Przydatne strony internetowe

Zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych

Naczelne i okręgowe izby zawodowe

Naczelna Izba Lekarska https://www.nil.org.pl
Naczelna Izba Aptekarska http://www.nia.org.pl
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych http://nipip.pl
Krajowa Izba Fizjoterapeutów https://kif.info.pl
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie http://izbalekarska.pl
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie http://www.oia.krakow.pl
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych http://www.moipip.org.pl


Urzędy pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy www.wup-krakow.pl
Powiatowy Urząd Pracy www.uppk.pl
Grodzki Urząd Pracy www.gupkrakow.pl

 

Administracja publiczna w Krakowie

Oficjalna strona Miasta Krakowa www.krakow.pl
Biuletyn Informacyjny Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe http://kpr.med.pl
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie https://www.malopolska.uw.gov.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  www.malopolskie.pl

 

Własna działalność gospodarcza

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego www.marr.pl
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu www.cittru.uj.edu.pl
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na UJ www.aip.uj.edu.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

 

Praca w sektorze medycznym

Ogólnopolski portal z ofertami pracy dla faramaceutów i techników farmaceutycznych https://farmacja.hr/oferty-pracy/
Portal z ofertami pracy dla farmaceutów https://www.farmacjapraca.pl
Ogólnopolski portal z ofertami pracy

https://www.portal-medica.pl

Praca dla lekarzy na portalu Pracuj.pl www.pracuj.pl
Gazeta Lekarska – ogłoszenia https://ogloszenia.gazetalekarska.pl
Portal Medycyna Praktyczna – giełda pracy https://www.mp.pl/praca
Ogólnopolski portal z ofertami pracy https://www.praca.pl
Aplikuj.pl – Portal z ofertami pracy w tym z Krakowa https://www.aplikuj.pl/praca/krakow
Portal z ofertami pracy, praktyk i staży min. z Krakowa https://www.gowork.pl/praca/krakow
Medicol – partner w procesie rekrutacji
Portal z ogłoszeniami w branży medycznej
https://medicol.pl/
LiveCareer – portal wspierający przygotowanie dokumentów aplikacyjnych https://www.livecareer.pl
CVeasy.pl – portal wspierający przygotowanie dokumentów aplikacyjnych https://cveasy.pl/
Jobseeker.com – portal wspierający przygotowanie dokumentów aplikacyjnych https://www.jobseeker.com/pl/cv

 

Inne strony

Grupa Ratownictwa PCK Kraków http://www.grpck.krakow.pl
Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska https://fizjoterapeuci.org
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii http://fizjoterapia.org.pl
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne http://pts.net.pl