Informacja dotycząca przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na UJ

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 marca 2020 roku

 

w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjnew związku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 405) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1, mogą ulec kolejnemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia okresu zawieszenia kształcenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

Rektor Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak


Żródło:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast