od zdobycia wykształcenia medycznego;
  • pracujących na polskich uczelniach medycznych lub w instytutach badawczych;
  • zaangażowanych w rozwój badań i pogłębianie wiedzy z zakresu medycyny w Polsce, w szczególności w zakresie swojej specjalizacji;
  • z doskonałą znajomością języka angielskiego.

UWAGA !

Aktualne informacje na temat programu stypendialnego, znajdują się na stronie Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM, które udziela wszelkich informacji w tym zakresie.


Jednocześnie przypominamy, że Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM nie jest współorganizatorem powyżej wyszczególnionych kursów i nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych do poszczególnych programów.