Funduszu Stypendialny “Ad Polonos”

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi stypendiów
z funduszu – Ad Polonos

Szanowni Studenci,

Szanowni Doktoranci,

zachęcamy serdecznie do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Funduszu Stypendialnego Ad Polonos, który został utworzony w 2017 r. i dedykowany jest wyróżniającym się w nauce studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktorantom Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem Funduszu jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów naszej Alma Mater, którzy są potomkami zesłańców polskich, legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, a także są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja bądź Ukraina.

Dodatkowo, studenci muszą ukończyć pierwszy rok studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub być studentami studiów II stopnia, a także legitymować się określoną średnią ważoną ocen za rok akademicki 2016/2017 (dla studentów po pierwszym roku studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich średnią minimum 3,5; dla studentów pozostałych roczników średnią minimum 4,0).

Doktoranci muszą natomiast ukończyć pierwszy rok studiów III stopnia, a w ocenie zgłoszeń brana jest również pod uwagę udokumentowana aktywność naukowa, a w szczególności: czynny udział w konferencjach naukowych (referat, sesja posterowa), publikacje oraz udział w projektach (badania naukowe, prace rozwojowe).

Zasady przyznawania stypendiów, najważniejsze dokumenty i formularz aplikacyjny znajdziecie Państwo na stronie Własnych Funduszy Stypendialnych UJ pod adresem: http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/adpolonos. Termin naboru wniosków upływa z dniem 20 października 2017 r.

 

Szczegółowych informacji o Funduszu Stypendialnym Ad Polonos udziela Pani mgr Magdalena Czachor (email: m.czachor@uj.edu.pl, tel.: 12 663 39 53).

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast