Budżet partycypacyjny UJ CM – 100 tysięcy złotych na projekty !

Budżet partycypacyjny UJ CM to propozycja skierowana do
 studentów i doktorantów

Budżet partycypacyjny to sposób na budowanie wspólnoty, na wsparcie rozwoju uczelni, aby stawała się lepszym miejscem do nauki, przyjaznym i otwartym na potrzeby członków społeczności akademickiej. To Wy możecie zgłaszać projekty i to przede wszystkim Wy będziecie decydować o tym, które z nich zostaną zrealizowane.
Aranżacja przestrzeni do nauki, stworzenie plenerowej siłowni czy zakup i wyposażenie budynków uczelni w ratujące życie defibrylatory, a może organizacja szkolenia ze specjalistą w dziedzinie ochrony zdrowia, koncert lub wystawa – możliwości jest wiele.

Projekty można zgłaszać od 14 września do 31 października 2018 r.

Przygotowując projekt, pamiętajcie, że powinien on służyć całej społeczności akademickiej. Musi być zgodny z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w UJ CM, uwzględniać uwarunkowania techniczne i być technicznie wykonalny, musi być zlokalizowany na terenie nieruchomości (w tym w budynkach) pozostających we władaniu UJ CM lub w innych miejscach, które otrzymają aprobatę komisji weryfikującej projekt przed ostatecznym zaakceptowaniem do głosowania, spełniać kryterium ogólnodostępności dla studentów i doktorantów, a także gospodarności, rzetelności i celowości.

Projekt musi być też możliwy do zrealizowania do końca roku następującego po roku, w którym został ogłoszony konkurs – w tym wypadku do końca 2019. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie: 

https://budzet.cm-uj.krakow.pl

Maksymalna kwota pojedynczego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł. W zespole może być od 3 do 5 osób, premiowane będą projekty realizowane przez zespoły, w skład których wejdą przedstawiciele trzech wydziałów UJ CM. Lista projektów zostanie ogłoszona 10 grudnia. Głosowanie, w którym będą mogli wziąć udział wyłącznie studenci i doktoranci UJ CM potrwa od 9 stycznia 2019 r. Zwycięzców poznamy 11 stycznia 2019 r.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast