Informacja o ograniczenia wyjazdów i przyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników UJ CM w związku zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem 2019-nCoV

Komunikat nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 25 lutego 2020

 

Szanowni Państwo,

 w nawiązaniu do komunikatu nr 31 Głównego Inspektoratu Sanitarnego wydanego w dniu 24 lutego 2020 roku w nawiązaniu do komunikatu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-31-24-lutego-2020-r-opracowano-napodstawie-danych-ecdc-oraz-who/ oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem 2019-nCoV, oraz w związku z dzisiejszą decyzją Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego nie zaleca się podróżowania do Chin oraz Hongkongu, Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

W związku z powyższym wszelkie służbowe wyjazdy pracowników UJ CM do powyższych krajów zostają wstrzymane do odwołania ze skutkiem natychmiastowym. Wstrzymane zostają ze skutkiem natychmiastowym także wyjazdy studentów i doktorantów wynikające lub związane z tokiem studiów oraz przyjazdy osób zaproszonych do jednostek Collegium Medicum z ww. terytoriów.

Jeśli pracownicy, doktoranci i studenci UJ CM przebywający w w/w państwach zdecydują się skrócić pobyt i wyrażą chęć powrotu, proszeni są o kontakt z Zespołem ds. Wyjazdów Służbowych DSO CM (Kierownik Zespołu: mgr inż. Magdalena Dróżdż m.drozdz@uj.edu.pl tel. 12 37 04 346). W takich przypadkach udzielona zostanie wszelka możliwa pomoc związana z powrotem do kraju.

W przypadku zobowiązań wynikających z umów, na podstawie których w najbliższym czasie planowane były przyjazdy i wyjazdy do regionów objętych komunikatem GIS, proszę w szczególności Państwa Dziekanów o poinformowanie partnerów o podjętych decyzjach w związku z zaistniałą sytuacją.
Z uwagi na fakt, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a światowe służby sanitarne podkreślają, że trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, apeluję o śledzenie bieżących doniesień nt. wirusa 2019-nCoV przed podjęciem decyzji o wyjazdach zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników UJ CM do innych krajów niż wskazane w Komunikacie.


Źródło:
Komunikat nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum  z  25 lutego 2020
w sprawie: ograniczenia wyjazdów i przyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników UJ CM w związku zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem 2019-nCoV


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast