Programy oferowane przez College of Medicine and Veterinary Medicine – University of Edinburgh

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że na mocy Memorandum of Understanding między The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, studentom, doktorantom, absolwentom oraz młodym pracownikom naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum umożliwia się aplikowanie na programy stypendialne na rok akademicki 2021/2022 oferowane przez Boloz-Kulesza Trust Fund.

Programy kierowane do polskich naukowców medycznych:

  • absolwentów polskich uczelni medycznych;
  • z rozpoczętą karierą zawodową, zwykle w ciągu 10 lat od zdobycia wykształcenia medycznego;
  • zaangażowanych w rozwój badań i pogłębianie wiedzy z zakresu medycyny w szczególności w zakresie swojej specjalizacji;
  • będących głównymi autorami co najmniej jednej publikacji naukowej;
  • z doskonałą znajomością języka angielskiego (potwierdzoną certyfikatem).

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi w formacie DOC wytycznymi, zawierającymi charakterystykę oferowanych stypendiów oraz informacje dotyczące wymogów formalnych oraz niezbędnych do aplikacji dokumentów:

Boloz-Kulesza Trust Fund Scholarship academic year 2021/22 –  aplikacje należy składać najpóźniej do 8 lipca 2021 roku, godz. 17:00.

UWAGA !

Aplikacje do programu należy składać bezpośrednio na ręce Dr Marii Długołęckiej-Graham:
e-mail: 
maria.graham@ed.ac.uk

Jednocześnie przypominamy, że Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM nie jest współorganizatorem powyżej wyszczególnionych kursów i nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych do poszczególnych programów.


Koordynator administracyjny:

Sekcja ds Dydaktyki i Karier Akademickich CM

dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 422 42 48

Wielkość fontu
Kontrast