Aktualności


Zapraszamy do zapoznania się z konkursem – Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Dział Nauki UJ CM zachęca do zapoznania się z Komunikatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych z dnia 4 października 2022 roku w sprawie składania wniosków o finansowanie projektów w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki konkursu – STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE.

Fundusz Stypendialny “Ad Polonos”

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi stypendiów z funduszu – Ad Polonos

Nabór wniosków o stypendium Rektora dla studentów UJ CM

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023 w systemie USOSweb (studenci UJ CM)

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2022/2023. O stypendium może ubiegać się student, który posiada znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne (związane ze studiami), lub znaczące osiągnięcia sportowe.

Informacja o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego w roku 2021

Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2021.