Programy oferowane przez College of Medicine and Veterinary Medicine – University of Edinburgh

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że na mocy Memorandum of Understanding między The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, studentom, doktorantom, absolwentom oraz młodym pracownikom naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum umożliwia się aplikowanie na programy stypendialne na rok akademicki 2022/2023 oferowane przez Polish School of Medicine Memorial Fund oraz Boloz-Kulesza Trust Fund.

Programy są kierowane do osób:

  • z rozpoczętą karierą zawodową, zwykle w ciągu 10 lat od zdobycia wykształcenia medycznego;
  • pracujących na polskich uczelniach medycznych lub w instytutach badawczych;
  • zaangażowanych w rozwój badań i pogłębianie wiedzy z zakresu medycyny w Polsce, w szczególności w zakresie swojej specjalizacji;
  • z doskonałą znajomością języka angielskiego.

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2022 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na niżej podanych stronach internetowych:

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi w formacie DOC wytycznymi, zawierającymi charakterystykę oferowanych stypendiów oraz informacje dotyczące wymogów formalnych oraz niezbędnych do aplikacji dokumentów:

 

Istnieje również możliwość aplikowania na poniższe krótkie kursy sponsorowane przez the Polish School of Medicine Memorial Fund and Bóloz-Kulesza Trust Fund:

[Dodatkowe informacje]

 

  • Edinburgh CT Cardiac imaging short courses, 22-27 May 2022 – aplikacje należy składać najpóźniej do czwartku, 31 marca 2022 r., godz. 17:00.
  • Edinburgh Summer School in Clinical Education 2022, 15-17th August 2022 – aplikacje należy składać najpóźniej do czwartku, 28 kwietnia 2022 r, godz. 17:00.
  • Edinburgh Clinical Neurology Course, 3rd and 4th October 2022 – aplikacje należy składać najpóźniej do czwartku, 23 czerwca 2022 r, godz. 17:00.

UWAGA !

Aplikacje do programu należy składać bezpośrednio na ręce Dr Marii Długołęckiej-Graham:
e-mail: 
maria.graham@ed.ac.uk
oraz PSMscourse@ed.ac.uk

Jednocześnie przypominamy, że Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM nie jest współorganizatorem powyżej wyszczególnionych kursów i nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych do poszczególnych programów.


Koordynator administracyjny:

Sekcja ds Dydaktyki i Karier Akademickich CM

dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 422 42 48