Programy oferowane przez College of Medicine and Veterinary Medicine – University of Edinburgh

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że na mocy Memorandum of Understanding między The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, studentom, doktorantom, absolwentom oraz młodym pracownikom naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum umożliwia się aplikowanie na programy stypendialne na rok akademicki 2019/2020 oraz na rok akademicki 2020/2021 oferowane przez Polish School of Medicine Memorial Fund oraz the Boloz-Kulesza Trust Fund.

Programy kierowane do polskich naukowców medycznych:

  • z rozpoczętą karierą zawodową, zwykle w ciągu 10 lat od zdobycia wykształcenia medycznego;
  • pracujących w polskich Akademiach Medycznych / Uniwersytetach i instytutach badawczych;
  • z doskonałą znajomością języka angielskiego;
  • pogłębiających wiedzę z zakresu medycyny w Polsce.

Ostatnia aktualizacja: 04.06.2020 r.

W związku z pandemią Covid-19 The University of Edinburgh zaktualizowało informacje o egzaminach potwierdzających znajomość języka angielskiego, dodając te, do których można przystąpić również w formie zdalnej. Po więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.ed.ac.uk/news/covid-19/prospective-students

Również ze względu na pandemię Covid-19 przedłużone zostały terminy aplikacji na programy stypendialne do godz. 23:59, 15 lipca 2020 r. Więcej informacji znajdą Państwo na niżej podanych stronach internetowych:

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi w formacie DOC wytycznymi, zawierającymi pełną charakterystykę oferowanych stypendiów oraz informacje dotyczące wymogów formalnych oraz niezbędnych do aplikacji dokumentów dla poszczególnych programów:

Polish School Of Medicine Memorial Fund Scholarship Programme 2020/2021

Polish School of Medicine Memorial Fund Scholarship Programmes 2019/2020

The Boloz-KuleszaTrust Fund and the Polish School of Medicine Memorial Fund oferuje możliwość wzięcia udziału w następujących kursach i warsztatach:

  1. Edinburgh Thoracic CT course 30th & 31st March 2020 – aplikacje należy składać do godz. 17.00, 16 grudnia 2019 roku;
  2. Edinburgh Level 2 Cardiac CT course 30th March – 3rd April 2020 – aplikacje należy składać do godz. 17.00, 16 grudnia 2019 roku;
  3. Edinburgh Radiology Course for Intensive Care Medicine 27th – 28th February 2020 – wnioski o stypendium należy składać do godz. 17:00, 11 grudnia 2019 roku, wnioski dot. udziału w kursie należy składać do godz. 17:00, 15 stycznia 2020 roku;
  4. The 7th ESO Edinburgh Stroke Research Workshop Date: 24th – 26th February 2020 – wnioski o stypendium oraz wnioski o udział w warsztatach należy składać do godz. 17.00, 13 grudnia 2019 roku.
  5. Medical Electives Programme – aplikacje na miejsca lipiec – grudzień 2021 zostaną otwarte w kwietniu 2020

Ogólna informacja o dostępnych miejscach na poszczególnych kierunkach wraz z liczbą przyjmowanych studentów do danych prowadzących jest dostępna TUTAJ


UWAGA !

Aplikacje do programu należy składać bezpośrednio na ręce prof. Marii Długołęckiej-Graham: e-mail: PSMscourse@ed.ac.uk


Jednocześnie przypominamy, że Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM nie jest współorganizatorem powyżej wyszczególnionych kursów i nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych do poszczególnych programów.

Koordynator administracyjny:

Sekcja ds Dydaktyki i Karier Akademickich CM

dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 422 42 48

Wielkość fontu
Kontrast