Budżet Partycypacyjny UJ CM – studenci wybrali projekty

Wyniki głosowania !

Rozszerzenie i doposażenie Strefy Studenta na Wydziale Farmaceutycznym – to projekt, który w pierwszym Budżecie Partycypacyjnym UJ CM zdobył największą liczbę głosów. Na wszystkie przedstawione propozycje oddano ich w sumie 2715. W ramach założonej kwoty – 100 tys. PLN – zrealizowanych zostanie 5 studenckich projektów.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum – jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce – umożliwił studentom i doktorantom przedstawienie i realizację projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego UJ CM. Projekty mogły być przygotowywane przez zespoły składające się z 3-5 osób – te, w skład których weszli przedstawiciele trzech wydziałów UJ premiowane były podwyższeniem ostatecznego wyniku głosowania o 10%. Maksymalna kwota pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 50 tys. PLN.

Projekty można było składać od 14 września do 30 listopada. W tym czasie ich autorzy mieli możliwość odbycia spotkań konsultacyjnych z pracownikami działów administracji, których celem było rozwianie ewentualnych niejasności formalnych. 

Ostatecznie na liście znalazło się siedem pozytywnie zweryfikowanych projektów.

W trwającym od 21 grudnia  2018 r. do 31 stycznia 2019 r. głosowaniu mogli wziąć udział wyłącznie studenci i doktoranci UJ CM. Jedna osoba mogła oddać głos na dowolną liczbę projektów, z tym zastrzeżeniem, że suma kosztów ich realizacji nie mogła przekroczyć 100 tys. PLN. Ostatecznie w głosowaniu wzięło udział 1426 osób, które oddały łącznie 2715 głosów.

W wyniku głosowania w ramach pierwszego Budżetu Partycypacyjnego UJ CM zrealizowanych zostanie 5 projektów na łączną kwotę 88 597 PLN:

Więcej informacji: budzet.cm-uj.krakow.plfacebook.com/budzetUJ


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast