Informacja na temat organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Komunikat nr 19/CM Pełnomocnika Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie:  organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, kształcenie w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum planowane jest w trybie stacjonarnym z elementami kształcenia zdalnego.
W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego Władze Uczelni będą podejmowały decyzje w odniesieniu do poszczególnych jednostek organizacyjnych UJ CM o przejściu na formę wyłącznie kształcenia zdalnego.
Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustala Dziekan Wydziału, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów, i podaje do wiadomości studentów najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.

 

Pełnomocnik Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Piotr Richter


Żródło: 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast